TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI!

Source: email
 

TY CHAY HÀNG TRUNG CNG LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI!

Tàu cộng tung ra thị trường,
Hàng hóa độc hại, rõ phường vô nhân !

Thức ăn mỗi ngày thấm dần,
Phá trong cơ thể, suy ngầm kháng sinh.

Đồ dùng gây phản ứng nhanh,
Ngứa, xưng, đỏ biến thành bệnh ngay.

Tâm ma, phù thủy bàn tay,
Óc quỷ mong thế giới này đảo điên.

Ai ơi ! Đừng ham rẻ tiền

Nguy hiểm sinh mạng, thuốc tiên khó lành!

Cộng-Đồng tuyên cáo, soạn thành,
Bán tin quan trọng phát thanh lan truyền.

Nguyệt-San, Tuần-Báo khẩn tin,
Hàng hóa Tàu cộng gây bao hiểm nghèo!

Tai ương đất VIỆT chúng gieo,
Lấy người, chiếm đất bao điền ngược ngang.

Chủ nhiều cơ sở chúng làm,
Nhân công dân VIỆT, đói than thấu Trời!

Khấn xin diệt lũ đười ươi,
Không còn ách nạn, xây đời hiển vinh

Trần-Chinh-Nương

Comments