Seven Wonders of the World Buddhist

 
Souce: email
 

Xin cám ơn tác giả ??? đã gởi tài liệu này trên email cho mọi người nghiên cứu.

 
Phim tài liệu tiếng Anh có phụ đề Vit ngữ do đài BBC thực hiện rất công phu.
click vào link dưới đây để xem


Phim do Sử gia Bettany Hughes trực tiếp thăm viếng 7 Kỳ Quan:

1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
2. Bảo tháp Boudhanath,
Kathmandu, Nepal
3. Chùa Răng (
Temple of the Tooth), Kandy, Tích Lan
4.
Wat Pho Temple, Bangkok, Thái Lan
5.
Angkor Wat, Campuchia
6. Giant Buddha,
Po Lin, Hồng Kông
7.
Hsi Lai Temple, Los Angeles, Hoa Kỳ

Tường thuật và diễn giải sâu sắc về Cuộc đời Đức Phật, sự hành trì kế thừa suốt 26 thế kỷ, và đưa ra kết luận rất hay...

Phụ tá với Sử gia Bettany Hughes, có Giáo sư Robert Thurman dạy Triết lý Phật Giáo đại học Columbia, Tiến sĩ Ulrich Pagal về Ngôn ngữ & Tôn giáo, và Ông Richard Coombrich Đại học Oxford.

Comments