Phong cảnh

 
    
Được trích đăng từ các emails.  Xin cám ơn các tác giả và những người đã phổ biến những links nầy đến với mọi người.
 
Mời bấm  vào những links dưới đấy để nghe nhạc và xem cảnh đẹp (PPS)
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
Comments