Moon 03/19/11

 
 
 

Ngày 19-3-2011, Mặt trăng sẽ ở điểm gần nhất với Trái đất trong vòng 18 năm qua - Ảnh: Space

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments