Danh Ngôn Trong Lịch Sử Việt

Source: email

 

 

 

Bà Triệu ( 225- 248 )                                   

-" Ta chỉ muốn cưỡi con gió mạnh,

đạp luồng sóng dữ, chém cá kinh ở Biển Đông

lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập  ".

 

 

Lý Thường Kiệt ( 1075 ) : -" Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân ra phá thế mạnh của giặc tốt hơn "

 

 

 

Trần Thủ Độ ( 1257 ) : -"  Đầu thần chưa rơi , xin bệ hạ đừng lo."

 

Trần Quốc Tuấn ( 1300 ) :-" Khoan thử sức dân , làm kế sâu rễ bền gốc."

 

 

Trần Bình Trọng ( 1285 ) :  " Ta thà làm quỷ nước Nam , còn hơn làm Vua đất Bắc"

 

Hồ Nguyên Trừng ( thời Hồ Quý Ly ) : "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo ."

 

Nguyễn Trãi . : " Đẩy thuyền cũng là dân , lật thuyền cũng là dân "

 

Nguyễn Bình Khiêm : " Hoành sơn nhất đái , vạn đại dung thân ".

 

Hoàng Đế Quang Trung : " Nơi nào Ta mang quân tới, nơi đó quân thù sẽ bị đánh tan "

 

 

Nguyễn Trung Trực ( 1868 ) : "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ , nước Nam mới hết người Nam đánh Tây "

Comments