MAI TÔI CHẾT XIN CỜ VÀNG ĐỪNG PHỦ

Source: email
 

MAI TÔI CHẾT XIN CỜ VÀNG ĐỪNG PHỦ.

Tướng Lê Quang Lưỡng (cựu tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH):

" Xin mặc đồ đen, không mặc quân phục, nếu muốn đến đưa tôi lần chót"

Một vị Tướng-lãnh QLVNCH đã trối-trăn :


- Tôi làm Tướng không bảo-vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già yêu-cầu đừng phủ quốc-kỳ lên quan-tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng-đáng được hưởng lễ-nghi nầy.

 

Mai Tôi Chết Cờ Vàng Xin Đừng Phủ

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân, bút hiệu:Ngọc Trân

 

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ

Xác thân này đâu chết cho quê hương ?

Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường!

Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách!

Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách.

Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau!

Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào,

Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ.

Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ,

Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi.

Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì ??

Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước,

Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước!

Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ...

Ngày về quê càng lúc càng xa mờ.

Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng,

Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!

Xót thân này khi chết bỏ lại đây!

Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai ??

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.

 

 

Mai Tôi Chết Cờ Vàng Xin Đừng Phủ...Thơ của Nguyễn Ngọc Trân, do Võ Tá Hân phổ nhạc và qua tiếng hát: Nguyễn Ngọc Châu...

 

 
Comments