Bắc Phong Võ Đạo

 

 

 

 

 

 

 
 
Ảnh k  thuật Bắc Phong do Võ sư Chưng môn Từ Võ Hạnh gởi tặng DSTP

 

Võ đường Bắc Phong Võ Đạo: 9032 Hazard Ave., Westminster, CA 92683
 
                                              Sat:  2:00PM-4:00PM
 
Do chính Võ sư Chưỡng môn Từ Võ Hạnh và Phó Chưỡng môn Võ sư Pham Kim Tuấn đích thân hướng dẫn.
 
 
 

Comments