THPTVTTG-18thAnivesary-073111

 
 

Các thành viên DSTP cùng các môn sinh VLVN chụp hình lưu niệm với 3 vị sư thúc:

Võ sư Vũ Đức (Chưởng môn Võ Lâm Đạo VN), Võ sư Hùng Phong (Chưởng môn Dịch Võ Đạo),

Võ sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh (Chưởng môn Bắc Phong Võ Đạo)

 
 
Comments