Cách tránh bị sát hại nếu bị cướp ép rút tiền từ máy ATM

Source: email
 
IF YOU SHOULD EVER BE FORCED BY A ROBBER TO WITHDRAW MONEY FROM AN ATM MACHINE...
THE RECách tránh bị sát hại nếu bị cướp ép rút tiền từ máy ATMCENT TRAGEDY OF A YOUNG WOMAN BEING KIDNAPPED AND EVENTUALLY KILLED; AFTER SHE HAD REPEATEDLY GIVEN THE KIDNAPPER AWRONG PIN TO HER ATM CARD. IF SHE KNEW THE METHOD BELOW, SHE COULD HAVE BEEN SAVED. SO I THINK IT IS IMPORTANT ENOUGH TO LET YOU KNOW.
Cách đây không lâu có một người đàn bà trẻ bị bắt cóc, vì cô ta lập đi lập lại số PIN của thẻ rút tiền trong máy ATM không đúng nên cuối cùng cô ta bị giết. Nếu cô ta biết cái "mẹo" dưới đây thì cô ta có thể không bị giết. Thiết nghĩ nó rất quan trọng, xin gởi đến các bạn được rõ.
IF YOU SHOULD EVER BE FORCED BY A ROBBER TO WITHDRAW MONEY FROM AN ATM MACHINE, YOU CAN NOTIFY THE POLICE BY ENTERING YOUR PIN # IN REVERSE.
Nếu bạn lỡ bị bọn cướp ép buộc rút tiền từ trong máy ATM. Bạn có thể báo cảnh sát bằng cách bấm số PIN ngược lại.
FOR EXAMPLE IF YOUR PIN NUMBE R IS 1234 THEN YOU WOULD PUT IN 4321.
Thí dụ như số PIN của bạn là 1234 thì bạn bấm ngược lại 4321
THE ATM RECOGNIZES THAT YOUR PIN NUMBER IS BACKWARDS FROM THE ATM CARD YOU PLACED IN THE MACHINE. THE MACHINE WILL STILL GIVE YOU THE MONEY YOU REQUESTED, BUT UNKNOWN TO THE ROBBER, THE POLICE WILL BE IMMEDIATELY DISPATCHED TO HELP YOU.
Máy ATM sẽ nhận ra số PIN của thẻ rút tiền của bạn được bấm ngược. Máy vẫn giao số tiền mà bạn muốn lấy, nhưng kẻ cướp không biết, cảnh sát sẽ lập tức đến giúp bạn.

THIS INFORMATION WAS RECENTLY BROADCAST ON FOX TV AND IT STATES THAT IT IS SELDOM
USED BECAUSE PEOPLE DON'T KNOW IT EXISTS.
Đài truyền hình Fox có truyền tải về vấn đề nầy nhưng ít đưọc sử dụng vì mọi người không biết nó có giúp ích thật sự không
(Bản tin không mới , nhưng có thể nhiều người chưa biết. Rất hữu ích, xin chuyển cho mọi người cùng biết).
Comments