KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI-YOUTUBE


From: Tung Le <lesyminhtung27@gmail.com>
Date: Sat, Jan 10, 2015 at 11:05 AM
Subject: Kinh Pháp Hoa Giảng Giải -You-Tube


          Trân trọng giới thiệu: KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI TOÀN BỘ

         Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các kinh vì kinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy, suy luận của con người bình thường và có công năng đưa người tu thẳng đến cứu cánh tối thượng là thành Phật. 
        Kinh Pháp Hoa nói về hoa sen, nhưng hoa sen ở đây phải chăng là hoa sen nơi chính mình để có thể khai, thị, ngộ, nhập cái hoa sen Phật tánh ấy nơi mình.  Hoa sen sẽ vươn lên và nở rộ cũng như Phật tánh hiển bày cho nên đạo Phật có mặt trên thế gian này để nhắn nhủ với nhân loại rằng tất cả mọi người đã có đủ tri kiến Phật, giống y như Phật. Vì thế nếu con người biết sử dụng tri kiến Phật thích đáng và hữu dụng vào trong cuộc sống để hóa giải hết vô minh phiền não thì chính họ sẽ trở thành Phật chớ không phải quả vị Phật là do bất cứ vị Phật nào ban thưởng cho ta được. 


KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI – YOU-TUBE


(Toàn bộ)


Lê Sỹ Minh Tùng

1)    https://www.youtube.com/watch?v=bMJ1gtRteZo

2)    https://www.youtube.com/watch?v=7O9homx9-YE

3)    https://www.youtube.com/watch?v=Sj-6u42Ym8k

4)    https://www.youtube.com/watch?v=stfsqazg1aU

5)    https://www.youtube.com/watch?v=_huVcKWGAVo

6)    https://www.youtube.com/watch?v=8cIsbvB1qjg

7)    https://www.youtube.com/watch?v=ZVbxIflrhNA

8)    https://www.youtube.com/watch?v=NzJPvlg7OzQ

9)    https://www.youtube.com/watch?v=AqwirSNJXes

10)                       https://www.youtube.com/watch?v=nRbIZFLJQws

11)                       https://www.youtube.com/watch?v=092l4sjA8gI

12)                       https://www.youtube.com/watch?v=5Dq0SpcDKL4

13)                       https://www.youtube.com/watch?v=mHeLAgZ1H4s

14)                       https://www.youtube.com/watch?v=_fqq8_n-svw

15)                       https://www.youtube.com/watch?v=f_D5xHhN3wE

16)                       https://www.youtube.com/watch?v=N1_WOu55yDg

17)                       https://www.youtube.com/watch?v=Dhzys2HYK0o

18)                       https://www.youtube.com/watch?v=SZvLXqnSZNo

19)                       https://www.youtube.com/watch?v=6ZEJ0noA7Fo

20)                       https://www.youtube.com/watch?v=cyJxw6th-7Q

21)                       https://www.youtube.com/watch?v=30aS7_VhWac

22)                       https://www.youtube.com/watch?v=pfQB7fMRkQE

23)                       https://www.youtube.com/watch?v=5Xd85WuXdq0

24)                       https://www.youtube.com/watch?v=9HpT70mir28

25)                       https://www.youtube.com/watch?v=NGA7BEY_pJ0

26)                       https://www.youtube.com/watch?v=Q5YitfTzRMs

27)                       https://www.youtube.com/watch?v=DKGxxIFPrTc

28)                       https://www.youtube.com/watch?v=6e35uAyh_xM

29)                       https://www.youtube.com/watch?v=OscwMKkU8lk

30)                       https://www.youtube.com/watch?v=-DJltIgiNJk

31)                       https://www.youtube.com/watch?v=3L7W0wwhH2o

32)                       https://www.youtube.com/watch?v=Vv47pXsW6hA

33)                       https://www.youtube.com/watch?v=q0YA7lLyWwQ

34)                       https://www.youtube.com/watch?v=_RX1GbA03pM

35)                       https://www.youtube.com/watch?v=l03MY36cSrw

36)                       https://www.youtube.com/watch?v=TtJmV_yhC_8

37)                       https://www.youtube.com/watch?v=1fPyxaXoWhY

38)                       https://www.youtube.com/watch?v=6F_SWk_M5vk

39)                       https://www.youtube.com/watch?v=uczX8CGocX0

40)                       https://www.youtube.com/watch?v=TH72H2lECgY

41)                       https://www.youtube.com/watch?v=d-sA2X_OYf0

42)                       https://www.youtube.com/watch?v=9JAkK9R1jrI

43)                       https://www.youtube.com/watch?v=3409LfaeJfg

44)                       https://www.youtube.com/watch?v=pV3Y96E-jqc

45)                       https://www.youtube.com/watch?v=-lB-ClZCjW0

46)                       https://www.youtube.com/watch?v=cmoRw9l73U8

47)                       https://www.youtube.com/watch?v=ggXQjguIczo

Comments