Y học-Sức khoẻ...‎ > ‎Sức Khoẻ‎ > ‎Stroke‎ > ‎

Châm Cứu Khi Bị Tai Biến Mạch Máu Nảo

 

Source: email

 

Nếu b tai biến git méo ming , lưởi co rút không nói chuyn

được thì lấy kim châm ngay dái tai ( dưới lổ tai ) nặn cho ra máu

liền , sẻ trở lại bình thường .

Nếu bị tai biến xụi chân tay thì lấy kim châm mười đầu ngón tay nặn

cho ra máu liền , sẻ trở lại bình thường .

 
Comments