Nhạc

 
La Paloma
 

http://www.youtube.com/watch?v=7SXi4U-0My8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-eHDXLr328A&feature=related

Eternally (Lời Việt: Ánh Đèn Màu) - Charlies Chaplin
 

-Ánh Đèn Màu

http://www.youtube.com/watch?v=GQF31d_tS4E

- Eternally

http://www.youtube.com/watch?v=6kbREZODgP0

 
Unchained Melody  (Ghost)
Donna Donna

- Francaise version

- Vietnamese & Francaise version

- English version

http://www.youtube.com/watch?v=_J3zXHE6brY&feature=related

- Vietnamese version

http://www.youtube.com/watch?v=w6g7Co8Gs20

- Yiddish version –original

http://www.youtube.com/watch?v=0CYquNWnFZc&feature=related

- Piano -Violin

http://www.youtube.com/watch?v=6ycw9DwtzkM&feature=related

 

 I Have A Dream - Abba

 
 

 

Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu

http://www.youtube.com/watch?v=QqwcJGPtquo

http://www.youtube.com/watch?v=LxRykj5Q2Rk&feature=related

Yellow bird (English version)

http://www.youtube.com/watch?v=Ntd4WPbll0k&feature=related

Instrumental only

http://www.youtube.com/watch?v=dPg3eJcjuYU&feature=related

 

Đêm Đông – Silent Night – Ngày Hôm Qua

Piano & violin

http://www.youtube.com/watch?v=JishibIF450&feature=related

 

 
 
*************************************************************************************** 

 

Nhạc Phan Văn Hưng

- Hai Mươi Năm

http://www.youtube.com/watch?v=yDYIPnPn8s0&feature=related

 Người Tình Không Chân Dung

http://www.youtube.com/watch?v=XHCkFbNstas

Người Ở Lại Charlie

http://www.youtube.com/watch?v=FAebo3laIgk&feature=related

Anh Không Chết Đâu Anh

http://www.youtube.com/watch?v=TTtIdDFOl6g&feature=related

Chiều Trên Phá Tam Giang

http://www.youtube.com/watch?v=Rdzfsyy2PXA&feature=related

 

Để Gió Cuốn Trôi

http://www.youtube.com/watch?v=09WiZzmbcRY