Thi Đệ Tứ Đẳng & Ngũ Đẳng Võ Lâm VN 10-09-11

 
Thi Đệ Tứ Đẳng & Ngũ Đẳng Võ Lâm VN
10-09-11
 
 
 This link contains 107 pictures
 
 
 
 

Giáo sư Hùng Phong (Chưởng môn Dịch Võ Đạo) mang đai Ngũ đẳng cho võ sư Nguyễn Quang Đức

Giáo sư Vũ Đức (Chưởng môn Võ Lâm Đạo) mang đai Tứ đẳng cho võ sư Phạm Quang Huy

 

Hai võ sư Nguyễn Quang Đức và Phạm Quang Huy chụp hình lưu niệm với 5 vị Chưởng môn:

 Chưởng môn Vũ Đức, Chưởng môn Hùng Phong, Chưởng môn Từ Võ Hạnh, Chưởng môn Phạm Gia Cỗn, Chưởng môn Bùi Duy Cảnh

 trong ban Giám khảo cùng các võ sư thành viên Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.

 

Võ Lâm Việt Nam có thêm hai võ sư lên đẳng

Bài viết của Đỗ Dzũng/Người Việt

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138254&z=3

 

 

 

Comments