Võ Lâm Việt Nam

 
 Võ Lâm Việt Nam
 
 

 

 

   

 

 
Các lưu ảnh với Sáng Tổ Đoàn Tâm Ảnh do Võ sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh gởi tặng
 
******************
 Hollywood  YMCA 1983
 
Buổi thi lên đai của các môn sinh huyền đai Võ Lâm Việt Nam

Chưng Môn Võ Lâm Việt Nam - Giáo Sư Hàng Thanh - thăng đai Tam Đẳng cho  HLV Phạm Văn Luân

Chúc mừng HLV Phạm Văn Luân

 

 Master Đào Văn Đức & Phạm Văn Luân cùng các huynh đệ VLVN tham gia  Asian Week tại UCI  1985

 http://www.youtube.com/watch?v=DKOzRG5T578&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tlM5nyrUHmc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=G6NC25REZnE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7QTcPQsefIQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Gl0d-Vh9N14&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=naNPaMfHmpE&NR=1

 

*****************************

Tân Niên 2010

Hội ngộ cùng 2 sư thúc: võ sư Vũ Đức và võ sư Từ Võ Hạnh

 
 Hội ngộ cùng 3 sư thúc:
Võ sư Hùng Phong - Chưởng môn Dịch Võ Đạo, võ sư Từ Võ Hạnh - Chưởng môn Bắc Phong Võ Đạo
và Giáo sư Vũ Đức - Chưởng môn Võ Lâm Đạo