Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

 
 

Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

http://www.youtube.com/watch?v=-m1Z9qnJdlY&NR=1&feature=endscreen

Pháp sư Đạo Chứng thuyết giảng

Thích Minh Quang chuyển dịch

Ban ấn tống Giác Nguyên thực hiện

 

Bệnh Khổ

Tác giả:  ???

Bệnh tật đeo theo để khổ đời,

Con người vì bệnh phải mòn hơi.

Bệnh xuôi quân tử không tròn chí,

Bệnh khiến nam nhi phải lỡ đời.

Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục,

Bệnh mờ non nước án mây trôi.

Phải chăng không bệnh là hi hữu?

Nên mộng xuân hồng phải tả tơi!

Comments