Sấm Trạng Trình Bạch Vân Thi Tập Chú Giải

 

 Sấm Trạng Trình  Bch Vân Thi Tp Chú Gii của tác giả Viễn Lưu.

 

http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf

 

Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
1
Sấm Trạng Trình
Bạch Vân Thi Tập Chú Giải
Email: vienluutd@yahoo.com
Website: www.bachyhuynhde.org
I. Lời mở đầu
Viễn Lưu và Bạch Sĩ thân chào tái ngộ độc giả. Lần này chúng tôi xin gửi đến quí vị bài viết dài hay tập sách nhỏ mang tên Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải. Tựa đề nghe thật là kêu! Chúng tôi mạo muội lấy đầu đề này chẳng qua là để “câu khách độc giả”. Mong quí vị niệm tình tha thứ. Chúng tôi không hề có ý cao ngạo giảng Sấm Trạng Trình cho quí vị. Chúng tôi chỉ mong trình bày chút sở kiến của mình về Sấm Trạng Trình cho các bạn thưởng lãm.
Mùa xuân năm 2011, nhân duyên đến chúng tôi may mắn nhận được bản soft copy “Bạch Vân Thi Tập” từ văn sĩ Sagiang. Xin nói rõ đây là văn sĩ Sagiang Nguyễn Văn Phận chứ không phải văn sĩ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt. Đã từ lâu chúng tôi rất thích đọc các tài liệu và sách về Sấm Trạng Trình nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy quyển Bạch Vân Thi Tập này. Chúng tôi đã đọc những bài viết về “Long vĩ xà đầu”, “Cửu cửu càn khôn dĩ định” v.v.. nhưng không biết là những câu này nằm trong bài nào, dưới bối cảnh nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy toàn bài “Long vĩ xà đầu” nằm trong tập Sấm Trạng Trình này. Chúng tôi biết đây là một tài liệu rất quí báu.
Lần đầu tiên in ra chúng tôi đọc thoáng qua thì thấy khó hiểu lắm. Không nắm được vấn đề. Sau vì bận nhiều chuyện khác nên rồi bỏ qua một bên. Cách đây khoảng hai tháng có một ông bạn mới quen gần nhà hỏi về sấm Trạng Trình, chúng tôi mới in cho ông ta một bản. Tối hôm trước khi đem qua cho ông ta, chúng tôi mới cẩn thận đọc lại toàn bài và tự nhiên chúng tôi nhận ra nhiều điểm mới lạ về khúc “Long vĩ xà đầu” và “Cửu cửu càn khôn dĩ định”. Sau đó chúng tôi mới nói chuyện với văn sĩ Sagiang và xin được có một buổi gặp mặt để bàn về tập “Bạch Vân Thi Tập”. Lý do là chúng tôi thuộc thế hệ trẻ, không biết chữ Hán. Thứ nữa, tập sách đã được viết lại bằng mẫu tự quốc ngữ (Latin) nên không thể tra tự điển Hán Việt được. Và cuối cùng văn sĩ Sagiang vốn chuyên là giáo sư Sử Địa ngày xưa nên đã chỉ rõ cho chúng tôi về phần lịch sử nước VN nằm trong phần một của Bạch Vân Thi Tập. Đó là một chìa khóa quan trọng cho chúng tôi trong việc giải mã tập Sấm Ký này. Sau đó chúng tôi về nghiền ngẫm và thấy mọi chuyện càng thêm sáng tỏ. Hôm nay chúng tôi mới mạo muội viết lại những gì mình thấy và xin cống hiến cho các bạn thưởng thức.
Nếu lời giải thích của chúng tôi có “dở quá” thì mong quí vị thông cảm tha thứ. Để đền bù lại, chúng tôi xin tặng các bạn nguyên bản Bạch Vân Thi Tập ở cuối bài để tha hồ xử dụng làm tài liệu.
Chúng tôi xin thành thật cám ơn văn sĩ Sagiang đã ra công sức đánh máy lại tập Bạch Vân Thi Tập để phổ biến cho mọi người và cám ơn sự giúp đỡ tận tình giải thích cho chúng tôi ý nghĩa từng câu thơ, từ ngữ bằng chữ Hán trong tập.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
2
Để đáp ứng nhu cầu của mọi độc giả, chúng tôi biết là vấn đề chú giải nguyên tập sấm ký Bạch Vân Thi Tập dài 487 câu sẽ rất phức tạp dài dòng. Độc giả thì có nhiều loại. Có độc giả chỉ muốn biết Cụ Trạng muốn nói cái gì chứ không cần biết từng câu từng nghĩa ra sao, hoặc là tại sao người chú giải lại giải như thế v.v. Do đó chúng tôi xin viết phần Sấm Trạng Trình – Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Giản Lược để đáp ứng các vị độc giả này và phần Sấm Trạng Trình – Bạch Vân Thi Tập Chú Giải (chi tiết) thì dành cho các vị nào muốn tìm hiểu thêm chi tiết.
O-O-O
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Giản Lược.
Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được viết vào năm Nhâm Tí, 1552. Dài 487 câu chia làm hai tập. Tập một có 280 câu mô tả lịch sử nước Việt Nam kể từ thời mới bắt đầu lập quốc từ thời Lạc Long Quân trải qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn, qua thời Cộng Sản và kết thúc bằng lúc nước Nam được tái lập và thái bình. Nhưng trước khi tới giai đoạn Thái Bình hậu Cộng Sản, thì sẽ có một cuộc thế chiến lớn và sẽ có vị Minh Vương Bảo Giang xuất hiện để giúp lập nước Liên Bang Đại Việt.
Tập hai có 207 câu nói về thời điểm, chi tiết bài “Long Vĩ Xà Đầu Khởi Chiến Tranh” nổi tiếng và nói về hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn trong thời điểm lập quốc vào 2015. Bây giờ chúng tôi xin bàn trước về cuộc chiến tranh “Long Vĩ Xà Đầu”
Sau đây là toàn bài Long Vĩ Xà Đầu
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngủ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 - Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an
Xin tóm tắt như sau “
Câu 395-397: Thời gian 10 năm từ Canh Dần 2010 đến Kỷ Hợi 2019 là giai đoạn hỗn loạn của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt và đầu Thượng Ngươn Bốn thái bình.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
3
Câu 398-401: Cuối năm Nhâm Thìn 2012 đầu năm Quí Tỵ 2013 chiến tranh tại VN bắt đầu khởi dậy. Đây là cuộc thánh chiến từ mọi xứ trên thế giới khởi đầu từ khối Hồi Giáo (Can Qua là tiếng phiên âm tàu của chữ Koran). Vào cuối năm ngọ đầu năm mùi 2015, bom nguyên tử nổ mọi động và thực vật (Anh Hùng) đều bị tiêu diệt. Sau đó ra năm Thân, Dậu tức 2016, 2017 mở đầu Thượng Ngươn Thánh Đức Kỳ Bốn mới có thái bình.
Câu (402-409): nói về chi tiết của cuộc thế chiến ba. Đủ 2 cặp dần-thân tỵ-hợi tứ hành xung. Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam (tỵ-hợi) mặc sự phản đối của quốc tế và sự phản kháng của Việt Nam. Cuối cùng Mỹ vào cuộc đánh Trung Cộng (dần-thân) giúp lấy lại Việt Nam. Hai siêu cường choảng nhau dắt mọi nước vào trận thế chiến, rồi vũ khí nguyên tử được đem ra sử dụng đưa thế giới vào cơ tận diệt. Trong lúc đó, miền Nam được tái lập và Việt Kiều hải ngoại sẽ về nước khoảng 2015 một cách thong thả!
Câu (410-413): Bốn câu này tiên đoán “vào mùa xuân năm Ất Mùi 2015, 18 nước mà trời đã định sẽ gặp nhau tại “Trường An” tức thủ đô của nước Đại Việt mới trong cuộc họp lịch sử ở Bảo Giang hay Long Giang mà sau đó “Bảo Giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành”. Điều này cũng hàm nghĩa kẻ xâm lăng Trung Cộng sẽ bại trận thê thảm!
Giờ đây chúng tôi xin tóm tắt về hai vị Minh Vương: Bảo Giang và Bảo Sơn.
Minh Vương Bảo Giang
414 - Bảo Giang thiên tử xuất
415 - Bất chiến tự nhiên thành
416 - Lê dân bảo bảo noản
417 - Tứ hải lạc âu ca
Bốn câu này có nghĩa “Tại cuộc họp lịch sử ở Bảo Giang hay Long Giang, Minh Vương Bảo Giang sẽ xuất hiện và quốc gia Đại Việt mới sẽ được chính thức thành hình. Dân chúng sung sướng bảo vệ đất nước mới thành lập này. Khắp bốn phương Việt kiều tha hương đồng reo hò ca ngợi”
418 - Dục đức thánh nhân hương
419 - Quá kiều cư bắc phương
420 - Danh vi Nguyễn gia tử
421 - Kim tịch sinh ngưu lang
422 - Thượng đại nhân bất nhân
423 - Thánh ất dĩ vong ân
424 - Bạch hổ kim đái ấn
425 - Thất thập cổ lai xuân
Đoạn này có nghĩa “ vị Minh Vương nhân đức này có gốc gác là người Bắc thuộc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con dê, tân mùi. Là một đại trượng phu đầy nhân nghĩa nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn nếu cần thiết! Là một người đã lớn tuổi ngoài 70 và có chức phận võ tướng rất hiển hách (Bạch hổ kim đái ấn)”. (Trong huyền linh học, người này chính là vua Quang Trung thuở xưa nay sanh lại để giúp nước Nam lập quốc. Xin chú ý là vua Quang Trung còn được biết dưới danh hiệu là “Bạch Hổ Kim Tinh Phương Đoài” vì tương truyền lá số tử vi của vua Quang Trung là Nhâm Thân Kim mệnh đóng tại cung Thân có sao Thất Sát tọa thủ )
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
4
Minh Vương Bảo Sơn
444 - Bảo sơn thiên tử xuất
445 - Bất chiến tự nhiên thành
446 - Thủy trung tàng bảo cái
447 - Hứa cập thánh nhân hương
448 - Mộc hạ châm châm khẩu
449 - Danh thế xuất nan lương
450 - Danh vi nguyễn gia tử
451 - Tinh bản tại ngưu lang
Tại núi Bảo Sơn, vị Minh Vương trẻ tuổi này sẽ xuất hiện và cùng với Minh Vương Bảo Giang trị quốc an dân. Minh Vương Bảo Sơn này có tài về ăn nói. Danh tiếng ít người sánh kịp. Cũng là gốc họ Nguyễn, cầm tinh con Trâu hay Sửu.
Chúng ta cũng thường nghe câu “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”. Câu này là để chỉ vị Minh Vương Bảo Sơn này. Khi xưa chính là Vua Hàm Nghi bị đi đày. Sau khi chết hồn về núi Cấm tu hành chờ đúng ngày giờ sẽ tái xuất và mượn một xác trẻ tuổi có mạng Sửu. Trong huyền linh học, trong tiền kiếp, vua Hàm Nghi chính là vua Lê Lợi khi xưa và sẽ là Minh Vương Bảo Sơn kỳ này.
Chúng tôi xin trích một vài câu trong bài bút điển nhận được hôm Rằm Tháng Bảy Vu Lan năm 2011 dể dẫn chứng trong huyền linh học 2 vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn chính là vua Quang Trung và Lê Lợi năm xưa.
Vào năm Tỵ mùa thu đỏ máu (2013) Đức Minh Hoàng mới đáo ta bà Mệnh danh tướng “X” đó mà Quang Trung Nguyễn Huệ ấy mà từ bi (148) Lên ngôi vua trị vì sanh chúng Hội khắp nơi trí dũng trở về Giúp vua Lê Lợi cận kề Hai vua anh dũng trọn thề bên dân (152)
Hai Minh Vương Bảo Giang Bảo Sơn hay Quang Trung Lê Lợi cùng nhau trị nước an dân. Mở đầu với việc cải cách an sinh xã hội mở mang đất nước (452-453). Về mặt an ninh trật tự, ba thành phần du đãng, trộm cướp, hiếp đáp và tham nhũng tư bản đỏ sẽ bị trừng phạt nặng nề (454-456). Tôn giáo tâm linh sẽ được coi trọng đưa lên hàng đầu trong nước (457). Nước nhà sẽ nhận được nhiều viện trợ tài chánh từ quốc tế hay Mỹ (458-459). Chính sách thì dùng nhân nghĩa đối đãi với kẻ địch. Do đó đạo đức được xem trọng đề cao. Chính sách hay đẹp này gồm có 25 điều được truyền ra khắp năm châu (462-463).
Đoạn kết của Bạch Vân Thi Tập:
472 - Kiền khôn phú tải vô lương
473 - Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 - Ta hồ vô phụ vô quân
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
5
477 - Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 - Ðoài phương phước địa giáng linh
479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 - Phá điền thiên tử giáng trần
481 - Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
482 - Trần công nải thị phúc tâm
483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 - Tướng thần hệ xuất y chu
485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 - Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia
Cụ Trạng lập lại chuyện thế chiến 3, Long Vĩ Xà Đầu và chuyện nước Nam lập quốc thái bình. Đoạn này nói “Trời sẽ không tha bọn gian ác. Từ thiên đình phát lệnh, bầy dê hạ giới bắt đầu tranh hùng (472-473). Mười năm trời tranh hùng (2010-2019). Từ đảo Hoàn Sơn tức Trường Sa/Hoàng Sa là nơi tranh chấp, các quốc gia đánh nhau loạn xạ, nhân thế tán loạn (474-477). Từ tây phương nơi đất nước giàu có nhiều phước đức (Mỹ) trời sanh xuống vị Thiên Tử văn võ song toàn dẹp tan thế chiến này (478-481) (Có thể là Tổng Thống Obama, xin xem phần bàn thêm bên dưới). Minh Vương Việt Nam thì thích dùng nhân tâm. Do vậy bọn triều thần thứ dữ loại võ biền từ từ bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng phải giải nghệ hay đổi qua văn quan. Minh Vương sẽ trị nước giống như thời vua Nghiêu Thuấn thuở xưa. Bấy giờ nhà Nam được tiếng thái bình. Trong lúc thế giới chẳng còn mấy quốc gia thì nước Nam lại được lập quốc trở thành Liên Bang Đại Việt vào thời Thượng Ngươn 2017 trở đi (482-487)”.
Ngoài hai việc chính nói về Thế Chiến Ba năm 2013 và Minh Vương Bảo Giang, Bảo Sơn, Cụ còn khuyên các trang sĩ tử phải lo trau dồi tài nghệ văn võ cho uyên thâm, chờ cho đúng thời thế tức là lúc lập quốc lần này 2013, rồi đem tài ra phò minh chúa lập quốc.
Đấy là sơ lược tập Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng Trình. Tuy nhiên còn nhiều chi tiết thú vị chúng tôi không kể ở đây vì sợ rườm rà. Những chuyện như làm sao để nhận diện được Minh Vương? Cụ Trạng có trở lại VN chưa? Và vai trò của Cụ Trạng với quốc độ Đại Nam trong tương lai như thế nào? Cụ Trạng đã tiên đoán về Tổng Thống Obama 500 năm trước? v.v. Xin mời đọc tiếp.
O-O-O
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải (Chi tiết)
II. Xuất xứ bản “Bạch Vân Thi Tập”
Theo lời văn sĩ Sagiang thì vào khoảng năm 1972, lúc bấy giờ đang là giáo sư Sử Địa ở Sa Đéc, thì một hôm có một học trò trung học đem đến tập “Bạch Vân Thi Tập” bằng Nôm/Hán tự và nói rằng “con mang đến cho thầy vì con không biết đọc chữ Hán”. Ông SaGiang nhờ thông thạo cả Nôm lẫn Hán tự nên đã dịch ra chữ quốc ngữ và sau đó học thuộc lòng. Sau biến cố 1975, bị tù đày Cộng Sản, và cuối cùng vượt biên đến được Mỹ năm 1990. Kho tài liệu 6 tủ sách bên nhà đã được gia đình đem cân ký bán hết trong lúc bị ngồi tù chánh trị 4 năm. Qua Mỹ, ông đã khổ
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
6
công viết lại từ trong ký ức nhưng không được đầy đủ. May thay vào năm 2008, người học trò cũ này liên lạc được thầy Phận tức văn sĩ Sagiang và gửi lại cho thầy mình bản sao mà anh này còn giữ được từ năm xưa. Nhờ đó chúng ta mới có dịp đọc được tập sấm ký Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày hôm nay. Thật là quí báu thay!
Chúng tôi có nghe đồn là nhà Nguyễn khi xưa và chính cả Cộng Sản Bắc Việt cũng sửa, ngay cả bịa đặt sấm Trạng Trình để có lợi cho phe mình tương tự như chuyện Hitler sửa sấm của Nostradamus bên Âu Châu trong thế chiến hai. Tôi có bàn chuyện này với ông Sagiang. Nhưng vì nay không còn bản chánh chữ Hán và đã quá lâu nên không thể nào biết được hư thực ra sao. Do đó, khi chúng ta đọc sấm thì nên để ý đến sự liên tục mạch lạc từ ý tứ đến lời văn để dễ bề nhận diện sự bịa đặt.
Vì thế nếu có vị cao minh nào khám phá ra những điều sai lầm trong tập thì xin chỉ bảo dùm cho. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ.
III. Tóm Lược nội dung Bạch Vân Thi Tập
Bản Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng ở đây có 487 câu chia làm 2 bài. Bài một có 280 câu và bài hai dài 207 câu. Cụ dùng các thể thơ sau đây: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn và tứ ngôn cho chỗ cần nhấn mạnh như sau:
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngũ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
Nội Dung Bài Một (280 câu):
Bài một tả lịch sử nước Việt Nam từ thời lập quốc Lạc Long Quân luôn luôn loạn lạc vì nội chiến hay lệ thuộc Bắc Phương qua các triều đại, tới thời kỳ Pháp thuộc, đến giai đoạn Cộng Sản cầm quyền và kết thúc vào lúc nước nhà thật sự thanh bình, trở thành một cường quốc mà khắp nơi đều thần phục!
- Lời mở đầu: 4 câu: 1-4.
- Khởi tổ Lạc Long Quân dựng nước được 4 câu: 5-8.
- Nhà Đinh và Tiền Lê (3 đời) được 3 câu: 11-13.
- Nhà Lý có 8 đời vua đến Lý Chiêu Hoàng thì mất vào tay nhà Trần được 4 câu: 13-16.
- Nhà Trần được 28 câu: 17-44.
- Nhà Hồ và nhà Minh bên Tàu sang chiếm nước ta được 10 câu: 45-54
- Nhà Hậu Trần (Nhà Lê) + nhà Mạc được 22 câu: 55-76
- Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh được 38 câu: 77-114.
- Lúc này dân tình rất khổ sở, thời thế loạn lạc quá, Cụ mới mách cho lúc mà đất nước thanh bình, mọi xứ đều qui phục nước nhà, vận ấy bắt đầu từ con Rồng Nước và 60 tháng gian nan hay “năm năm sáu tháng cơ hàn”, được 10 câu: 115-124
- Nhà Tây Sơn anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ được 64 câu: 125-188.
- Nhà Nguyễn Gia Long và thời kỳ Pháp Thuộc được 22 câu: 189-210.
- Thời đảng Cộng Sản được 22 câu: 211-222.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
7
- Thế chiến ba (vì đảng CS lên sau thế chiến hai) được 8 câu: 223-230.
- Năm mươi câu còn lại để tả vị Minh Vương sẽ lên ngôi như nhà Lý khi xưa là không đánh, không dành mà được tôn lên. Thời điểm lúc bấy giờ sẽ là lúc mà Bắc Kinh Trung Quốc là bá chủ thế giới (về kinh tế như hiện nay?) được 50 câu: 231-280.
Nội Dung Bài Hai (207 câu):
Bài hai dài 207 câu nhưng nội dung thì khác hẳn bài một. Trong bài này Cụ Trạng dành phần lớn giấy mực để nói về trận thế chiến Long Vĩ Xà Đầu sắp tới và nói nhiều về hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn sẽ lập lại quốc gia Đại Việt trong thời Thượng Ngươn 2017. Tạm chia thành các phần sau:
Mở đầu: 10 câu: 281-290. Vừa vô bài là Cụ đặt ngay mốc thời gian năm Nhâm Tí tức năm 1552 lúc Cụ được 61 tuổi được.
281 - Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
Phần 2: 36 câu: 291-326. Trong đoạn này Cụ than rằng đã sinh không đúng thời. Gặp lúc thời quỉ ma, bội chúa hôn quân. Cụ khuyên các anh hùng sĩ tử phải chờ cho đúng thời, tìm cho được thánh chúa rồi thì mới nên ra sức lập công xưng đời.
307 - Nói ra ám chúa bội quân
308 - Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
Phần 3: 44 câu: 327-370: đoạn này giới thiệu thời thánh nhân ra đời.
327 - Chờ cho động đất chuyển trời
328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
. . . .
333 - Trời cao đất rộng bao xa
334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 - Dù trai ai chửa biết tường
336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 - Ý ra lục thất gian nay
338 - Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
Phần 4: 20 câu: 371-390: Cụ báo hiệu ngày giờ thánh nhân xuất hiện và bắt đầu tả gốc gác các vị thiên tử hay minh chúa.
371 - Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 - Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 - Khuyên cho đông bắc nam tây
374 - Muốn làm tướng suý thì xem trông này
375 - Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
8
377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
389 - Nhà cha cửa đóng then cài
390 - Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân
Phần 5: 22 câu: 391-413. Đoạn này là đoạn quan trọng. Cụ nói chi tiết về cuộc thế chiến sắp đến và những gì sẽ xảy đến cho nước nhà trong thời điểm Thánh Nhân xuất hiện. Đây là chỗ những câu sấm nổi tiếng như bài Long Vĩ Xà Đầu xuất hiện.
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngủ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
Phần 6: 58 câu: 414-471: Đoạn này tả hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn. Thân thế xuất xứ và sự nghiệp cải cách xã hội của 2 vị Minh Vương này. Khúc này thì thể thơ hoàn toàn là ngũ ngôn và dùng rất nhiều Hán Tự.
414 - Bảo Giang thiên tử xuất
415 - Bất chiến tự nhiên thành
. . . .
444 - Bảo sơn thiên tử xuất
445 - Bất chiến tự nhiên thành
Phần chót: 16 câu: 472-487: Cụ kết thúc bài bằng cách lập lại trận thư hùng thế giới Long Vĩ Xà Đầu, tranh chấp tại Đảo Hoàn Sơn (Trường Sa và Hoàng Sa) trong 10 năm. Từ phương tây, Thiên Tử (tổng thống Obama của Mỹ) giáng trần dẹp tan loạn lạc thế giới và Minh Vương Bảo Giang trở về bình an đất nước và kết thúc bằng câu “Đông Tây Vô Sứ Nam Thành Quốc Gia” nghĩa là khi thế giới chẳng còn lại bao nhiêu nước thì nhà Nam sẽ dựng nghiệp quốc gia.
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
. . . .
486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 - Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia
IV: Cụ Trạng Trình muốn nhấn mạnh điểm gì trong Bạch Vân Thi Tập?
Thông thường trong một câu chuyện dài có nhiều tiểu khúc. Tác giả có nhiều cách để nhấn mạnh đến những tiểu khúc mình muốn nói. Cách thông thường là những đoạn đó được viết dài hơn hoặc là thể văn được thay đổi.
Khi chúng tôi dùng cách này để phân tách “Bạch Vân Thi Tập” thì được kết quả như sau:
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
9
Phần
Số Câu
Số thứ tự
Thể Thơ
Mở đầu bài 1
4
1-4
Lục bát
Lạc Long Quân khởi tổ
4
5-8
Song thất lục bát
Nhà Đinh + Tiền Lê
4
9-12
Song thất lục bát
Nhà Lý
4
13-16
Song thất lục bát
Nhà Trần
28
17-44
Song thất lục bát
Nhà Hồ + Minh bên Tàu
10
45-54
Song thất lục bát
Nhà Lê + Nhà Mạc
22
55-76
Song thất lục bát
Trịnh Nguyễn phân tranh
38
77-114
Song thất lục bát
Vận Nước lúc THÁI BÌNH
10
115-124
Song thất lục bát
Nhà Tây Sơn (vua QT 14 câu)
64
125-188
Song thất lục bát
Nhà Nguyễn + Pháp Thuộc
22
189-210
Song thất lục bát
Thời đảng Cộng Sản
22
211-222
Song thất lục bát
Thế Chiến 3
8
223-230
Lục bát
Tả vị Minh Vương
50
231-280
Song thất lục bát
Mở đầu bài 2, Nhâm Tí
10
281-290
Lục bát
Đoạn 2: Sinh bất phùng thời
36
291-326
Lục bát
Đoạn 3: Minh Vương ra đời
44
327-370
Lục bát
Đoạn 4: Ngày giờ MV xuất hiện
20
371-390
Song thất lục bát
Đoạn 5: Long Vĩ Xà Đầu
22
391-413
Thất & tứ ngôn, lục bát
Đoạn 6: Hai vị Minh Vương
58
414-471
Ngũ ngôn
Đoạn Kết
16
471-487
Lục bát
Trong bài một chúng tôi thấy rằng nhà Tây Sơn được 64 câu hơn hẳn các triều đại khác. Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh là kế đó cũng chỉ được 38 câu.
Nhóm Long Vĩ Xà Đầu (Vận Nước lúc Thái Bình, Thế Chiến 3, Long Vĩ Xà Đầu, Đoạn Kết) được 68 câu, (10+8 + 22+16 = 56).
Nhóm Minh Vương (Tả vị Minh Vương, Minh Vương ra đời, Ngày giờ MV xuất hiện, Hai vị Minh Vương) được (50+20+58 = 128)
Ở đây chúng tôi xin được nói trước và sẽ dẫn chứng sau là trong phần nhà Tây Sơn có phần nói về Nguyễn Huệ tức vua Quang Trung từ câu 137 tới 150, được 14 câu.
139 - Ðời này thánh kế vị vương
140 - Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
141 - Uy nghi trạng mạo khác hình
142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
Vì vua Quang Trung có liên hệ mật thiết đến chuyện Minh Vương ở thời Thượng Ngươn (2017 trở đi). Nếu ta cộng 14 câu này vào nhóm Minh Vương thì được 142 câu, (128+14 = 142). Đây là con số lớn nhất.
Do đó chúng ta có thể kết luận là trong tập một, Cụ Trạng tuy đã tả hết lịch sử nước Việt Nam qua mọi triều đại thời cuộc từ thời lập quốc đến lúc thái bình trong tương lai, nhưng Cụ muốn
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
10
nhấn mạnh đến thời điểm khoảng thế chiến 3, tức là ngay hoặc sau thời của đảng Cộng Sản VN. Và Cụ đã để riêng 50 câu thơ để nói về vị Minh Vương này. Chúng ta cần phải chú ý điểm này!
Trong bài hai thì thật là rõ ràng. Bài hai chỉ nói về thế chiến 3 và vị Minh Vương. Cụ còn nói có tới hai vị Minh Vương. Tổng số câu nói về Minh Vương lên tới 142 câu, trong lúc phần tả về trận thế chiến nổi tiếng “Long Vĩ Xà Đầu” thì chỉ có 56 câu.
Tới đây thì mục tiêu của chúng ta đã rõ ràng. Phần còn lại của bài này là đi sâu vào phân tích tìm hiểu về trận thế chiến 3 sắp tới. Kế đến là sự thành lập nước Đại Việt thái bình thịnh trị trong tương lai, và cuối cùng là tìm hiểu về hai vị Minh Vương sắp đến. Chúng tôi sẽ cố gắng đối chiếu với những cơ sấm khác mà chúng tôi được biết nhưng sẽ không rườm rà.
Từ đây phần thú vị nhất của bài viết mới bắt đầu!.
V. Xác Định Thời Điểm bài “Long Vĩ Xà Đầu”
Theo sự phân tích của chúng tôi, Cụ Trạng đã năm lần nói về thời điểm thế chiến ba tức Long Vĩ Xà Đầu. Một lần trong bài một và bốn lần trong bài hai. Cái này là để cho chúng ta không thể nhầm lẫn được! Chúng tôi xin liệt kê theo thứ tự như sau:
Mấu chốt đầu tiên: Trong bài một có mấy câu sau đây:
115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 - Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 - Hể nhân kiến đã dời đất cũ
120 - Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
121 - Bốn phương chẳng động can qua
122 - Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
123 - Bấy giờ mở rộng qui khôi
124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
Đang nói về lịch sử nước VN trong cơn loạn lạc, Cụ bỗng dưng nhảy vọt về tương lai để tả nước Nam lúc thế giới thái bình, mọi nơi đều chầu về Đại Nam. Câu 115 Cụ hé mở là lúc ấy phải là lúc con RỒNG NƯỚC nổi dậy! ví dụ, năm Nhâm Thìn là năm con rồng nước. Nhưng con Rồng Nước nào Vì cứ mỗi 60 năm lại có một con Rồng Nước? Còn nữa câu 117, “chữ rằng lục thất nguyệt gian” nghĩa là 67 tháng gian nan hay là “Năm năm sáu tháng cơ hàn” mà vẫn thường thấy xuất hiện trong các sấm gần đây để chỉ thời gian cuối của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt từ 2012 cho tới 2016.
Mấu chốt thứ hai: Cụ Trạng từ trước đến giờ chẳng bao giờ nói rõ năm tháng ngày giờ nhưng ngay trong câu đầu tiên của bài 2, Cụ mở đầu như sau;
281 - Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 - Từ đinh đổi đời chí lực thất gian
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
11
285 - Một thời có một tôi ngoan
286 - Giúp trong việc nước gặp an thái bình
287 - Luận chung một tập kim thời
288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 - Trượng phu có chí thời coi
290 - Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
Năm Nhâm Tí là một điểm cần lưu ý. Thứ đến câu 284 – Từ đinh đổi đời chí lực thất gian, ý nói kể từ sau đời nhà Đinh có được 7 triều đại nữa nhưng vẫn chưa phải là triều đại mà Cụ muốn nói (chí lực thất gian). Do đây ta sẽ thấy ngay là thời điểm sẽ phải là sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long hay là thế kỷ 20 hay 21 bởi vì triều đại cuối cùng vừa qua là nhà Nguyễn Gia Long với vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.
Mấu chốt thứ ba: Cũng trong bài hai đến câu 371 nói về lúc thời thịnh vượng thì có hai câu sau đây.
371 - Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 - Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
Theo lý học thì trong 12 con giáp {tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi} theo vòng tràng sinh chia làm tứ sinh {dần thân tỵ hợi}, tứ mộ {thìn, tuất, sửu, mùi} và tứ tuyệt {tí ngọ mão dậu}. {tí ngọ mão dậu} cũng còn được gọi là tứ chính khi nói về phương hướng.
Từ {tứ sinh, tứ mộ, tứ tuyệt} ta có 4 tam hợp là {dần-ngọ-tuất, thân-tí-thìn, tỵ-dậu-sửu, hợi-mão-mùi}.
Trong câu 372- “Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm”, Cụ Trạng nói rất rõ là phải chờ cho đến năm tam hợp thì mới bắt đầu làm. Bên trên câu 281 Cụ đã cho cái mốc là năm Nhâm Tí, do đó tam hợp của nhâm tí phải là năm Nhâm Thân hay Nhâm Thìn. Thật là rõ ràng!
Mấu chốt thứ 4: Qua 2 câu 389 và 390,
389 - Nhà cha cửa đóng then cài
390 - Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân
Ý hai câu này nói là khi nước nhà đang yên ổn, lúc thời biến đến với “Sấm Động” là do người anh em láng giềng làm … tức là Trung Quốc hoặc Campuchia hoặc cả hai!
Mấu chốt thứ 5: Nhưng Cụ vẫn sợ chúng ta đoán sai nên ngay trước khi khởi câu “Long Vĩ Xà Đầu” Cụ còn báo cho chúng ta một lần nữa, mà lần này Cụ cho rõ ràng năm Nhâm Thìn!!
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngũ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
12
Hãy để ý 3 câu 395-397, Nhị ngũ dư bình cho chúng ta thời gian 10 năm. Câu 395, Canh niên tân phá chỉ kể từ canh dần (2010), tân mão (2011) là bắt đầu của sự phá hoại và cho đến mậu tuất (2018), kỷ hợi (2019) thì mới bắt đầu phục hồi.
Chu kỳ 10 năm {canh dần, tân mão, nhâm thìn, quí tỵ, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là {2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019} là thời gian này.
Tóm lại Cụ Trạng muốn nói thời điểm như sau: năm con Rồng Nước Nhâm Thìn, sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long tức sau 1945 khi vua Bảo Đại thoái vị, và lúc đó có nước láng giềng sang xâm lấn Việt Nam
Năm nay là tân mão, 2011, với tình hình hiện tại của đất nước trước sự hung hãn của TQ ngay vào thời điểm của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt, chúng tôi xin đoán chắc là năm Nhâm Thìn 2012 là thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu.
Phụ chú: lời bàn về bài Long Vĩ Xà Đầu trong quá khứ năm 1940.
Trong quá khứ nhất là thế chiến hai 1940, nhiều người cho là bài “Long Vĩ Xà Đầu” này nói về thế chiến hai. Nay ngẫm nghĩ lại thì chúng tôi thấy không đúng bởi lẽ năm 1940 là Canh Thìn là con RỒNG SẮT chứ không phải con RỒNG NƯỚC. Thứ nữa lúc đó nhà Nguyễn vẫn còn tại vị.
VI. Phân Tích Bài Long Vĩ Xà Đầu.
Theo thiển ý của chúng tôi, bài Long Vĩ Xà Đầu gồm có 20 câu từ 395- 413. Vì đoạn trước từ câu 371-394 thì thể thơ là song thất lục bát và nội dung là tiền Long Vĩ Xà Đầu, giới thiệu về thiên tử và cuộc thế chiến nhưng không nói gì về chi tiết cả. Đoạn tiếp theo của bài Long Vĩ Xà Đầu từ câu 414 đến 471 có thể thơ là ngũ ngôn và nội dung thì miêu tả vị Minh Vương.
Sau đây là toàn bài Long Vĩ Xà Đầu
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngủ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 - Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
13
Bài này có thể chia làm 4 phần. Phần một 3 câu 395-397, phần hai 4 câu 398-401, phần ba 8 câu, và phần bốn 4 câu cuối 410-413.
Phần một: 3 câu 395-397, xác định năm Nhâm Thìn 2012 là năm của Long Vĩ Xà Đầu.
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngủ dư bình
Từ Canh niên tân phá đến Tuất hợi phục sinh là mười năm gồm có {canh dần, tân mão, nhâm thìn, quí tỵ, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là các năm {2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019}. Đây là 7 năm cuối của Hạ Ngươn Ba và 3 năm đầu của Thượng Ngươn Bốn. Trong bài Thiên Cơ và Tận Thế 2012? http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf , chúng tôi đã trình bày là địa cầu đang ở trong giai đoạn Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt. Do đó sẽ có một cuộc thanh lọc lớn xảy ra cho quả địa cầu từ năm 2012 đến 2016.
Chúng ta nhận thấy rằng thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu ăn khớp với thời điểm của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt và cuộc thanh lọc toàn cầu.
Phần hai: 4 câu 398-401.
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
Đây là bốn câu nổi tiếng của Cụ Trạng mà rất nhiều người Việt Nam mình biết đến và gọi đó là bài Long Vĩ Xà Đầu. Nếu dịch nôm na thì như sau
398 - Cuối năm rồng đầu năm rắn bắt đầu có chiến tranh,
399 - Khắp bốn phương sẽ có nạn đao binh,
400 - Cuối năm ngựa đầu năm dê, các nước lớn chết hết,
401 - Đến năm khỉ năm gà mới thấy thái bình”.
Tuy nhiên có các học giả không nghĩ là Cụ Trạng chỉ ngụ ý đơn sơ như vậy. Chúng tôi xin được trình bày lại kiến giải của văn sĩ Sagiang về 2 câu 399 và 400 như sau.
Hai chữ “Can Qua” thật ra là chữ “Koran” hay kinh “Koran” của Hồi Giáo được người Trung Quốc phiên âm qua hán tự thành “Can Qua”. Do đó hai câu 398 và 399 được hiểu như sau “cuối năm Thìn đầu năm Tỵ, chiến tranh thế giới sẽ bắt đầu khởi lên từ các xứ Hồi Giáo bên Trung Đông”. Đây là cuộc Thánh Chiến toàn cầu.
Câu 400 “Mã đề dương cước anh hùng tận”. Hai chữ “Mã Đề” nghĩa đen là con ngựa hí. Con ngựa trước khi phóng nước đại, nó chổng 2 chân trước lên đứng thẳng bằng 2 chân sau, hí vang rền như lấy trớn rồi hạ 2 chân trước xuống chạm đất và sau đó mới bắt đầu phóng nước đại. Tương tự phi thuyền hay hỏa tiễn lớn khi được khai hỏa sẽ bắt đầu với tiếng nổ rất lớn, rồi mới đến tiếng rít xé không gian. Sau đó hỏa tiễn mới từ từ tách rời khỏi dàn phóng bay lên không trung tới một độ cao nhất định trước khi phóng đi tới mục tiêu với tốc độ cao đã định. Do đó chữ
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
14
“Mã Đề” ở đây có nghĩa trắng là hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử có thể của Nga Sô, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Iran.
Hai chữ “Dương Cước” cho ta hình ảnh một con dê tung hai chân sau lên đá giò lái. Để cú đá giò lái có hiệu quả, con dê phải ở thật gần đối thủ và tung cú đá bất ngờ. Nếu tạm lấy ví dụ là Trung Quốc đánh nhau với Mỹ ở biển đông, ta có thể mường tượng được những hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc lúc mới bắt đầu khai hỏa từ đảo Hoa Nam còn đang chậm chạp rời dàn phóng thì những hỏa tiễn nhỏ từ dàn lá chắn chống hỏa tiễn của Mỹ từ trên các tàu Đệ Thất Hạm Đội ở Thái Bình Dương gần đó đã mau lẹ phóng tới bắn rớt các hỏa tiễn này trước khi chúng có đủ thì giờ bay đến mục tiêu đã định với tốc độ cao.
Bàn về hai chữ “Anh Hùng”, chữ “Anh” đại diện cho loài thực vật và chữ “Hùng” ám chỉ các loài động vật. Do đây “anh hùng tận” có nghĩa là cả hai loài thực và động vật đều bị tiêu diệt hết vì sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử và phóng xạ nguyên tử.
Giờ đây 4 câu có thể tạm dịch như sau:
398 - Cuối năm rồng đầu năm rắn sẽ có Thánh Chiến,
399 - Từ Hồi Giáo lan tràn khắp bốn phương,
400 - Khi bom Nguyên Tử nổ năm ngọ, thực động vật bị tiêu diệt,
401 - Tới năm khỉ gà mới có thái bình”.
Với tình hình thế giới lúc này, càng nghĩ chúng tôi thấy lối kiến giải của ông Sagiang càng có lý! Nếu quả thật như vậy thì ta mới thấy Cụ Trạng quả thật là tài tình! Vừa lồng được chi tiết hình ảnh của vũ khí thế kỷ thứ 21 và thời gian lúc xảy ra trong cùng một câu thơ “Mã đề dương cước anh hùng tận” trong lúc Cụ đang sống vào thế kỷ thứ 14. Xin nói thêm hai người Cụ Trạng VN và Nostradamus (Tây gốc Do Thái) là 2 tiên tri sống đồng thời với nhau. Một người phương đông và một người phương tây.
Giờ xin nói thêm về phần vũ khí hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử và dàn lá chắn. Trong bài Cụ Trạng còn chỉ rõ như sau:
426 - Bắc hữu kim thành tráng
427 - Nam tạc ngọc bích thành
428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ
Ý nói là trong lúc phe phía Bắc, Trung Quốc, có hỏa tiễn mạnh bạo to lớn (kim thành tráng) thì phe đối lập phía Nam, Mỹ, có bức tường kiên cố trong suốt (ngọc bích) nhìn không thấy, tức là dàn lá chắn chống hỏa tiễn. “Hỏa thôn đa khuyển phệ” ý nói là Trung Quốc (lá cờ nền đỏ = hỏa thôn) có nhiều chó sủa … tức là hỏa tiễn nguyên tử rớt nhiều ở đó! Bên dưới nói là Trung Quốc sẽ thất trận và Bắc Kinh sẽ chìm trong biển nước!
Phần ba: Chi tiết về cuộc thế chiến ba xung quanh bối cảnh Việt Nam.
402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
15
408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
Trong đoạn thơ trên đây ta nhận thấy Cụ dùng đủ {xà, vượn, lợn, hùm} tức là đầy đủ {dần thân tỵ hợi} “tứ hành xung” để chỉ 2 cặp chống nhau {dần-thân, tỵ-hợi}. Nếu bạn giàu trí tưởng tượng thì có thể diễn thêm là dần thân là cặp tượng trưng cho tây đánh đông ở cấp độ thế giới (Mỹ đánh Trung Cộng, Nga Sô? Hồi Giáo đánh Âu Châu? ). Còn cặp tỵ-hợi là bắc nam đánh nhau (Trung Cộng nuốt Việt Nam?)
Câu 402 “Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu” ý nói là nước nhà đang được một thời gian tương đối yên tĩnh. Nghĩa là không còn chiến tranh tranh chấp. Trong bối cảnh lịch sử của đất nước từ 1945 đến nay thì phải nói là kể từ sau 1975 cho đến nay 2011, nước Việt Nam mới tương đối là tạm yên không còn nội chiến hay chống xâm lăng.
Câu 403 “Có một đàn xà đánh lộn nhau”, đàn xà đánh lộn nhau theo thiển ý là anh em cùng loại hay là cùng một màu da “Da Vàng” đánh nhau. Cấp độ cao hơn là loài người đánh lộn nhau.
Hai câu 405, 406, Cụ dùng 2 con Lợn và Chuột đều thuộc phương bắc để chỉ 1 hoặc 2 nhóm cùng một phe. Chỗ này chúng tôi thấy Cụ ám chỉ bọn Cộng Sản Bắc Việt và Cộng Sản Trung Quốc.
Ba câu chót 407-409 nói là ngựa thong thả bước về chuồng. Ngựa cũng có nghĩa là phương nam hay miền Nam. Rồi Hùm là cọp là phương đông nổi giận (gầm) và tìm bắt con ngựa này.
Nếu gom góp những ý kiến này lại thì chúng tôi thấy có hai chuyện sau. Chuyện thứ nhất là trận chiến giữa hai siêu cường. Nước Việt Nam đang tạm yên ổn thì bỗng dưng người anh em cùng màu da phương bắc xâm lăng và biến Việt Nam thành một phần của mình và tìm cách ngăn cản không trả lại (chuột nọ lăm le mong cản tổ). Nhưng Ngựa kia (Việt Nam) lại “đủng đỉnh” bước về chuồng có nghĩa là Việt Nam sẽ được cứu lấy lại nước nhà. Hai chữ “đủng đỉnh” hàm ý nói rằng Việt Nam sẽ lấy lại được chủ quyền một cách rất là thoải mái , “bất chiến tự nhiên thành”! Đến đây không thể không nghĩ đến người Mỹ sẽ là người cứu mình.
Còn chuyện thứ hai thì như sau. Cũng nhờ là chúng tôi đã sống qua giai đoạn 1975 và rồi mới đây lại được nghe chuyện chính phủ VNCH lưu vong làm đơn khiếu nại Liên Hiệp Quốc để xin xét lại chuyện Việt Cộng vi phạm Hiệp Định Paris 1973. Nên chúng tôi lại thấy là con Lợn thuộc miền bắc tức CSBV, làm sái là chiếm miền Nam vi phạm hiệp định Paris 1973 …và sẽ phải “sai đầu” …quay đầu lại và trả lại miền Nam? Còn con chuột là chính bắc hay Trung Cộng thì vì bảo vệ đàn em Cộng Sản Bắc Việt trung thành nên chắc sẽ không muốn nhả (cản tổ?) … Nói thế này là nhiều lắm rồi! Chúng tôi sẽ không bàn thêm về chuyện này vì đây là chuyện đang làm của chính phủ VNCH lưu vong. Việc làm đơn khiếu nại của chính phủ VNCH lưu vong về việc CSBV vi phạm hiệp định Paris tại Liên Hiệp Quốc là việc làm rất đúng, rất đáng khích lệ mà theo thiển ý tất cả Việt Kiều trên thế giới nên ủng hộ!
Trên đây là bàn về vế đầu tỵ-hợi của hai cặp dần-thân-tỵ-hợi tứ hành xung bên trên.
Rồi tới
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
16
408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 - Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
Đây là nói tới vế thứ hai dần-thân của cặp dần-thân-tỵ-hợi tứ hành xung. Hùm là dần là phương đông tượng trưng cho Trung Quốc và khối Hồi Giáo. Thân là phương tây tượng trưng cho người da trắng hay Mỹ hoặc Liên Hiệp Quốc! Do vì lúc Mỹ quyết định nhảy vào can thiệp giúp Việt Nam thì Trung Quốc mới nổi giận khai ngòi chiến tranh và thế chiến 3 mở màn. Do chỗ này mà các sấm ký khoảng 100 năm trở lại đây nói là nước Việt Nam tuy nhỏ mà lại được diễm phúc đi đầu dắt thế giới vào thế chiến ba kỳ này!
Khi các siêu cường vào trận kỳ này với võ khí nguyên tử thì kết cuộc sẽ ra sao?
Phần bốn: Kết quả của thế chiến ba, ai thắng ai bại?
410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 - Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an
Xin tạm dịch như sau:
410 - Mười tám nước tranh nhau trời đã định
411 - Mùa xuân vào tiết thanh minh hoa tàn
412 - Thấy khoảng đầu năm mùi cuối năm ngọ (mùa xuân 2015)
413 - Quân Liên Hiệp Quốc họp tại “thủ đô”. (Long/Bảo Giang)
Đây là câu chuyện của 18 nước tranh dành dầu lửa tại quần đảo Trường Sa/Hoàng Sa Việt Nam. Và đây chính là đầu dây mối nhợ đưa đến thế chiến 3.
Cũng trong tập này Cụ Trạng nói là kỳ này quần hùng tranh dành đánh nhau tại Trường Sa/Hoàng Sa như sau:
472 - Kiền khôn phú tải vô lương
473 - Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 - Ta hồ vô phụ vô quân
477 - Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
Với hoàn cảnh chính trị và kinh tế thế giới hiện tại ta có thể tạm đoán rằng vì sự tranh chấp mỏ dầu tại quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa mà 18 quốc gia sẽ tranh giành nhau tại biển đông. Việt Nam vì nằm trong vị thế chiến lược nên sẽ bị Trung Quốc chiếm gọn. Từ chuyện xâm chiếm này mới khiến Mỹ can thiệp vào và đưa đến thế chiến ba tận diệt nhân loại!
Câu “Hồ binh bát vạn nhập trường an” ám chỉ Trung Quốc sẽ bại trận thảm thương vì quân đội liên minh sẽ họp nhau tại Bảo Giang và cho thành lập nước Đại Việt mới.
Cái giá Việt Nam phải trả là như thế nào? Chúng ta vẫn thường nghe hai câu thơ truyền là của Cụ Trạng như sau:
Mười phần chết bảy còn ba
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
17
Chết hai còn một mới ra thái bình.
Đây là cái giá mà nước Việt Nam phải trả trước khi được “Bất Chiến Tự Nhiên Thành”. Các vị tu hành có huệ hay những người nghiên cứu thiên cơ và sấm truyền đều rõ chuyện này.
Phụ chú: năm xưa sau 1975 chúng tôi được nghe có người giải 4 câu trên “cửu cửu càn khôn dĩ định” như sau. Cửu Cửu là hai lần chín chỉ nhà Ngô (1954-1963) và Tổng Thống Thiệu (1966-1975) mỗi người được chín năm. “thanh minh thời tiết hoa tàn” là vào mùa xuân. “Trực đáo dương đầu mã vĩ” là Thấy rằng Dương Văn Minh đầu hàng vào cuối tháng 4, tức ngày 30 tháng 4 năm 1975. “Hồ binh bát vạn nhập tràng an” là quân đội của Hồ Chí Minh tiến vào thủ đô Sài Gòn. Mọi chuyện thấy rất giống và ăn khớp ghê! Nhưng nếu xét theo thứ tự của câu thơ và các điều kiện đã nêu trên thì sự giải thích trên không đúng! Ví dụ chi tiết ngày đầu hàng là 30 tháng 4 1975 đó là dương lịch và ngày âm lịch là 20 tháng 3 tức là tháng thìn chứ không phải là mã vĩ!
Trước khi chấm dứt phần này để bắt đầu bàn về vị Minh Vương, tôi xin được trích một đoạn từ một email mà tôi nhận được ngày Oct/24/2011 như sau:
“Trong tuần qua, trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh của các nước Đông Nam ở Bali, Indonesia, Nov. 17-19 với sự tham dự của TT. Obama và TT. Dmitry Medvedev của Nga, bà ngoại trưởng H. Clinton đã bày ra một bàn cờ chiến lược của M ở Châu Thái Bình Dương với mục đích vừa cam kết, vừa cổ vũ, trấn an với các nước liên minh cũ, mới là M đã có chiến lược mới để ổn định toàn vùng. Mở đầu bài viết, ngọại trưởng H. Clinton đã dứt khoát kh ng định: “Trong tương lai, chính trị sẽ được gi i u t Châu Á, không ph i Afghanistan ha Ira , và Hoa Kỳ sẽ hi n i n ngay trung tâm ch đ o hành đ ng.” - The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States will be right at the center of the action.”
VII. Phân Tích Về Minh Vương
Theo sự phân tích bên trên, Cụ Trạng đã dành 158/487 câu tức là 32% của tập thơ để nói về hai vị Minh Vương mà sẽ giúp nước Việt Nam tiến vào giai đoạn Thái Bình trong thời Thượng Ngươn sắp đến.
Do đó ta cần phải để ý đến mụch đích của Cụ Trạng khi Cụ viết tập Bạch Vân Thi Tập. Dài 487 câu chia làm 2 tập. Tập đầu 280 câu thuộc về phần sử ký của nước Nam Việt từ thời lập quốc chỉ toàn là một chuỗi dài nội chiến và lệ thuộc. Cụ chưa hề gọi thời kỳ nào là thái bình ngoại trừ sau kỳ Long Vĩ Xà Đầu:
486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 - Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia
Trong tập hai dài 207 câu chỉ nói về trận thế chiến Long Vĩ Xà Đầu và về vị Minh Vương cùng đường lối làm việc của vị này.
Từ tập một qua tập hai, Cụ luôn nhắc nhở các trang hùng sĩ tử nên chọn cho đúng chúa mà phò bằng cách là Cụ nói Cụ tuy là người tài giỏi nhưng sinh bất phùng thời. Gặp thời loạn lạc bội chúa hôn quân không đáng để phò. Cụ khuyên các trang sĩ tử nên lo trau giồi tài năng văn võ cho đến nơi đến chốn, phải biết thời biết tiết, giữ lòng cho trung, tìm cho đúng Minh Vương rồi mới nên đem tài mình ra phò thánh chúa! Chớ đừng như loài ong kiến. Tài cán chẳng ra gì mà cứ hòng đòi bảng vàng cho to! Chạy ngược chạy xuôi chỉ thêm vất vả tấm thân mà chẳng được gì! Hãy gẫm những vần thơ sau đây sẽ rõ:
151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả
152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
18
153 - Học cho biết lý kiết hung
154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
. . . .
161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử
162 - Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
163 - Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
164 - Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
165 - Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
166 - Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
167 - Võ thông yên thủy thần kinh
168 - Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến
170 - Biết ray tay miệng biếng nói không
171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng
172 - Công danh choi chói chép trong vân đài
173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai
174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
Vậy vấn đề là khi nào là thời điểm và ai là thánh chúa? Thời điểm là năm Nhâm Thìn 2012 đã đượp phân tích rõ ràng bên trên rồi. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm xem Minh Vương là ai? là người như thế nào? Làm sao để nhận diện người?
Trong tập một câu 231-232:
231 - Ðoài phương thức có chân nhân
232 - Quần tiên khởi nghỉa chẳng phân hại người
Ý nói là từ phương tây, ngoại quốc hay Mỹ quốc, có vị chân nhân quang minh chính đại được tiên phật vô hình ủng hộ và quần thần tài giỏi hữu hình phò trì dựng cuộc khởi nghĩa này.
257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
259 - Lục thất cho biết ngày dày
260 - Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
261 - Có thầy nhân thập đi về
262 - Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
263 - Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
264 - Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
265 - Ra tay điều chỉnh hộ may
266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
267 - Lọ là phải nhọc kéo quân
268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
Đoạn này nói “nước Việt Nam có Thánh Chúa ra đời. Tại sông Bảo Giang trời đã định từ lâu. Vị chân nhân này lúc về đến nước, đi tay không, ra sức sửa sang vương nghiệp. Bấy giờ mới biết tài an bang tế thế của người. Ai gặp đều mến và tìm về chầu Thánh Chúa”.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
19
Hãy để ý hai chữ “Bảo Giang”, xuất hiện trong tập này 4 lần:
258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
414 - Bảo Giang thiên tử xuất
Bảo Giang là nơi mà có cuộc họp lịch sử sau này. Tức là giây phút nước Đại Việt được tuyên bố thành lập. Trong buổi họp đó vị Thánh Chúa hay Minh Vương sẽ xuất hiện.
Làm sao nhận diện Minh Vương?
Trước tiên Cụ Trạng tả vị Minh Vương qua mấy câu sau:
333 - Trời cao đất rộng bao xa
334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 - Dù trai ai chửa biết tường
336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 - Ý ra lục thất gian nay
338 - Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
Nghĩa là “Trời cao đất rộng, biết Minh Vương ở đâu bây giờ? Nay bảo cho biết, người này sanh mệnh thổ nhưng lớn lên lại có mệnh thủy. Cả đời thật là vất vả, tới giờ này mới lên được ngôi vua! Hãy nhìn cho kỹ, tại Bảo Giang Thánh Chúa sẽ xuất hiện”.
Rồi sau đó, Cụ lại tả lúc sinh thời có lúc vị Minh Vương này phải ẩn thân trong rừng núi, tối ngủ trên đá, trốn trong rừng nơi chẳng có dân chúng … để trau dồi tài nghệ trị quốc an dân? Hãy gẫm những câu sau đây:
341 - Vua ngự thạch bàn xa thay
342 - Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
343 - Gà kêu vượn hót vang lừng
344 - Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
345 - Nhân dân vắng mạt bằng tờ
346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
347 - Vua còn cuốc nguyệt cày mây
348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân
349 - Phong đăng hoà cóc chứa chan
350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
351 - Chính cung phương khảm vần mây
352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời
Vào thời sau 1975 cho tới nay, nếu Minh Vương mà phải trốn ở trong trừng để học cách an dân, thì theo thiển ý có lẽ là ông ta phải đi vào rừng kháng chiến giống kiểu Hoàng Cơ Minh nhưng may không bị Việt Cộng giết chết. Sống sót thoát ra ngoại quốc rồi sau này trở về lập quốc. Như vậy nghe mới có vẻ có lý hơn!
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
20
Thân thế của Minh Vương ra sao và có mấy Minh Vương?
Sau đó Cụ Trạng mới nói về thân thế của Minh Vương. Chỗ này Cụ đổi thể thơ thành ngũ ngôn và dùng toàn Hán Tự … có lẽ để nhấn mạnh tầm mức quan trọng của chủ đề. Có cả thảy 57 câu từ 414 đến 471 chia làm 2 phần. Phần đầu từ câu 414 đến 443 nói về “Bảo Giang Thiên Tử Xuất” và phần hai từ câu 444 đến 471 nói về “Bảo Sơn Thiên Tử Xuất”.
Trong thời gian đầu lúc thành lập Liên Bang Đại Việt sẽ có hai vị Minh Vương. Một già một trẻ thay phiên nhau dựng nước chăn dân. Vị đầu tiên lớn tuổi có kinh nghiệm nhiều về quân sự chiến trường. Ngoài việc dựng nước còn có sứ mạng thành lập và tổ chức cuộc họp đầu tiên mở màn hội Long Hoa tại nước Liên Bang Đại Việt mới này. Chi tiết về chuyện Long Hoa đại hội sẽ được nói ở phần IX. Lời bàn thêm bên dưới.
Minh Vương Bảo Giang
414 - Bảo Giang thiên tử xuất
415 - Bất chiến tự nhiên thành
416 - Lê dân bảo bảo noản
417 - Tứ hải lạc âu ca
Bốn câu này có nghĩa “Tại cuộc họp lịch sử ở Bảo Giang, Minh Vương sẽ xuất hiện và quốc gia Đại Việt mới sẽ được chính thức hình thành. Dân chúng sung sướng bảo vệ đất nước mới thành lập này. Khắp bốn phương Việt kiều tha hương đồng reo hò ca ngợi”
418 - Dục đức thánh nhân hương
419 - Quá kiều cư bắc phương
420 - Danh vi Nguyễn gia tử
421 - Kim tịch sinh ngưu lang
422 - Thượng đại nhân bất nhân
423 - Thánh ất dĩ vong ân
424 - Bạch hổ kim đái ấn
425 - Thất thập cổ lai xuân
Đoạn này có nghĩa “ vị Minh Vương nhân đức này có gốc gác là người Bắc thuộc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con dê, tân mùi. Là một đại trượng phu đầy nhân nghĩa nhưng cũng sẵn sàng tàn nhẫn nếu cần thiết! Là một người đã lớn tuổi ngoài 70 và có chức phận võ tướng rất hiển hách (Bạch hổ kim đái ấn)”. (Xin chú ý là vua Quang Trung năm xưa còn được mệnh danh là “Bạch Hổ Kim Tinh Phương Đoài” vì lá số Nhâm Thân đóng tại cung Thân có sao Thất Sát tọa thủ).
Tại sao tân mùi? câu 336: “Nhất Thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này”. Theo thiển ý là một người sanh ra với mệnh Thổ nhưng lúc lớn lên thì có mệnh Thủy. Do đó, nếu lấy năm 2012 làm mốc và biết là người này phải ngoài 70. Lấy 2012 trừ đi 70 ta được 1942. Vậy người này phải sanh trước năm 1942.
Câu “Kim tịch sinh ngưu lang” nghĩa là khi sao mai lặn thì sao hôm sẽ sinh (sự tích Ngưu Lang Chúc Nữ). Nghĩa là 2 sao đối nhau. Nếu lấy ngưu hay ất sửu 1925 làm chuẩn thì chính chiếu phải là tân mùi 1931. Tân Mùi là hành thổ thì lại đúng với câu 336: “Nhất Thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này”.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
21
Khảm Phương thì chỉ về phương Bắc tức Thủy. Tam hợp thủy thì có Thân-Tí-Thìn. Thân thì tuy thuộc Kim nhưng sanh Thủy, Tí thì rõ ràng là Thủy, Thìn thì tuy là Thổ nhưng có Thủy ở đây. Do đây ta có 3 cặp hay 3 người (giáp tí, tân mùi), (mậu thìn, tân mùi), (nhâm thân, tân mùi). Vậy thì ai mới là Minh Vương? Chỗ này là chỗ của quí vị phải tự kiếm. Chúng tôi nói thế là quá nhiều rồi! thiên cơ lậu chút chút! Chúc may mắn!
426 - Bắc hữu kim thành tráng
427 - Nam tạc ngọc bích thành
428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ
429 - Mục giả dục nhân canh
430 - Phú quí hồng trần mộng
431 - Bần cùng bạch phát sinh
432 - Anh hùng vương kiếm kích
433 - Manh cổ đổ thái bình
Đoạn này nói “trong lúc thế chiến bom nguyên tử đang xảy ra bên ngoài thì bên trong nước người anh hùng này vung kiếm ra tài dẹp loạn. Dẹp tan bọn thổ phỉ cướp bóc lẫn bọn tham nhũng tư bản đỏ. Đánh đổ những gì xấu xa tệ hại của thời đại trước và đem lại thái bình cho đất nước”.
434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh
435 - Quá thất thân thủy sinh
436 - Ðịa giới sĩ vị bạch
437 - Thủy trầm nhi bắc kinh
438 - Kỷ mã xu dương tẩu
439 - Phù kê thăng đại minh
440 - Trư thử giai phong khởi
441 - Thìn mão xuất thái bình
442 - Phân phân tùng Bắc khởi
443 - Nhiểu nhiểu xuất đông chinh
Đoạn này nói “Nam Việt có Ngưu tinh tức là vị Minh Vương lớn tuổi này. Lúc ranh giới nước nhà chưa được rõ ràng (câu 436) thì vào cuối năm ngọ đầu năm mùi (2015), Bắc Kinh sẽ chìm trong biển nước vì hậu quả của chiến tranh nguyên tử. Mãi đến năm dậu (2017) thì thế giới mới sáng sủa. Tiếp theo đến năm hợi tí (2020), từ đó tiếp tục tiến vào Thượng Ngươn luôn. Kể từ năm thìn mão (2011) nước Nam bắt đầu loạn lạc với giặc tới từ phương bắc rồi từ bên tây phương”.
Minh Vương Bảo Sơn
444 - Bảo sơn thiên tử xuất
445 - Bất chiến tự nhiên thành
446 - Thủy trung tàng bảo cái
447 - Hứa cập thánh nhân hương
Tại núi Bảo Sơn, vị Minh Vương trẻ tuổi này sẽ xuất hiện và nước Liên Bang Đại Việt sẽ thành hình mà chẳng cần phải đánh nhau! Trong mục IX. Lời Bàn Thêm bên dưới sẽ nói nhiều hơn về vị Minh Vương Bảo Sơn này.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
22
448 - Mộc hạ châm châm khẩu
449 - Danh thế xuất nan lương
450 - Danh vi nguyễn gia tử
451 - Tinh bản tại ngưu lang
Vị Minh Vương trẻ này sử dụng nhiều về tài ăn nói. Danh tiếng khó người bằng. Cũng gốc dòng họ Nguyễn, cầm tinh con Trâu. Đây có 3 tuổi {39, 51, 63} {Quí Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu}. Vậy ai mới là đúng? Chỗ này là chuyện của quí vị. Thiên cơ lậu chút chút! Chúc may mắn!
452 - Mại dử lê viện dưỡng
453 - Khởi nguyệt bộ đại giang
454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn
455 - Hoặc ngụ kim lăng cương
456 - Thiên dử thần thức thụy
457 - Thụy trình ngũ sắc quang
458 - Kim kê khai lựu điệp
459 - Hoàng cái xuất quí phương
460 - Nhân nghĩa thùy vi địch
461 - Ðạo đức thực dữ đương
462 - Tộ truyền nhị thập ngũ
463 - Vận khải ngũ viên trường
Đoạn này nói về những chính sách hay những chuyện cải cách trong những năm đầu dưới thời hai vị Minh Vương này. Hai vị này có lúc đồng thời cùng chia nhau làm việc. Mở đầu với việc cải cách an sinh xã hội mở mang đất nước (452-453). Về mặt an ninh trật tự, ba thành phần du đãng, trộm cướp, hiếp đáp và tham nhũng sẽ bị trừng phạt nặng nề (454-456). Tôn giáo tâm linh sẽ được coi trọng đưa lên hàng đầu trong nước (457). Nước nhà sẽ nhận được nhiều viện trợ tài chánh từ quốc tế hay Mỹ (458-459). Chính sách thì dùng nhân nghĩa đối đãi với kẻ địch. Do đó đạo đức được xem trọng đề cao. Chính sách hay đẹp này gồm có 25 điều được truyền ra khắp năm châu (462-463).
Phần Kết Thúc của Bạch Vân Thi Tập
Từ câu 464 đến 487 tạm chia làm hai phần.
464 - Vận đáo dương hầu ách
465 - Chấn đoài cương bất trường
466 - Quần gian đạo đanh tự
467 - Bách tính khổ tai ương
468 - Can qua tranh đấu khởi
469 - Phạm địch tánh hung hoang
470 - Ma vương sát đại quỉ
471 - Hoàng thiên tru ma vương
Đoạn này Cụ Trạng nhắc lại chuyện thế giới gặp nạn tai vì chiến tranh nguyên tử vào năm mùi khỉ tức là 2015 và 2016, đúng ngay vào chu kỳ Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt. Thế giới đông tây (chấn đoài) choảng nhau không lâu (464-465). Bọn giặc gian tham đánh nhau làm dân chúng bị họa khổ (466-467). Hồi Giáo khai mào thánh chiến khắp nơi (468-469). Bọn quỉ ma đông phương sẽ
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
23
bị khối tây phương giết sạch. Nhưng rồi khối tây phương cũng bị tan tành (470-471) vì bom nguyên tử làm xáo trộn trục quay trái đất. (Xin đọc bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?” Để hiểu rõ thêm về chuyện thế chiến ba làm đảo lộn trục quay trái đất. http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf )
472 - Kiền khôn phú tải vô lương
473 - Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 - Ta hồ vô phụ vô quân
477 - Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 - Ðoài phương phước địa giáng linh
479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 - Phá điền thiên tử giáng trần
481 - Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
482 - Trần công nải thị phúc tâm
483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 - Tướng thần hệ xuất y chu
485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 - Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia
Đoạn này nói “Trời sẽ không tha bọn gian ác. Từ thiên đình phát lệnh, bầy dê hạ giới bắt đầu tranh hùng (472-473). Mười năm trời tranh hùng (2010-2019). Từ đảo Hoàn Sơn tức Trường Sa/Hoàng Sa là nơi tranh chấp, các quốc gia đánh nhau loạn xạ, nhân thế tán loạn (474-477). Từ tây phương nơi đất nước giàu có nhiều phước đức (Mỹ) trời sanh xuống vị Thiên Tử văn võ song toàn dẹp tan thế chiến này (478-481) (Có thể là Tổng Thống Obama, xin xem phần bàn thêm bên dưới). Minh Vương Việt Nam thì thích dùng nhân tâm. Do vậy bọn triều thần thứ dữ loại võ biền từ từ bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng phải giải nghệ hay đổi qua văn quan. Minh Vương sẽ trị nước giống như thời vua Nghêu Thuấn thuở xưa. Bấy giờ nhà Nam được tiếng thái bình. Trong lúc thế giới chẳng còn mấy quốc gia thì nước Nam lại được lập quốc trở thành Liên Bang Đại Việt vào thời Thượng Ngươn 2017 trở đi (482-487)”.
Tới đây chúng ta có thể kết luận là Cụ Trạng viết tập Bạch Vân Thi Tập này để tả về lịch sử nước Việt Nam từ thời lập quốc của Lạc Long Quân cho tới lần lập quốc tới này vào 2017. Tuy nhiên trọng tâm là Cụ muốn nói về chuyện lập quốc vào thời kỳ Long Vĩ Xà Đầu. Cụ đã dành nhiều giấy mực để mô tả kỹ càng thời điểm và cách nhận diện vị hai vị Minh Vương.
IX. Lời Bàn Thêm
Thưa các bạn, bên trên chúng tôi cố gắng diễn giải và dịch các câu văn của Cụ Trạng theo sát mặt chữ và không đem vào đó những gì thuộc lãnh vực huyền bí học để cho các bạn có thể theo dõi dễ dàng. Giờ đây chúng tôi xin trình bày thêm khía cạnh huyền bí học có liên quan tới những chuyện trong Bạch Vân Thi Tập này.
1) Long Vĩ Xà Đầu và Cuộc thanh lọc toàn cầu của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt từ 2012 đến 2016:
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
24
Khoảng gần hơn 100 năm qua, có nhiều sấm ký tại Việt Nam nói riêng của các vị tu hành đắc đạo như Đức Phật Thầy Tây An, Sư Vãi Bán Khoai, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Hồng Quang v.v.. đã úp mở cho biết về nước Đại Việt lập quốc vào cuối Hạ Ngươn Ba đầu Thượng Ngươn Bốn, tức khoảng 2015-2020. Trên thế giới các tiên tri nổi tiếng như Baba Vanga hoặc Nostradamus cùng thời với Cụ Trạng v.v.. cũng đã tiên đoán về chuyện thế giới sẽ trải qua một cuộc gần như là tận thế vào những năm từ 2010 đến 2018 và sau đó sẽ có một nước Tàu mới nổi lên trở thành cường quốc sau này. Tất cả những chuyện này rất ăn khớp với chuyện lập quốc của nước Việt Nam trong tập Bạch Vân Thi Tập này. Lý do tại sao vậy? Ở góc độ cao, chuyện này là thiên cơ thuộc về cuộc thăng hoa của loài người tại trái đất trong thời điểm này. Chúng tôi đã trình bày vấn đề này trong bài viết “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?”. Nếu muốn biết thêm thì xin mời đọc ở weblink sau đây http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf . Dưới đây tôi xin trích một vài câu sấm trong bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?” nói về sự lập quốc của Việt Nam sau này:
“Việt, Lào, Miên, Thái chung nhà
Đông-Tây Trung-Quảng sau là Hớn Bang
Thượng Ngươn Thánh Đức mở màn
Đinh Dậu Kỳ Bốn thuận đàng tiến xa” [Huỳnh Giáo Chủ, 2011]
2018: Một Nước Tàu Mới sẽ trở thành cường quốc thế giới. [Baba Vanga].
“Miên, Lào, Thái, Miến sẽ cùng
Miền Nam Trung Quốc thuộc phần Hớn Bang” [Hồng Quang, 1970]
“Nước Nam Việt mở hội long trọng
Từ Quảng Đông cho đến Quảng Tây
Nước M viện trợ hằng ngày
Tàu bè qua lại chỗ này rất đông [200]” [Đức Vĩ Kiên, 2009]
2) Cụ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm có liên hệ gì đến Thầy Huỳnh Phú Sổ hay Đức Huỳnh Giáo Chủ?
Thưa các bạn, đến giờ phút này năm 2011, khi nói đến Cụ Trạng Trình thì hầu hết toàn dân Việt Nam từ bắc chí nam đều biết đến Cụ, đều kính phục và ca ngợi tài tiên tri của Cụ . Nhưng khi nói đến Đức Huỳnh Giáo Chủ thì ít người biết tới ngoại trừ bổn đạo Hòa Hảo trong miền nam. Trong huyền linh học, các vị tu hành mở huệ hoặc các vị có trách nhiệm với quốc độ Nam Việt trong tương lai thì đều biết hoặc được cho biết là Thầy Huỳnh Phú Sổ khai đạo Hòa Hảo năm 1939 tại Nam Việt chính là Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm xưa. Vậy chuyện này hư thực ra sao? Đối với chúng tôi, chuyện này là chuyện thật 100%. Tôi không chỉ được nghe những bạn tu hành nói lại mà còn có duyên tiếp xúc với linh điển của Cụ Trạng nữa. Ngay khi chúng tôi sửa soạn viết bài này, nếu không có sự giúp đỡ của Cụ để chỉ chỗ khúc mắc về Minh Vương thì không làm sao chúng tôi có thể giải bày như trên cho các bạn được. Chỗ này xin được bàn thêm ở phần sau. Chúng tôi có viết một bài về thân thế của Thầy Huỳnh Phú Sổ hay Cụ Trạng “Thân Thế Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong Huyền Linh Học “, có thể tìm đọc trên weblink
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
25
sau đây: http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThanTheHGC.pdf . Nay tôi xin trích trong bài này một ví dụ chứng minh Đức Huỳnh Giáo Chủ là Cụ Trạng Trình năm xưa.
Vào một buổi sáng đẹp trời mùa đông năm 2008, Dec/03/2008, khoảng 10 giờ sáng sau khi ăn sáng xong, chúng tôi chợt nghĩ đến Thầy Huỳnh và Cụ Trạng Trình nên nhờ em tôi lúc bấy giờ đang đi làm lái xe ngoài đường phóng lên xin hỏi Đức Vĩ Kiên có phải hai người là một hay không và luôn tiện hỏi thêm về bài Long Vĩ Xà Đầu. Chỉ vài phút sau thì Đức Vĩ Kiên đến trả lời như sau “Cái chuyện này ta biết và trả lời cũng được … nhưng để Ngài Huỳnh trả lời cho các con thì hay hơn” … sau đó vài phút chúng tôi nhận được bài thơ đầu tiên của Thầy Huỳnh Giáo Chủ như sau:
Huỳnh Phú Sổ nay ghé thăm X
Phú qúi tài cao hãy bước vào
Sổ trời qui định nay kiếp chót
Là đà hành pháp rớt như chơi
Đức cao trí sáng mượn pháp vào
Tr ng xưa người đã nói rất rõ
Trình lên Ngọc Đế vĩ xà đầu
Xưa người sử chép long hoa hội
Kính Bái.
Kể từ ngày đó trở đi Đức Huỳnh Giáo Chủ mới bắt đầu xuất hiện với anh em chúng tôi ngày càng thường xuyên hơn.
Thưa các bạn, em kết nghĩa của tôi là một người chỉ có trình độ học lực lớp 8 bên VN. Qua Mỹ làm nghề lao động chân lấm tay bùn. Không thể nào làm nổi bài thơ khoán thủ như trên trong vòng mười phút đang trong lúc lái xe đi làm …. để gạt chúng tôi làm gì?
Vì chuyện linh điển, điển thơ thuộc về lãnh vực huyền linh học (metaphysics). Do đó chỉ có thể chứng minh bằng cách tự mình tu mở huệ sẽ tự biết hay được thầy tổ đến dạy dỗ hoặc là tin người khác kể lại. Câu nói “Phước cho ai không thấy mà tin!” áp dụng trong trường hợp này rất chí lý!.
Sau khi đọc xong 3 bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?”, “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải” và “Thân Thế Đức Huỳnh Giáo Chủ Trong Huyền Linh Học” các bạn sẽ hiểu rõ nhiều hơn về thiên cơ và vận mạng của nước Việt Nam vào thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức 2017. Thêm nữa, các bạn sẽ hiểu rõ Cụ Trạng là ai và vai trò của Cụ Trạng đối với quốc độ Liên Bang Đại Việt quan trọng như thế nào.
3) Bàn thêm về các vị Thiên Tử hay Minh Vương.
Dưới bối cảnh chính trị thế giới hiện nay, không ai có thể phủ nhận được vị Thiên Tử của thế giới hay của trái địa cầu lúc này, Oct/2011, là Tổng Thống Mỹ Obama, người gốc da den. Còn tất cả các vị tổng thống hay thủ tướng tại vị của các quốc gia khác cũng đều có chân mạng Thiên Tử nhưng ở cấp bậc nhỏ hơn.
Tổng Thống Obama đã được Cụ Trạng tiên đoán từ 500 năm về trước?
375 - Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
26
378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
Đoạn này nói “Đầu tiên có vị Thiên Tử sanh ở vùng lửa (núi lửa, hay phía Nam), dòng dõi con cháu họ Nguyễn, lúc trẻ thì cha mẹ cách trở hay sớm mồ côi. Sau đó có thêm vị Thiên Tử xuất hiện tại Bảo Giang môn”.
Một sự trùng hợp là Tổng Thống Obama cũng là người mang tuổi Sửu giống như Minh Vương Bảo Sơn. Do chỗ này trong lúc chúng tôi đang bàn cãi về chuyện có 2 vị Minh Vương 1 già 1 trẻ ngay trong đoạn của Minh Vương Bảo Giang thì Cụ Trạng (được em tôi mời tới nghe mọi người bàn về Sấm Trạng Trình tối hôm đó) mới nói “không phải, vị kia là vị Tướng Trời nay sanh làm Tổng Thống Obama và có nhiệm vụ giúp đỡ Minh Vương Bảo Giang lập quốc”.
Biết được chi tiết trên thì 4 câu trên mới rõ ràng chỉ hai người. Người đầu tiên là Tổng Thống Obama. Ông Obama theo lý lịch trên website thì sanh năm 1961 Tân Sửu tại Honolulu, Hawaii, tức là vùng núi lửa nằm phía tây nam của nước Mỹ. Bố là người da đen mẹ da trắng, chia tay nhau lúc ông Obama còn nhỏ và được bên gia đình mẹ nuôi khôn lớn. Ông bố trở về lại bên Phi Châu rồi chết ở bên đó. Cả hai bố mẹ đều chết trước khi ông được lên chức Tổng Thống”. Quả thật là trùng hợp! Còn người thứ hai là Minh Vương Bảo Giang thì đã mô tả kỹ bên trên rồi.
478 - Ðoài phương phước địa giáng linh
479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 - Phá điền thiên tử giáng trần
481 - Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
Bốn câu này nói “Vị Thiên Tử sanh từ phương Tây sẽ xuất hiện dẹp tan bọn ma quỉ trong thế chiến ba. Khi xuất hiện ông ta có đủ binh hùng tướng mạnh cùng các quân sư”. Rõ ràng đây phải là vị Tổng Thống Mỹ, là tướng trời đi cùng với lực lượng quân sự chính trị hùng hậu của nước Mỹ, mới đủ sức đánh bại đám Đại Quỉ gồm Trung Quốc, Nga Sô, Iran và Bắc Hàn. Còn vị Minh Vương Bảo Giang thì đi về tay không “Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh” thì đâu thể là người dẹp tan thế chiến ba được! nhưng sau thế chiến ba, quốc độ Nam Việt sẽ được thành lập. Thế mới là “Bất chiến tự nhiên thành”. Thật là chí lý!
Sau đó hai hôm tức Oct/24/2011 Đức Phật Thầy Tây An ghé thăm hai học trò và xác nhận chuyện chúng tôi đoán Tổng Thống Obama trước kia là người Việt Nam là đúng và còn cho biết thêm là trong tiền kiếp ông ta và vị Minh Vương Bảo Giang đã làm việc với nhau trong cùng một triều đại? (thiên cơ bất khả lậu) và nay có nhiệm vụ giúp đỡ Minh Vương Bảo Giang lập quốc độ Đại Việt. Đức Phật Thầy Tây An không chỉ ghé thăm suông và còn cho bài thơ 32 câu nữa. Chúng tôi chỉ xin trích vài câu liên quan đến vấn đề đang nói:
Oct/24/2011: Đức Phật Thầy Tây An cho thơ:
Thiên Ánh Đ o Vàng và Đấng Minh Chúa:
. . .
Thiên nh Đạo dập vùi lũ quỷ!!!
Cùng Tướng Trời trang bị diệt ma!!!
Tướng Trời tổng thống Obama,
Kiếp xưa người Việt nay phò Minh Vương. 12
. . .
Trạng Trình xưa nhiều lần nhắc nhở,
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
27
Có Tướng Trời tuổi Sửu giúp đời!!!
Thiên thời địa lợi ai ơi,
Mau mà cứu nước lập đời thượng ngươn!!! 28
Huyền diệu thay! Chuyện này nếu quả thật là vậy thì theo thiển ý còn hay hơn chuyện vua Khang Hy bên Tàu năm xưa nhiều! Chuyện là vua Khang Hy bố của vua Càn Long đời nhà Thanh dáng người xấu xí. Sanh ra có bớt đen trên lưng không tẩy được. Lúc lên làm vua có quan mách rằng một trong các tiền kiếp Bệ Hạ là một vị sãi tu tại ngôi chùa miền bắc Việt Nam. Nay qua đó lấy nước giếng từ chùa ấy về sẽ rửa được cái bớt đen. Sau khi cho người lấy nước về rửa xong bớt đen, vua Khang Hy mới bồi hồi xúc động và than rằng “kiếp này đã lỡ làm vua nhiễm trần nhiều quá rồi nên không thể tiếp tục tu hành được nữa”.
Do chỗ này theo thiển ý, chuyện đi tìm vị Minh Vương Bảo Giang từ nay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu các bạn kiếm không ra ông “Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này” trong lúc này thì sao? Làm sao để tìm được một người mang hai hành thổ và thủy cùng một lúc? Cũng dễ thôi nếu chính người ấy nói cho mình biết. Nhưng rồi sợ cũng có nhiều kẻ sẽ mạo danh! Một cách dễ nhất là cứ chờ xem ông Obama chọn ông nào, đảng phái nào rồi nhìn thêm xem ông lãnh đạo có phải là võ tướng già ít nhất “thất thập cổ lai hy” hay không? Nếu có thêm chức tước quân hàm ngày xưa và kinh nghiệm quân sự nữa thì càng hay, rồi mới xem thêm là có “Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này” hay không là bảo đảm 99%! 1% chót là chờ ngày ông ta (có thể có cả Obama) xuất hiện trong cuộc họp lịch sử tại Bảo Giang Nam Việt!
Nay xin nói thêm về Minh Vương Bảo Sơn.
Các bạn nghiên cứu sấm Trạng Trình hẳn đã nghe nói đến câu “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về”? Không biết nó nằm trong bài nào? Rồi có người cho rằng câu này được nhà Nguyễn bịa đặt ra v.v. Chuyện bịa đặt hay không thì chúng tôi không biết nhưng chuyện sau đây thì là thật vì đã được nhiều sấm và linh điển nói đến cùng với thầy tổ chúng tôi gồm cả Cụ Trạng cũng xác nhận.
Vị Minh Vương Bảo Sơn chính là vua Hàm Nghi thuở xưa. Trong tập “Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo” do Đức Phật Thầy Tây An xuống điển năm 1976 tại Nam Việt có nói rõ việc này. (http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf ) Sau khi vua Hàm Nghi qua đời thì hồn của vua bay về và tu hành trong núi Cấm. Do đó Bảo Sơn cũng có nghĩa là núi Cấm. Nay đã lỡ nói thì nói luôn cho trọn. Chúng tôi chỉ nói là phần “hồn” về tu ở núi Cấm chứ không có nói là vua Hàm Nghi chết rồi về sinh lại làm người và đi tu ở núi Cấm. Vậy thì chuyện này ra sao? Xin thưa là Minh Vương Bảo Sơn này thì đi sau Minh Vương Bảo Giang tức sau 2017. Chúng tôi đã được báo trước cho biết là sau khi thế giới qua cơ tận diệt 2015, những người còn sót lại trên trái đất này đều là những người đã được lựa chọn đủ trình độ đạo đức v.v. Một chuyện rất lạ sẽ xảy ra lúc bấy giờ là chuyện thay hồn đổi xác. Có nghĩa là lúc đó sẽ có nhiều vị tiên phật xuống toàn thể thế giới chứ không riêng gì quốc độ Đại Việt. Những phần hồn hay thức sáng suốt của Tiên Phật sẽ vào ngự trong những cái xác đã được chọn trước. Theo đó, hồn vua Hàm Nghi sẽ ra mặt, “Bảo Sơn Thiên Tử Xuất”, và ngự vào một xác trẻ theo chúng tôi nghĩ là tuổi Sửu. Rất tài giỏi, nhất là về hùng biện cho nên chắc phải thông thạo nhiều ngoại ngữ. Danh tiếng tên tuổi vang lừng, và dĩ nhiên phải được người Mỹ ủng hộ từ trước đó. Do vậy, Minh Vương Bảo Giang không thể là một anh quê mùa chẳng biết gì đang sống lam lũ trong núi Cấm được! Làm ơn làm phước mấy ông Công An Cộng Sản đừng có ngu quá đến nỗi
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
28
mà đem xe lên vây núi Thất Sơn bắt hết những người tuổi Sửu đem nhốt thì tội cho kẻ viết bài này lắm! Chúng tôi xin tạm dừng chuyện này tại đây.
Chúng tôi xin trích một vài câu trong bài bút điển nhận được hôm Rằm Tháng Bảy Vu Lan năm 2011 dể dẫn chứng trong huyền linh học, 2 vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn chính là vua Quang Trung và Lê Lợi năm xưa.
Vào năm Tỵ mùa thu đỏ máu Đức Minh Hoàng mới đáo ta bà Mệnh danh tướng “X” đó mà Quang Trung Nguyễn Huệ ấy mà từ bi (148) Lên ngôi vua trị vì sanh chúng Hội khắp nơi trí dũng trở về Giúp vua Lê Lợi cận kề Hai vua anh dũng trọn thề bên dân (152)
X. Lời Kết
Thưa các bạn chúng tôi viết bài này hay tập sách nhỏ này không phải là để khoe chữ hay khoe tài giải sấm Trạng Trình gì cả. Mà chúng tôi cảm thấy cơ u ên và thời điểm đã đến. Anh em chúng tôi đã chọn đường đạo nghiên cứu việc tu hành giải phóng tâm linh nên chẳng muốn dính líu gì tới chính trị hay việc đời cả. Tuy nhiên việc xây dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt là việc làm của tất cả mọi người dân Việt. Ai cũng có phần kể cả người tu hành. Chỉ cần biết cách đóng góp thì tất cả mọi người mọi chuyện làm đều trở nên cần thiết và có ý nghĩa. Ví dụ anh làm nghề hốt rác, nếu làm đàng hoàng cũng là đóng phần tích cực xây dựng quốc độ vậy. Thử hỏi xem bạn có thể sống thiếu anh đổ rác cho 2 tuần lễ không? Nếu không đóng góp được bằng công sức, tài vật lực thì đóng góp bằng tâm lực, ý lực cũng tốt như nhau! Trời phật thì chỉ chứng tâm chứng lòng mà thôi!
Chúng tôi xin đóng góp bằng cách nói lên những điều mình hiểu khi đọc sấm Trạng Trình và đem ra chút cơ bút nhận được về thiên cơ liên quan đến vận mệnh nước Việt Nam trong những năm sắp đến để các bạn có thể vạch con đường đi cho mình trong công cuộc đóng góp xây dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt sắp đến.
Có ba chuyện chúng tôi muốn nói.
Chuyện thứ nhất là đem tài sức phò tá Minh Vương để lập quốc độ Đại Việt:
Trong vở tuồng hát mới của thiên cơ vào thời Thượng Ngươn 2017 tới, quốc độ Liên Bang Đại Việt sắp tới sẽ là một quốc gia rộng lớn hình bầu gồm Việt, Thái, Miến, Lào, Quảng Đông và Quảng Tây. Đây là chuyện rất quan trọng cho dân tộc Việt Nam. Do đó chuyện chúng ta có thể làm được bây giờ là nên đoàn kết gầy sức mạnh để phò tá vị Minh Vương về lập quốc lần này. Theo thiển ý thì trước tiên nước Việt Nam hiện tại sẽ bị de dọa rồi xâm chiếm bởi Trung Cộng. Lúc này sẽ có nhiều phong trào đảng phái trong và ngoài nước đứng dậy kêu gọi kiểu Hội Nghị Diên Hồng để chống ngoại xâm. Khỏi cần phân tích nhiều ai cũng đoán được là chỉ có nước Mỹ mới có thể giúp Việt Nam đẩy lui Trung Cộng lập lại quốc gia. Trước khi ra mặt đưa quân đội tham chiến tại Việt Nam để đánh Trung Cộng, chính phủ Mỹ sẽ nhìn đến cộng đồng Việt Nam và các đảng phái mà lựa ra một người lãnh tụ để thành lập chánh phủ lâm thời cho nước Đại Việt mới. Nếu kiếm không ra người xứng đáng ở hải ngoại thì người Mỹ cũng có thể kiếm vị lãnh tụ
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
29
này ngay trong nước. Ai được chọn thì người đó sẽ là Minh Vương! Tuy nhiên nếu chúng ta tin Sấm Trạng Trình như đã trình bày ở đây thì vị Minh Vương đó sẽ phải là một người đang ở hải ngoại và có những điều kiện đã kể bên trên. Giờ đây sự đoàn kết và đóng góp của mọi người rất là quan trọng. Nếu không đóng góp được gì thì chuyện KHÔNG gây khó dễ cho Minh Vương cũng là một đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quốc gia rồi!
Xin nói thêm là không ai có thể chống lại Thiên Cơ được! Năm xưa theo vở kịch Thiên Cơ đã soạn sẵn bọn Quỉ Ma Cộng Sản được tới phiên lên đóng vai chánh. Cũng theo vở kịch, miền Nam phải chịu thất thủ lúc bấy giờ. Dĩ nhiên đào kép Ma Quỉ mà được mời lên đóng vai “ÁC” là hết xẩy! Hãy nhìn cho kỹ, sự thắng trận của CSBV chỉ là sự sắp đặt chứ chẳng phải là vì hay giỏi gì hơn VNCH hết! Và trong 35 năm qua cái gì họ làm cũng đạt thắng lợi từ sự gây chia rẽ, đánh phá, chụp mũ, làm tan nát các đảng phái của người Việt Quốc Gia trên thế giới cho tới sự đàn áp làm nghèo, làm ngu dân, tham nhũng thậm chí tới việc bán nước bán đất cho Tàu! Đơn giản chỉ là vì vở tuồng vẫn còn đang diễn chưa tới hồi kết thúc. Ma Quỉ thì chỉ biết đóng vai “ÁC” thôi làm sao bảo nó đóng vai “THIỆN” cho được! Nay màn kịch đã đến tuồng chót sắp hạ màn để chờ tuồng mới. Vậy thì vai trò của vai chánh hiện tại cũng sắp phải dẹp thôi! Vấn đề chính là phải biết THỜI biết THẾ! Nếu các bạn tin Cụ Trạng thì THỜI THẾ đã gần kề rồi!
Hỡi các Trang Sĩ Tử, như Cụ Trạng đã nói trong Bạch Vân Thi Tập, bây giờ là lúc các bạn nên chuẩn bị đem tài mình ra phò Minh Vương. Chờ ngày về nước rồi ra tài giúp nước. Vấn đề quan trọng bây giờ là nhận diện được đâu là Minh Vương. Minh Vương Bảo Giang đã được bàn nhiều ở bên trên rồi. Chúc các bạn may mắn!.
Chuyện thứ hai là chuyện Cụ Trạng Trình và sự gắn bó với quốc độ Liên Bang Đại Việt:
Nếu các bạn đọc các bài viết của chúng tôi kể bên trên thì sẽ thấy là Cụ Trạng tuy qua đời năm 1587 nhưng sau đó Cụ vẫn có mặt tại Việt Nam, nhất là về miền Nam để chuẩn bị cho việc lập quốc độ Đại Việt 500 năm sau này. Điển hình nhất là chuyện Cụ mượn xác trẻ tên Huỳnh Phú Sổ để dựng lên Phật Giáo Hòa Hảo vào năm 1939 tại Nam Việt. Và trong tương lai gần Cụ sẽ tái xuất hiện trong một xác trẻ để giúp gầy dựng quốc độ Liên Bang Đại Việt về mặt tâm linh. Trong lúc Minh Vương Bảo Giang có nhiệm vụ thành lập và khai mở Hội Long Hoa tại Nam Việt vào đầu Thượng Ngươn 2017 thì Cụ Trạng Trình có nhiệm vụ hoàn tất bảng “Phong Thần”. Chuyện này đã được nói rất rõ trong cuốn “Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo” của Đức Phật Thầy Tây An, http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf. Từ đó trở đi một nền văn minh “tâm linh” mới của giống dân Bích Ngọc tại quốc độ Việt mới này sẽ từ từ trổi dậy và sẽ đóng góp với nền văn minh “vật chất” hiện tại của người da trắng (Mỹ) để đưa nhân loại tiến hóa đến một trình độ cực cao vào thời Thượng Ngươn. Con người sẽ chinh phục vũ trụ bằng cả vật chất lẫn tâm linh. Giờ xin nói rõ thêm là ngày giờ gặt hái của Hội Long Hoa là 2.5 triệu năm sau do Đức Bồ Tát Di Lặc chủ tọa lúc ngài thành phật dưới cội Long Hoa. Long Hoa hội khai mở tại trái đất vào đầu Thượng Ngươn Bốn 2017 đánh dấu từ nay trái đất sẽ bắt đầu thẳng tiến lên cảnh tiên giới rồi thượng giới và mãi cho đến ngày Đức Bồ Tát Di Lặc thành phật khi loài người ở thể “tiên giới” có tuổi thọ là 84,000 tuổi. Lúc bấy giờ mặt đất bằng phẳng đẹp đẽ, thời tiết chỉ có một mùa thu mát mẻ v.v. như được tả trong kinh vậy.
Chuyện thứ ba là KHUYẾN TU:
Thưa các bạn tận thế sắp đến! chỉ còn ba năm nữa là bom nguyên tử nổ, các bạn hãy mau lo tu gấp để thoát khỏi nạn tai kỳ này. Các bạn đọc các bài viết của chúng tôi để trên website
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
30
www.bachyhunhde.org thì sẽ hiểu tại sao lại có cuộc thanh lọc địa cầu trong khoảng 2012 tới 2015 tức thời gian của bài “Long Vĩ Xà Đầu”. Loài người trên địa cầu hiện đang sống ở thế giới 3 chiều (third dimension) và sẽ tiến lên thế giới 4 chiều (fourth dimension) hay tiên cảnh theo luật tiến hóa tự nhiên của vũ trụ. Ngươn Bốn tới này có 3250 năm sắp tới là giai đoạn chuẩn bị của địa cầu trước khi tiến vào dạng tiên thể. Tuy nhiên phần lớn nhân loại hiện tại vẫn chưa tiến hóa kịp, vẫn còn mê muội lặn lội trong lối suy tư của thế giới 3 chiều hiện nay. Do đó phải chịu sự thanh lọc rồi phải chờ cho đến một dịp khác ở một tinh cầu khác để tiếp tục cuộc tiến hóa của mình trong thế giới 3 chiều. Đoạn trên nói về cuộc gặt hái chính hay cuối cùng của hội Long Hoa 2.5 triệu năm sau thì ở đây bây giờ là ngày giờ của cuộc gặt hái nhỏ để thăng hoa loài người từ third lên fourth dimension. Vì vậy phước cho ai đủ điểm đủ trình độ “tâm linh” được sanh lại trái đất này trong tương lai. Chúng tôi nay xin hé lộ chút ít thiên cơ để các bạn biết đường và lo tu sửa gấp với nguyện vọng nếu không về được cõi tịnh độ, bồng lai tiên cảnh, hoặc là thiên đàng tôn giáo của bạn thì cũng ráng được sanh lại trái đất này vào thời thượng ngươn sắp tới để được tiếp tục cuộc tiến hóa của mình mà không bị gián đoạn vì chờ đợi.
Chúc các bạn may mắn,
Chúng tôi xin hân hạnh đón nhận những ý kiến xây dựng và chỉ bảo của các bậc cao minh.
Kính bút,
Viễn Lưu
Viết xong tại Viễn Lưu Thiền Đường, Oct/30/2011.
Email: vienluutd@yahoo.com
Website: www.bachyhuynhde.org
Các bài viết liên hệ tới chủ đề để trên website:
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/thiencotanthe2012.pdf
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/LONG%20HOA%20DAI%20DAO.pdf
http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/ThanTheHGC.pdf
(Tác giả cho phép in lại, copy, hoặc phổ biến nguyên bản bài này. Cấm trích dịch từng đoạn nếu không có sự đồng ý của tác giả)
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
31
Tiểu Sử Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cụ Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1492-1587) tức gọi Cụ Trạng-Trình, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ, người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang) , tỉnh Hải-Dương. Cụ tư chất vốn đã thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lý-số không ai sánh kịp. Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, Cụ không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau vì có nhiều người khuyên nhủ, bất đắc dĩ, Cụ mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc. Vua Mạc cất Cụ lên làm Tả-thị-lang đông-các Học-sĩ. Cụ làm quan đươc 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.
Khi về trí-sĩ, Cụ dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; Cụ lại mở trường dạy học. Cụ tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều gì khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng Cụ lắm và phong cho Cụ làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Trình-quốc-công, vì thế ta mới quen gọi ông là Trạng Trình. Lúc Cụ đi sứ sang Tàu, tài lý số của Cụ giỏi đến nỗi bên Tàu phải khen “Nam Bang Lý học hữu Trình Tuyền”.
Cụ mất năm ất-dậu, thọ 95 tuổi. Cụ học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn Cụ là một bậc tiên-tri và tin các lời Cụ nói là lời sấm cả. Thơ nôm, Cụ làm nhiều, hiện còn lưu lại được môt quyển Bạch-Vân thi-tập.
BẠCH VÂN THI TẬP TOÀN BÀI
Chương Một:
1 - Lành mừng gặp được tiết lành
2 - Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
3 - Một câu là một nhiệm mầu
4 - Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
5 - Trải vì sao mây che Thái ất
6 - Thủa cung tay xe nhật phù lên
7 - Việt Nam khởi tổ xây nên
8 - Lạc Long ra trị đương quyền một phương
9 - Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
10 - Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11 - Ðến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
12 - Mở bản đồ rủ áo chấp tay
13 - Nhự đao phút chốc đổi thay
14 - Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
15 - Ðông a âm vị nhi thuyền
16 - Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh
17 - Chấn cung hiện nhật quang minh
18 - Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
19 - Ðoài cung vẽ rạng trăng thu
20 - Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
21 - Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật
Dùng chữ quốc ngữ để viết bài này.
Mỗi câu đều có ý nghĩa nhiệm mầu. Ai mà hiểu nổi mới là hay.
Từ lúc vũ trụ mới tạo lập
Cho tới lúc có trời đất.
Việt Tộc lập nước bắt đầu từ Lạc Long Quân.
Thịnh suy lên xuống là lẽ thường, quốc gia cũng như vậy.
Đến thời Đinh Tiên Hoàng mới tiếp tục ngôi vua, quốc gia độc lập từ Tàu.
Nhà Tiền Lê được 3 đời đánh Tống.
Nhà Lý được 8 đời vua thì nhà Trần lấn quyền. Đây nói về nhà Trần được ngôi từ một cô gái (nhi) tức Lý Chiêu Hoàng.
17,18 nói về hậu duệ nhà Lý bỏ đi khắp nơi, một nhánh lớn qua Đại Hàn.
19,20: âm mưu tiêu diệt nhà Lý của nhà Trần. Mời đến dự tiệc lập hầm chôn sống.
21,22: tả sự loạn luân, anh em lấy lẫn nhau
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
32
22 - Dưới lẫn trên nhà vẫn uống quen
23 - Sửa sang muôn việc cầm quyền
24 - Ngồi không ai dễ khẫng nhìn giúp cho
25 - Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
26 - Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
27 - Trời sinh ra những kẻ gian
28 - Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
29 - Áo vàng ấm áp đà hay
30 - Khi sui đấp núi khi say xây thành
31 - Lấy đạt điền làm công thiên hạ
32 - Ðược mấy năm đất lở giếng mòn
33 - Con yết ạch ạch tranh khôn
34 - Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
35 - Cơ trời xem đã mê đồ
36 - Ðã đô lại muốn mở đô cho người
37 - Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
38 - Suốt vạn dân cưu giận nhân than
39 - Dưới trên dốc chí lo toan
40 - Những đứa bán nước bán quan làm giàu
41 - Thống rủ nhau làm mồi phú quí
42 - Mấy trung thần có chí an dân
43 - Ðua nhau làm sự bất nhân
44 - Ðả tuần bốn bể lại tuần đầu non
45 - Dư đồ chia xẻ càn khôn
46 - Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
47 - Vội sang giàu giết người lấy của
48 - Sự có chăng mặc nọ ai đôi
49 - Việc làm thất chính tơi bời
50 - Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
51 - Xem tượng trời đả gia ra trước
52 - Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
53 - Cuồng phong cả sớm liền trưa
54 - Ðả đờn cửu khúc còn thơ thi đề
55 - Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
56 - Ðể vạn dân dê lại giết dê
57 - Luôn năm chật vật đi về
58 - Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
59 - Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
60 - Cũng một lòng trời chống khác nao
61 - Xem người dường vững chiêm bao
62 - Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 - Một góc thành làm tâm chứng quỷ
64 - Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
65 - Bốn phương rời rở hồng trần
của nhà Trần.
23,24: Nhà Trần dựng nghiệp sửa đổi nhiều chuyện trong triều đình.
25,26: Quân Mông Cổ sang xâm lấn.
27:28: Tả sự gian hùng nhưng có tài của Trần Thủ Độ.
29-32: Các vua nhà Trần đi tu nhưng lúc cần thiết thì xuất thế để chống quân Mông Cổ.
33,34: Vua Trần đi tu lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử.
35,36: Nhà Trần lúc suy đồi lại muốn mở thêm kinh đô: Nam Kinh.
37-44: Tả cảnh lòng dân khổ sở oán hận, còn bọn quan lại, tham nhũng thì lo bán nước bán chức làm giàu. Trung thần thì chẳng còn mấy ai. Hầu hết lo làm chuyện bất nhân.
45-50: Đây nói về nhà Hồ, Hồ Quí Ly.
50-54: Đây nói về nhà Minh bên Tàu sang đô hộ nước ta. Độc ác hơn các triều vua Tàu trước kia.
Rất tàn bạo. Ngay đến thơ văn sách vở cũng thâu về hết.
55-62: Đây nói về nhà Hậu Trần (tức nhà Lê, vua Lê Lợi) bết bát, quân đội lại bị gián điệp (âm binh) lũng đoạn. Dân tình chán nản.
63: Đây nói về Nguyễn Kim đem quân từ bên Lào về.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
33
66 - Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 - Tiếc là những xuất dân làm bạo
68 - Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
69 - Nhân danh trọn hết đâu đâu
70 - Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71 - Hùm già lạc dấu khôn về
72 - Mèo non chi chí tìm về cố hương
73 - Chân dê móng khởi tiêu tường
74 - Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
75 - Nội thành ong ỏng hư kinh
76 - Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
77 - Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
78 - Giữa hai xuân bỗng phá tổ long
79 - Quốc trung kinh dụng cáo không
80 - Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng
81 - Gà đâu sớm gáy bên tường
82 - Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
83 - Thủy binh cờ phất vầng hồng
84 - Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
85 - Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
86 - Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
87 - Ai còn khoe trí khoe năng
88 - Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89 - Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90 - Bổng khiến người dá họa cho dân
91 - Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92 - Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93 - Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán
94 - Ðúc tiền ra bán tước cho dân
95 - Xung xoe những rắp cậy quân
96 - Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
97 - Máy hoá công nắm tay dễ ngõ
98 - Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
99 - Thung thăng tưởng thấy đạo trời
100 - Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
101 - Cát lầm bốn bể can qua
102 - Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
103 - Quân hùng binh nhuệ đầy khe
104 - Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
105 - Bấy giờ càng khốn thay ôi
106 - Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
107 - Thương những kẻ ăn rau ăn giới
108 - Gặp nước bung con cái ẩn đâu
109 - Báo thù ấy chẳng sai đâu
66-70: Dân chúng trong làng phải tự bảo vệ an ninh. Rồi thì nhiều nơi làm loạn (thỏ cáo tranh nhau) khiến dân càng thêm khổ sở.
71-76: Giai đoạn này nói về nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê nhưng dân chúng vẫn tìm cách phò Lê diệt Mạc. Do đó có nhiều cuộc khởi nghĩa và loạn lạc.
77-82: Đây nói về bắt đầu sự tranh chấp giữa hai chúa Trịnh Nguyễn
83-86: Hai bên Trịnh Nguyễn giàn trận đánh nhau 7 lần giữa hai miền Nam Bắc.
87-96: Đây nói về tình cảnh dân chúng dưới thời hai chúa Trịnh Nguyễn phân tranh. Chỉ lo tranh chấp dành ảnh hưởng cho gia đình mà gây cuộc nội chiến.
97-104: Đây nói về chúa Trịnh phò Lê diệt Mạc, đánh dẹp nhà Mạc với sự góp sức của chúa Nguyễn. Tuy nhiên hai bên vẫn gờm nhau. Không dám phế vua Lê.
105-114: lúc bấy giờ tình thế thật thê lương, ma quỉ đầy đường. Tội những kẻ hiền lành chay tịnh phải trốn lên rừng ruộng sâu thì mới mong thoát nạn. Còn những kẻ hai lòng phản bội, ngả theo chiều
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
34
110 - Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
111 - Xin những kẻ hai lòng sự chúa
112 - Thấy đâu hơn thì phụ thủa ân
113 - Cho nên phải báo trầm luân
114 - Ai khôn mới được bảo thân đời này
115 - Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 - Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 - Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 - Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 - Hể nhân kiến đã dời đất cũ
120 - Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
121 - Bốn phương chẳng động can qua
122 - Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
123 - Bấy giờ mở rộng qui khôi
124 - Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
125 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
126 - Hoàng phúc xưa đã định tây phong
127 - Làu làu thế giới sáng trông
128 - Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
129 - Rõ sinh tài lạ khác thường
130 - Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
131 - Xem ý trời có lòng đãi thánh
132 - Ðốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
133 - Chọn đầu thai những vì sao cả
134 - Dùng ở tay phụ tá vương gia
135 - Bắc phương chính khí sinh ra
136 - Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai
137 - Song thiên nhật rạng sáng soi
138 - Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
139 - Ðời này thánh kế vị vương
140 - Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
141 - Uy nghi trạng mạo khác hình
142 - Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
143 - Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi
144 - Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
145 - Binh thơ mấy quyển kinh luân
146 - Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
147 - Ở đâu anh hùng hẳn biết
148 - Xem sắc mây đã biết thành long
149 - Thánh nhân cư có thụy cung
150 - Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
151 - Lại dặn đấng tú nam chí cả
152 - Chớ vội vàng tất tả chạy rong
153 - Học cho biết lý kiết hung
gió thì phải chịu quả báo luân hồi khổ sở.
Ai khôn mới giữ được mình đời này!
115-124: Cụ Trạng tại đây nhảy vọt về tương lai để tiên đoán khi Việt Nam hay là Liên Bang Đại Việt lúc bấy giờ sẽ thâu phục thế giới! Thời điểm bắt đầu là CON RỒNG NƯỚC và 60 tháng gian nan là “Năm Năm Sáu Tháng Cơ Hàn” kể từ Quí Tỵ 2013. Xin đọc bài “Thiên Cơ và Tận Thế 2012” trên website www.bachyhuynhde.org để hiểu việc này.
125-150: Chỗ này Cụ Trạng detour trở lại lịch sử để tả anh em nhà Tây Sơn. Nguyễn Nhạc đã được định Tây Phong và có tướng làm vua.
Có nhiều quần thần giỏi giúp đắc lực.
136: Bạch Sĩ đây ám chỉ ông Nguyễn Thiếp tự La Sơn Phu Tử, thầy của ba anh em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ.
141-152: Mô tả vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Lúc nhỏ dượng nuôi với anh em chờ đúng thời mới ra đời cứu dân. Binh thơ, lý học đều làu thông.
Nhìn xem tượng trời biết Nguyễn Huệ là “Kim Tinh Phương Đoài”, là thánh nhân cứu nước.
151-184: Cụ Trạng khuyên nhủ các đấng nam nhi mà có chí lớn! thì chớ vội vàng ham bã công danh mà tất tả chạy đầu này
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
35
154 - Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
155 - Hể trời sinh xuống phải thì
156 - Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
157 - Kìa những kẻ vội lòng phú quí
158 - Xem trong mình một thí đều không
159 - Ví dù có gặp ngư ông
160 - Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
161 - Xin khuyên đấng thời trung quân tử
162 - Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
163 - Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
164 - Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
165 - Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
166 - Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
167 - Võ thông yên thủy thần kinh
168 - Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
169 - Chớ vật vờ quen loài ong kiến
170 - Biết ray tay miệng biếng nói không
171 - Ngỏ hay gặp hội mây rồng
172 - Công danh choi chói chép trong vân đài
173 - Bấy giờ phỉ sức chí trai
174 - Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
175 - Nặng lòng thật có vĩ kinh
176 - Cao tay mới ngẫm biết tình năm nao
177 - Trên trời có mấy vì sao
178 - Ðủ cả hiền tướng anh hào đôi nơi
179 - Nước Nam thường có thánh tài
180 - Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
181 - So mấy lời để tàng kim quỉ
182 - Chờ hậu mai có chí sẽ cho
183 - Trước là biết nẽo tôn phò
184 - Sau là cao chí biết lo mặc lòng
185 - Xem đoài cung đến thời bất tạo
186 - Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
187 - Nguôi lòng tham tước tham giàu
188 - Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
189 - Trẻ con mang mệnh tướng quân
190 - Ngở oai đã dấy ngở nhân đã nhường
191 - Ai lấy gương vua U thủa trước
192 - Loạn ru vì tham ngược bất nhân
193 - Ðoài phương ong khởi lần lần
194 - Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
195 - Man mác một đỉnh Hoành Sơn
196 - Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
đầu kia.
155-160: Trời sinh ra đã có số mệnh, đường mơ tưởng tham vọng!
Hãy nhìn xem mấy kẻ ham phú quí, trong mình chẳng có tài gì. Ví dù có gặp thời gặp chuyện cũng chẳng làm được gì.
161-174: Cụ Trạng tiếp tục khuyên bảo:
Phải giữ lòng trung với vua.
Phải tinh thông lý học.
165-168: Văn võ tài nghệ phải luyện cho thật cho giỏi!
Có thế khi ra trận mới càng biến hóa được. Chớ đừng có kiểu vật vờ đôi ba chữ, chỉ có hoa hòe mà chẳng làm nên việc gì cả.
171-174: Khi gặp thời ra giúp vua thì công danh sẽ chói lọi. Bấy giờ thì thỏa lòng trai, khỏi phải ngược xuôi nhọc lòng.
175-184: Cụ Trạng có môn học Vĩ kinh tức Thái Ất Thần Kinh. Có giỏi mới đoán biết chuyện vị lai được. Nhìn trời xem sao để biết người tài sanh lúc nào. Cụ trạng đi sứ qua Tàu đời nhà Mạc được khen là “Nam bang lý học hữu Trình Tuyền”.
Nước Nam thường có nhân tài. Ai khôn xem thì mới biết được.
183-184: Nay nói mấy lời về vị lai để cho mấy kẻ có chí lớn biết đường mà lo mà dò.
185-188: Xem tượng khí nhà Tây Sơn đã hết, khi vua Quang Trung mất thì nên bỏ phú quí trốn đi mới mong thoát hiểm. Ý nói nhà Nguyễn sau này truy lùng giết hết những thân thuộc trung thành của Tây Sơn.
189-192: Nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) phục hưng. Rồi cũng loạn lạc như vua U thuở nhà Châu bên Tàu.
193-230: Đây nói tới giai đoạn người da trắng bên tây phương tiến vào Việt Nam và thời kỳ Pháp Thuộc.
Chúa Nguyễn nhờ người Pháp giúp đánh
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
36
197 - Ấy là những binh thù Thái Thái
198 - Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
199 - Phá điền đầu khỉ cuối thu
200 - Tái binh mới động thập thò liền sang
201 - Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
202 - Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
203 – Lưu tinh hiện trước đôi thu
204 - Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
205 - Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
206 - Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
207 - Thành câu cá, lửa tưng bừng
208 - Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm
209 - Chiến trường chốn chốn cát lầm
210 - Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
211 - Sang thu chín huyết hồng tứ giả
212 - Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
213 - Ðua nhau đồ thán quần lê
214 - Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
215 - Kẻ thì phải thủa hung hoang
216 - Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
217 - Kẻ thì mắc thủa hung tàn
218 - Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
219 - Muông vương dựng ổ cắn tranh
220 - Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành
221 - Bời bời đua mạnh tranh giành
222 - Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày
223 - Bể thanh cá phải ẩn cây
224 - Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
225 - Nào ai đã dễ nhìn U
226 - Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
227 - Cây bay lá lửa đôi ngàn
228 - Một làng còn mấy chim đàn bay ra
229 - Bốn phương cùng có can qua
230 - Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
231 - Ðoài phương thức có chân nhân
232 - Quần tiên khởi nghỉa chẳng phân hại người
233 - Tìm cho được chốn được nơi
234 - Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
235 - Bốn bề núi đá riểu quanh
236 - Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
237 - Hể đông nam nhiều phen tàn tạc
238 - Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
239 - Bắc kinh mới thật đế kinh
bại Tây Sơn. (Thái Thái = quân da trắng)
Ai biết được đây là ý trời?
200-205: Triều đình Huế bị che mắt không còn biết gì hết.
Người chống Pháp nổi dậy rất nhiều.
Người xuống biển kẻ lên rừng, bỏ mạng hy sinh rất nhiều.
211: Câu này chỉ sự bành trướng của chủ nghĩa CS. Hai miền Nam Bắc lại đánh nhau khiến nhân dân đồ thán. Mùa thu máu đỏ chỉ Cách Mạng mùa thu và cờ đỏ sao vàng.
219-222: Thời loạn lạc, kẻ mạnh tranh giành kẻ yếu. Tối ngày lo thanh toán nhau.
225-230: Thời cận đại, người Da Trắng Mỹ, thủy chiến, bộ chiến và không chiến.
Máy bay phản lực thả bom, bên dưới chết gần hết.
229-230: bốn phương thế giới loạn lạc (thế chiến ba?), chẳng có nơi nào yên.
231-236: Từ phương Tây có vị Chân Nhân.
Vị này về tâm linh được quần tiên giúp khởi nghĩa. Người này tìm tu ở nơi thanh tịnh trong núi non hiểm trở. Đây ám chỉ hồn vua Hàm Nghi về tu ở núi Cấm sau khi qua đời ở bên Pháp. Xin đọc “Lịch Sử Long Hoa Đại Đạo” trên website.
237-280: Đây nói về tương lai VN trong thế kỷ 20-21.
237-242: Khi Đông Nam Á có chiến tranh
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
37
240 - Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
241 - Chim hồng vổ cánh bay cao
242 - Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
243 - Ai dễ cứu con thơ sa giếng
244 - Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau
245 - Vạn dân chịu thủa u sầu
246 - Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
247 - Cấy cày thu đải thời mùa
248 - Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
249 - Nhân ra cận duyệt viễn lai
250 - Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
251 - Xem tượng trời biết đường đời trị
252 - Ngẩm về sau họ Lý xưa nên
253 - Giòng nhà để lấy dấu truyền
254 - Ngẩm xem bốn báu còn in đời đời
255 - Thần qui cơ nổ ở trời
256 - Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường
257 - Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
258 - Sông Bảo Giang thiên định ai hay
259 - Lục thất cho biết ngày dày
260 - Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
261 - Có thầy nhân thập đi về
262 - Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
263 - Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
264 - Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
265 - Ra tay điều chỉnh hộ may
266 - Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
267 - Lọ là phải nhọc kéo quân
268 - Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
269 - Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
270 - Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh
271 - Ân trên vũ khí vân hành
272 - Kẻ thơ ký túy kẻ canh xuân đài
273 - Bản đồ chẳng sót cho ai
274 - Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
275 - Vấng nền vương cha truyền con nối
276 - Dỏi muôn đời một mối xa thư
277 - Bể kình tâm lặng bằng tờ
278 - Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
279 - Au vàng khỏe đặt vững chân
280 - Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài
thì phải lánh cho xa kẻo mắc nạn chiến tranh. Trung Quốc mới là quốc gia lớn đầy tham vọng, đế kinh với lá cờ đỏ vỗ cánh bay cao!
Việt Nam như con thơ sa giếng, vạn dân gặp cảnh u sầu vì Trung Quốc.
246: phải ngoài 10 năm bắt đầu từ 2010 thì mới hết khổ.
247-250: ý nói, phục quốc thì phải chờ cho đúng ngày giờ. Thấy được tương lai thì chẳng phải hao tốn binh lương! (2014).
251-256: Xem thiên văn thì biết vận nước để trị. Lúc xưa, Lý Công Uẩn được đưa lên ngôi mà không cần cướp ngôi. Giờ đây cũng vậy, xem “bất chiến tự nhiên thành” trong bài hai.
257-268: Đây tả vị Minh Vương của Việt Nam (Hoàng Giang) sẽ gặp nhau tại sông Bảo Giang. Người đầy lòng nhân từ (nhân thập) về nước một mình tay không nhưng được sự ủng hộ của cõi thiêng liêng vô hình (cây cỏ làm binh). Dùng tài sức ra tay sửa sang cứu nước chứ chẳng thèm phải nhọc nhằn kéo quân về. Ai thấy cũng mến và tìm về để phò trì!
269-280: Đoạn này thuộc về phần huyền linh học nói về sự thành lập và phát triển huy hoàng của Quốc Độ Liên Bang Đại Việt trong thời Thượng Ngươn 4 (2017-3097) đã được sắp đặt từ lâu trên Thiên Đình. Cụ Trạng lúc viết bài này (155x) là lúc đang ở trong giai đoạn Hạ Ngươn 3 Kiếp Hoại. Xin mời đọc “Thiên Cơ và Tận Thế 2012?” trên website www.bachyhuynhde.org
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
38
Chương Hai:
281 - Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 - Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 - Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 - Từ đinh đổi đời chí lực thất gian
285 - Một thời có một tôi ngoan
286 - Giúp trong việc nước gặp an thái bình
287 - Luận chung một tập kim thời
288 - Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 - Trượng phu có chí thời coi
290 - Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
291 - Tài nầy nên đấng vẻ vang
292 - Biết chừng đời trị biết đường đời suy
293 - Kể từ nhân đoản mà đi
294 - Số chưa gặp thì biết hòa chép ra
295 - Tiếc thay hiền sĩ bao già
296 - Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
297 - Thử cho tay giúp ra dùng
298 - Tài này so cùng tài trước xem sao
299 - Trên trời kể chín tầng cao
300 - Tay nghe bằng một ti hào biết hay
301 - Hiềm vì sinh phải thời này
302 - Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
303 - Hợp đà thay thánh nghìn tài
304 - Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
305 - Nói ra thì lậu sự đời
306 - Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
307 - Nói ra ám chúa bội quân
308 - Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
309 - Chờ cho nhân đoản hết sau
310 - Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn
311 - Trời xui những kẻ ác gian
312 - Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
313 - Vua nào tôi ấy đã bày
314 - Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
315 - Ðua nhau bội bạn nghịch vi
316 - Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
317 - Tiếc tài gẩm được thời hay
318 - Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng
319 - Tài trai có chí anh hùng
320 - Muốn làm tướng suý lập công xưng đời
321 - Khá xem nhiệm nhặt tộ trời
322 - Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
Năm 1552, Cụ Trạng được 61 tuổi ta.
Mở sách thấy sấm trời, từ sau thời Đinh được 7 đời vua: Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Nguyễn( Tây Sơn và Gia Long). Mỗi thời đều có trung thần giỏi để giúp nước thái bình.
287-290: Trong quyển sách nhỏ mới này, các tướng sĩ, nam nhi, trượng phu có chí hãy đọc sẽ thấy những câu thơ nhỏ nhặt này đáng giá bạc vàng.
291-318: Đoạn này Cụ Trạng nói về tài của Cụ là biết được vận nước lên xuống thế nào.
Thái Công = Khương Tử Nha
297-300: Tài của Cụ so với người trước (Lưu Bá Ôn, Khổng Minh) coi ai hơn?
Từ trời chín tầng cao, mọi chuyện Cụ đều biết cả.
301-308: Hiềm vì sinh phải thời này nên không dám nói ra nhiều vì sợ lậu thiên cơ và thêm nữa là gặp hôn quân cai trị nên cũng không thể sửa đổi đời được.
311-318: Tả cảnh vua nào tôi nấy. Trên bất chính, hạ tất loạn!.
319-326: Nhắn nhủ các nam tử muốn làm tướng súy ở đời thì phải xem cơ trời cho kỹ. Phải tìm cho ra minh chúa rồi dốc hết lực mà phò. Giữ gìn kỷ cương cho kỹ thì
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
39
323 - Ði tìm cho đến đế cung
324 - Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
325 - Bảo nhau cương kỷ cho tường
326 - Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
327 - Chờ cho động đất chuyển trời
328 - Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
329 - Còn bên thì náu chưa xong
330 - Nhân lực cướp lấy thiên công những là
331 - Ðời ấy những quỉ cùng ma
332 - Chẳng còn ở thật người ta đâu là
333 - Trời cao đất rộng bao xa
334 - Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 - Dù trai ai chửa biết tường
336 - Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 - Ý ra lục thất gian nay
338 - Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 - Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 - Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
341 - Vua ngự thạch bàn xa thay
342 - Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
343 - Gà kêu vượn hót vang lừng
344 - Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
345 - Nhân dân vắng mạt bằng tờ
346 - Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
347 - Vua còn cuốc nguyệt cày mây
348 - Phong điều vũ thuận thú rày an dân
349 - Phong đăng hoà cóc chứa chan
350 - Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
351 - Chính cung phương khảm vần mây
352 - Thức thay thiên tử là nay trị đời
353 - Anh hùng trí lượng thời coi
354 - Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
355 – Tìm lên đến thạch bàn khê
356 - Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
357 - Nhìn đi nhìn lại cho tường
358 - Hiện nay chửa có sinh vương đâu là
359 - Chẳng tìm thì đến bình gia
360 - Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
361 - Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
362 - Tả long triều lại có thành đợt vây
363 - Hửu hổ uấn khúc giang này
364 - Minh đường thất diệu trước bày mặt tai
bốn phương cũng được yên ổn trong ngoài.
327-332: Cụ khuyên hãy chờ cho đến động đất chuyển trời (Thất Sơn nổ), lúc bấy giờ Thánh Chúa sẽ xuất hiện làm nên anh hùng. Vào thời này quỉ ma nhiều hơn người thật! (tức Hạ ngươn 3 kiếp diệt!).
333-340: Cụ bắt đầu nói về vị Minh Chúa này.
Người sinh mệnh thổ nhưng mang mệnh thủy trong đời.
337-338: sau triều đại 13 vua nhà Nguyễn.
Hãy xem cho kỹ. Tại sông Bảo Giang tức Trung Ương, Thánh Chúa sẽ xuất hiện lúc bấy giờ.
341 - 372: Đây tả cảnh vị Thánh Chúa này lúc còn ở trên núi tu hành hay ở ẩn. Nằm ngủ trên giường đá có gà kêu vượn hót vang lừng.
Từ lúc Cụ Trạng (1552) tới lúc Thiên Tử ra đời thì còn lâu.
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
40
365 - Ở xa thấy một con voi
366 - Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu
367 - Ấy điềm thiên tử về chầu
368 - Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
369 - Song thiên nhật nguyệt sáng soi
370 - Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
371 - Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 - Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 - Khuyên cho đông bắc nam tây
374 - Muốn làm tướng suý thì xem trông này
375 - Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 - Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 - Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 - Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
379 - Kià cơn gió thổi lá rung cây
380 - Rung bắc sang nam đông tới tây
381 - Tan tác kiến kiều an đất nước
382 - Xác xơ cổ thụ sạch am mây
383 - Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
384 - Hưng điạ tràng giang hoá nước đầy
385 - Một gió một yên ai sùng baí
386 - Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
387 - Con mùng búng tít con quay
388 - Vù vù chong chóng gió bay trên đài
389 - Nhà cha cửa đóng then cài
390 - Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân
391 - Tiếc tám lạng thương nửa cân
392 - Biết rằng ai có du phần như ai
393 - Bắt tay nằm nghĩ dông dài
394 - Thương người có một lo hai phận mình
395 - Canh niên tân phá
396 - Tuất hợi phục sinh
397 - Nhị ngủ dư bình
398 - Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 - Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 - Mã đề dương cước anh hùng tận
401 - Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 - Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 - Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 - Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 - Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 - Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 - Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 - Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
371-372: Từ năm Nhâm Tí (1552) đến lúc tam hợp: Thân-Tí-Thìn tức Nhâm Thìn (2012).
373-378: Cụ tả gốc gác vị Minh Chúa: vị lớn sinh miền Nam, con cháu họ Nguyễn, lúc trẻ bố mẹ chia tay. Vị nhỏ là vị sau này có mặt tại Bảo Giang! (nói thế này là nhiều lắm rồi!!)
379-393: Đoạn này tả có một cuộc biến động (chiến tranh) toàn cầu (đông tây nam bắc), loạn lạc ghê gớm đến độ núi rừng nổ tan thành cát bụi, ruộng lúa phì nhiêu nay chìm xuống nước thành sông biển!.
385-388: Nhà Nguyễn Gia Long chấm dứt với vua Bảo Đại tức Vĩnh Thụy. Vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.
389-390: Cơn biến động tới là từ láng giềng (đông lân): Miên Tàu.
395-401: Cụ Trạng xác định thời điểm có biến lớn. 10 năm chia 2 vế. Vế đầu bắt đầu từ Canh Dần Tân Mão là bắt đầu có biến kéo đến Mậu Tuất Kỷ Hợi là hết biến hay phục sinh. 10 năm từ 2010 đến 2019.
398-401: 4 câu nổi tiếng. Cuối 2012 đầu 2013 chiến tranh bắt đầu, từ Hồi Quốc (Can Qua) cả thế giới có chiến tranh. Khi bom nguyên tử nổ thì thế giới tận diệt. 2016-2017 trở đi mới có thái bình.
402-413: Cụ Trạng mô tả chi tiết của thế chiến 3: Xà, Vượn, Lợn, Hùm là dầ-thân tỵ-hợi tứ hành xung. Xèm lời bàn trong bài phân tách.
405-406: CSBV (Lợn) làm sái hiệp định Paris vào chiếm miền Nam. Sẽ bị LHQ đòi lại. TQ (Tí) dĩ nhiên không muốn trả.
407-409: VNCH (Ngựa) được Mỹ đưa trở
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
41
409 - Tìm về quê củ bắt ngựa tàu
410 - Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 - Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 - Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 - Hồ binh bát vạn nhập trường an
414 - Bảo Giang thiên tử xuất
415 - Bất chiến tự nhiên thành
416 - Lê dân bảo bảo noản
417 - Tứ hải lạc âu ca
418 - Dục đức thánh nhân hương
419 - Quá kiều cư bắc phương
420 - Danh vi Nguyễn gia tử
421 - Kim tịch sinh ngưu lang
422 - Thượng đại nhân bất nhân
423 - Thánh ất dĩ vong ân
424 - Bạch hổ kim đái ấn
425 - Thất thập cổ lai xuân
426 - Bắc hữu kim thành tráng
427 - Nam tạc ngọc bích thành
428 - Hỏa thôn đa khuyển phệ
429 - Mục giả dục nhân canh
430 - Phú quí hồng trần mộng
431 - Bần cùng bạch phát sinh
432 - Anh hùng vương kiếm kích
433 - Manh cổ đổ thái bình
434 - Nam Việt hữu Ngưu tinh
435 - Quá thất thân thủy sinh
436 - Ðịa giới sĩ vị bạch
437 - Thủy trầm nhi bắc kinh
438 - Kỷ mã xu dương tẩu
439 - Phù kê thăng đại minh
440 - Trư thử giai phong khởi
441 - Thìn mão xuất thái bình
442 - Phân phân tùng Bắc khởi
443 - Nhiểu nhiểu xuất đông chinh
444 - Bảo sơn thiên tử xuất
445 - Bất chiến tự nhiên thành
446 - Thủy trung tàng bảo cái
447 - Hứa cập thánh nhân hương
448 - Mộc hạ châm châm khẩu
449 - Danh thế xuất nan lương
450 - Danh vi nguyễn gia tử
451 - Tinh bản tại ngưu lang
452 - Mại dử lê viện dưỡng
về nhà. Và chiến tranh do đó xảy ra (Hùm gầm trên rừng).
410-413: Trời đất đã định, cuối mùa xuân năm 2015, TQ thua, 18 quốc gia họp ở Bảo Giang và Đại Việt được thành lập!
414-425: Tại Bảo Giang, Vua ra mặt, không đánh mà được nước. Dân chúng vui mừng bảo vệ đất nước mới này. Dân Việt bốn phương ca ngợi. Vị Thánh Nhân này gốc người Bắc dòng họ Nguyễn.
421: Thánh Nhân cầm tinh con Dê. (Sao Hôm sao Mai đối đầu nhau!)
422: Đại nhân nhưng rất “ác” nếu cần thiết.
424-425: Thánh Nhân có chức tước, đai ấn đầy đủ và lớn tuổi.
426-428: Phía Bắc có hỏa tiễn liên lục địa. Miền Nam có lá chắn chống hỏa tiễn. Tại miền Nam nhiều hỏa tiễn nổ!
429-431: Ngoại quốc thúc dục cải cách xã hội. Tệ đoan xã hội cùng tư bản đỏ sẽ được chiếu cố kỹ càng!
432-433: Minh vương vung kiếm ra tài. Đánh đổ chế độ xã hội thối nát hiện tại.
434-435: Nam Việt có Thánh Nhân, cầm tinh con trâu: Sửu.
436-437: Ranh giới nước Việt không rõ ràng. Bắc Kinh chìm xuống nước!!.
438-440: Ngựa phóng dê chạy, 2014-15. Tới Gà, 2017, là sáng sủa thái bình. Hợi Chuột 2019,20 cứ thế mà tiến vào Thượng Ngươn.
441-443: Trở lại năm 2011,12: bắt đầu biến loạn. Từ phương Bắc (TQ). Từ phương Tây, quân đội trùng điệp kéo tới.
444-463: Tả vị Minh Vương và các việc làm trong nước. Minh Vương đến từ Bảo Sơn. Không cần đánh mà được nước. Có tài ăn nói. Danh thế khó ai bằng. Vốn giòng họ Nguyễn, cầm tinh con trâu.
452-453: Lo mở mang đất nước và an sinh
Sấm Trạng Trình - Bạch Vân Thi Tập Chú Giải Viễn Lưu/Bạch Sĩ
42
453 - Khởi nguyệt bộ đại giang
454 - Hoặc kiều tam lộng ngạn
455 - Hoặc ngụ kim lăng cương
456 - Thiên dử thần thức thụy
457 - Thụy trình ngũ sắc quang
458 - Kim kê khai lựu điệp
459 - Hoàng cái xuất quí phương
460 - Nhân nghĩa thùy vi địch
461 - Ðạo đức thực dữ đương
462 - Tộ truyền nhị thập ngũ
463 - Vận khải ngũ viên trường
464 - Vận đáo dương hầu ách
465 - Chấn đoài cương bất trường
466 - Quần gian đạo đanh tự
467 - Bách tính khổ tai ương
468 - Can qua tranh đấu khởi
469 - Phạm địch tánh hung hoang
470 - Ma vương sát đại quỉ
471 - Hoàng thiên tru ma vương
472 - Kiền khôn phú tải vô lương
473 - Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 - Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 - Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 - Ta hồ vô phụ vô quân
477 - Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 - Ðoài phương phước địa giáng linh
479 - Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 - Phá điền thiên tử giáng trần
481 - Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
482 - Trần công nải thị phúc tâm
483 - Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 - Tướng thần hệ xuất y chu
485 - Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
486 - Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 - Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia
Bạch Vân Thi Tập - Chung
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
xã hội.
454-456: Trời sẽ không tha 3 thành phần dữ dằn: tham nhũng, cướp bóc, hiếp đáp và bọn tư bản đỏ.
457: Tôn giáo sẽ được đưa lên cao trong xã hội.
458-459: Sẽ nhận được tiếp vận từ 4 phương.
460-461: Dùng nhân nghĩa đỗi đãi với kẻ địch.
462-463: Truyền 25 điều ra 5 châu.
464-469: Nghiệp số thế giới đến năm Mùi 2015, Đông Tây chỏi nhau không lâu.
Bọn gian xảo tranh nhau làm bá tánh khổ.
Hồi Giáo tranh đấu khởi mòng (Can Qua = Koran), đánh nhau dữ dội.
470-471: Mỹ diệt Tàu Nga, Trời diệt Mỹ (Lời bàn của Tiên Ông B.K.B thuở 1980s).
472-487: Lập lại. Bọn vô lương tham lam sẽ mở trận chiến tranh dành với nhau.
Tranh hùng trong 10 năm: 2010 – 2019 tại đảo Hoành Sơn (Trường Sa/Hoàng Sa).
Mạnh ai nấy tranh dành, đánh nhau chạy tán loạn chỉ có ngu dân ở lại chịu đựng!
478-481: Vị Minh Chúa sanh ra từ phương Tây, văn võ song toàn. Có lẽ tổng thống Mỹ với đoàn quân sự và chính trị hùng hậu dẹp tan thế chiến.
482-485: Vị Minh Chúa VN (Trần công) thì ưa chuộng nhân nghĩa nên bọn triều thần “du đãng” bỏ đi hết. Các võ tướng rồi cũng hết xài. Đất nước sẽ giống như thời vua Nghiêu-Thuấn thuở xưa.
486-487: Từ đó thiên hạ thái bình và quốc gia Liên Bang Đại Việt lập thành.
HẾT.

tôi mới vừa nhận được bài viết này, bài viết dựa vào những tài liệu rất trung trực (vì khi giảng giải, thì được sự phò trợ của Ngài Huỳnh Giáo Chủ; Phật Thầy Tây An xuống điển); và các Ngài đã đồng ý cho ra lò bài trong lúc này, bởi vì tình hình Vn đã đến lúc chín mùi.cho nên cần phổ biến rộng rãi thêm, nhất là phải  chuyển lửa về VN

 
Comments