Năm 2011

 

Năm nay có 4 ngày đc bit như sau: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11


Ngoài ra, nếu bạn lấy 2 số cuối của năm bạn sinh, cộng với số tuổi của bạn vào năm nay (2011) thì nó sẽ thành...
111  !!!!

Subpages (2): Moon 03/19/11 Tiên đóan
Comments