Ban chấp hành‎ > ‎

Ban Chấp Hành 2010-2011

 
 
Các Thiện Nguyện Viên trong ban Chấp Hành 2010-2011
Bà La kim Thoại, bà Trần Thị Kim Loan, bà Phạm Thị Đằng, ông Lý Đăng Khoa, ông Trần Hải, ông Trương Hòa
Tân ban Chấp Hành cùng 2 Sáng lập viên
Ban Ẩm Thực
Bà Lê Kim Tiên, bà Đỗ Yến, bà Thái Thị Huệ, bà Tô Mỹ Huệ
Ban Nhiếp Ảnh & Video
                                                                                         
                                                                    Ông Nguyễn Văn Cam và ông Phạm Hoàng                                                     Anh Nguyễn Lâu

Ban Văn Nghệ

                                                                          

                                   Nguyễn Thạch                                                                       Trần Thu Mai                                                                  Nguyễn Rocky
                          

                                          Nguyễn Lisa

Comments