Bé Như Ý Thuyết Pháp

 

Mời xem một cô bé 9 tuổi thuyết pháp:

 

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(1/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=snUsXbw68sM&feature=related

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(2/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=9u6FGGICVsg&feature=related

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(3/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=wjs_9KO95o0&feature=mfu_in_order&list=UL

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(4/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=oKHJGE-Ofjs&feature=related

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(5/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=dM1cpDFpa6M&feature=related

Bé Như Ý Thuyết giảng đề tài TU HÀNH(6/6).avi http://www.youtube.com/watch?v=qpNBC0zjQwc&feature=related

Comments