Bệnh Sạn Trong Thận

BnhSnTrongThn

(BàithucnamcathyPhmĐìnhHuy)

Kim tin Tho

  Vì mt lý do nào đó, calcium trong cơ th chúng ta khi đi qua thn đ thi ra ngoài theo nước tiu thì b tích t li trong cu malpighi, lâu ngày biến thành cc đá cng.  Cho đến bây gi vn chưa có thuc tây nào có th làm tan nhng cc đá calcium đó. Nhưng mt v thuc nam tên là: Kim tin Tho (Cây kim tin) mua tim thuc bc, rt r, ch vài đng thôi. Khi mua v, ly mt nhúm như pha trà, ra sch (vì nhiu khi có đt) đun khong10-15 phút khi có mùi thơm ri thì bt la ri đ ngui, ung như ung nước trà (đng ung quá đm s làm tim hi hp!!!!) mi ngày ba bn ln hoc nhiu hơn cũng được.  Cht nước ca cây kim tin s làm cho các tinh th tan dn và theo nước tiu ra ngoài.” Kim tien thao dung chu yeu tri soi tui mat, soi than, soi bang quang, phu thung.

 

Phan gop y cua mot Dong Y si

 

“Khong ghi nhan tac dung phu, dung lau no gay xam da.de gay xot da day, khi uong nen uong nhieu nuoc vao buoi sang, tren 2lit/ngay moi dat hieu qua tong soi ra ngoai.

Thuong thi khi uong thuoc dong y nen cach xa thuoc tay y 2 gio de khong bi tuong tac cua 2 loai thuoc gay tac dung xau. Nen mua thuoc da dieu che san, nha san xuat se huong dan cach su dung cu the.”

Comments