Vi Phạm Luật Giao Thông tại Cali

 
 
Source:email
 
- Không mang theo bng lái xe: $214
- Sau 10 ngày đi đa ch mà chưa thông báo cho DMV: $214
- Lái xe không có bo him gây tai nn: $796 và b treo bng lái trong 4 năm
- Vượt đèn đ: $533
- Vượt qua hai ln vàng (double solid lane): $425
- Quo và U-Turn ch cm: $284
- Quá tc đ (t 1-15 miles): $224
- Quá tc đ (t 16-25 miles): $338
- Lái quá chm: $328
- Không dng li bng Stop Sign: $284
- Qua mt xe bus khi có đèn đang flashing: $675
- Dùng tay nghe phone khi lái xe (ln đu): $160
- Ðu xe ch dành cho xe bus: $976
- Không m đèn khi tri sp ti (30 phút): $382
- Che kín ca xe hơi: $178
- Không đeo dây an toàn: $160
- Tr em không đeo dây an toàn hay ghế ngi theo qui đnh: $436
- Ðeo máy nghe bt c hai tai: $178
Inline image 2
Tt c các ticket v li vi phm trên đu phi theo mt lp hc “An Toàn Giao Thông” (Traffic Violator Class). Nhng năm v trước, nếu như chúng ta hoàn tt xong lp hc này, ticket xem như được xóa, nhưng theo lut mi k t tháng 7, 2011, t khi hoàn tt lp hc, phi ch 18 tháng. Trong thi gian này, xem như án treo, nếu vi phm mt li khác s b tr 2 đim.
Comments