Toa thuốc & Dưỡng sinh

 
 
Sanh, Lão Bịnh... và Toa Thuốc (có rất nhiều bài viết về Y học và Dinh dưỡng)

Chìa khóa đã giúp các bịnh nhân thành công trong việc chữa trị là NIỀM TIN và Ý CHÍ THỰC HÀNH.

Ghi chú: Chúng tôi với tinh thần giúp người không vụ lợi. Xin quý vị xem xét các tài liệu và chọn lựa cách thực hành thích hợp cho mình. Chúng tôi, cùng các tác giả đóng góp, xin được miễn trách nhiệm về những tài liệu trong trang nhà này. Kính mong sự thông cảm và hoan hỷ.

Quý vị khi dùng các bài thuốc dưới đây với kết quả tốt hay không, xin vui lòng gởi báo kết quả về phapkhanh@yahoo.com  để chúng ta có thể cùng kiểm chứng và đăng tải tính chính xác của các bài thuốc.

Tài liệu về bịnh ung thư:

bullet    Phương pháp chữa bịnh ung thư <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapChuaUngThu.htm>
bullet    Ung Thư Xin đừng hoảng sợ <http://www.quantheambotat.com/File_folder/ungThuXinDungSoPDF.pdf> : (PDF file)  Bài viết của tác giả Quảng Phúc
bullet    Kinh Nghiệm chữa ung thư của Phật tử người Úc, cô Sue Dixon. <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemCuaCoSueDixson.htm>
bullet    Một khoa học gia chữa bịnh ung thư bằng cải thiện ăn uống <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChuaUngThuBangAnUong.htm>
bullet    Dịch Cân Kinh <http://www.quantheambotat.com/File_folder/dichcanKinhAll.pdf>  (PDF file) Phương pháp cổ truyền của Đạt Ma Tổ Sư,
bullet    Dịch Cân Kinh, cách tập và kinh nghiệm <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm
bullet    Dịch Cân Kinh, sách và tài liệu <http://chanhniem.dyndns.org/web_dck/DiCH%20CAN%20KINH_web.htm>
bullet    Các bài Thuốc Bí Truyền <http://www.quantheambotat.com/File_folder/PhuongThuocBiTruyen.pdf>  (PDF file) trị bịnh: Ung Thư, Mắt mờ, Tiểu đường, Tiểu tiện không thông cuả người già. 
bullet    Thuốc Lô Hội (Nha đam, Aloe Vera) trị ung thư <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ThuocLoHoiAloeVera.htm
bullet    Môn thuốc mới trị ung thu và bồi bổ máu <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/MonThuoctriUngThuVaBoMau.htm>

Tài liệu về các bịnh khác:

1.   
    Phương pháp uống nước lọc chữa bịnh của người Nhật <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapUongNuocLoc.htm
2.   
    Liều thuốc tuyệt diệu tẩy trừ sạn gan, sạn mật <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SanGanSanMat.htm
3.   
    <http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html> Tự Chữa bệnh Sạn mật <http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html> (Bs. Lai Chiu Nan/(CanhThep) * 12-09-07)
4.   
    Toa Thuốc Gia Truyền Trị Bệnh Tê Bại Toàn Thân, Bán Thân, Đau Nhức Cột Xương Sống, Thấp Khớp, Nhức Mỏi <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ToathuocGiaTruyenTriBinhTeBai.htm>  <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ToathuocGiaTruyenTriBinhTeBai.htm>
5.   
    <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/LocGanBangGaoLuc.htm> 2 Toa Thuố <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2ToaThuocTriTieuDuong.htm> c Trị Tiểu Đường <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2ToaThuocTriTieuDuong.htm
6.   
    Thuốc trị các bịnh gan: chai gan, cứng gan <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BinhGanChaiGan.htm> ...
7.   
    Toa thuố <http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html> c chữa bệnh suy Thận và toa thuốc trục xuất sạn thận, sạn mật, sạn bọng đái, sạn đường tiểu <http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html
8.   
    Bịnh Gout, thấp khớp, xưng khớp <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/binhGout.htm
9.   
    Bài thuốc trị bịnh gout, thấp khớp <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BaiThuocTriBinhGoutThapKhop.htm
10.   
    Lọc gan bằng nước gạo lức <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/LocGanBangGaoLuc.htm
11.   
    Ăn Chay có ăn trứng Gà và uống sữa bò được không ? <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/AnChayAnTruongUongSua.htm>   
12.   
    Thức <http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm> Ăn Chay có tác dụng phòng chống ung thư <http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm
13.   
    Các tà <http://www.thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm> i liệu về Ăn Chay <http://www.thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm
14.   
    Phương Pháp Vận Hành Chân Khí <http://www.quantheambotat.com/File_folder/Van_Hanh_Chan_Khi.pdf>  (PDF file)
15.   
    Suối Nguồn Tươi trẻ <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SuoiNguonTuoiTre.htm>  Phương pháp thể dục cổ truyền của người Tây Tạng
16.   
    Suối Nguồn Tươi trẻ <http://www.quantheambotat.com/File_folder/Suoi_Nguon_Tuoi_Tre.doc>  (MS Word) để quý vị tải xuống và in ra cho dễ
17.   
    Chocolate (Sô cô la) có tác dụng ngăn ngừa cơn đau tim <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChocolateNganDautim.htm
18.   
    Cần xử trí ra sao khi bị chảy máu cam <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChayMauCam.htm
19.   
    Những điều nên tránh sau bữa ăn <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/NhungDieuNenTranhsauBuaAn.htm
20.   
    Đông y khí công và các y dược trị <http://www.doducngoc.com/> bịnh


bullet    Trang Y khoa tại www.vnfa.com <http://www.vnfa.com/fr_ktyk.html>

Tìm hiểu về trái Chuối" (Quý Ta sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_chuoi.html>  Nhất Áp, Nhị Ðường, Tam "Cô", Tứ Béo <http://www.vnfa.com/yk/un_4benh.html>  Cholesterol! Mi là ai? <http://www.vnfa.com/yk/un_chole.html> Bệnh Tiểu Ðường <http://www.vnfa.com/yk/un_daidg.html>  Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/yk/un_ungth.html>  Thuốc Lá <http://www.vnfa.com/yk/un_thuoc.html>  Yếu Tố Xã Hội với Sức Khỏe <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_xhvsk.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 24-08-06) Hạt Đậu: <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hatda.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 01-06-06) Sạn Mật <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bsmat.html> (Lan Hương viết theo tài liệu báo Mayo Clinic (tháng 5/2006) * 26-05-06) Tìm hiểu thêm về Cholesterol <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtvc.html> (Lan Hương viết theo tài liệu báo TIME (tháng 5/2006) * 25-05-06) BỆNH CAO ÁP HUYẾT (Hypertension) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caoap.html> (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06) Viêm Gan và Ung Thư Gan <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_vvutg.html> (BS. Nguyễn Đức Liên * 20-05-06) TÁO BÓN (Constipation) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taobo.html> (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06) Tìm Hiểu: 25 điều khám phá mới lạ từ trái măng cụt ("Garcina Mangostana") <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_25mc.html> (Tài liệu trích dịch từ báo chí Hoa Kỳ - Wellness Report - volume 52) Ta có uổng phí liệng thuốc Tây còn tốt đi không? (Brad Mackee * 14-04-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtqh.html>  Phở Gà, Nước Béo.(BS. Nguyễn Ý-Đức * 06-04-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_phoga.html>  Gừng: Cội nguồn của y học đời xưa (Lan Hương * 06-04-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gung.html>  Thanh Lọc Gan Bằng Nước Gạo Lứt (Nguyễn Đức Trọng * 24-03-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_lgbgl.html>  Giấc Ngủ Trưa(BS. Nguyễn Ý-Đức * 23-03-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gntru.html>  Mầu sắc ảnh hưởng đến thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày ra sao?(Katy Nguyễn * 26-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tpvms.html>  Sức Khỏe và đời sống(Lan Hương * 16-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_skvds.html>  SANH TRAI HAY GÁI THEO Ý MUỐN(BS. Hồ Ngọc Minh * 09-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_sthsg.html>  CAO MỠ TRONG MÁU (HIGH CHOLESTEROL)(BS. Phạm Hoàng Trung * 09-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caomo.html>  BỆNH MẮT CƯỜM (BS. Trương Vĩnh Toàn - BS. Nguyễn Văn Đức * 09-01-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_mcuom.html>  BỆNH HIẾM MUỘN(BS. Lê Quốc Sỹ * 09-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hmuon.html>  THUỐC LÁ VÀ SỰ SINH SẢN(BS. Trịnh Cường * 09-01-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tlvss.html>  Sự Nguy Hiểm Của Nghề Làm Móng Tay (Nail). <http://www.vnfa.com/binhtuat/bt_nails.html> (BS. Nguyễn Thùy Trang MD. Genetics.) Không Nên Lạm Dụng KHÁNG SINH (BS. Nguyễn Văn Đ&iacutec;ch * 01-01-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_kldks.html> KHÍ LẠNH MÙA ĐÔNG (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_khlmd.html> HO KINH NIÊN (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bhokn.html> Bệnh Béo phì (Y Vân sưu tảm * 08-12-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bbphi.html> Hoa Trái Việt-Nam và những dược tính (Lan Hương * 08-12-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_htvdt.html> Bịnh Khủng Hoảng Tinh Thần Sau Một Biến Cố (PTSD) (Bác sĩ Thái Minh Trung * 23-11-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_ptsd.html> Khoai Lang, Một Loại Thực Vật Quê Mùa Nhưng Hữu Ích (Trần Anh Kiệt sưu tầm * 22-11-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_klang.html>

Tin vui cho dân nhậu: Uống bia có thể tốt cho sức khoẻ (Lan Hương sưu tầm * 14-11-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tvcdn.html>

Tìm Hiểu: 25 điều khám phá mới lạ từ trái măng cụt (Anh Duong * 03-11-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_25mc.html> Tìm hiểu về Trà Ðinh (Lan Hương sưu tầm * 03-11-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tdinh.html

Y khoa thường thức (Lan Hương sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_yktt.html>

Thư của ông Nguyễn Cao Trọng v/v dùng CDS điều trị Ung Thư Luỡi (NCT/Hanoi/VN * (25-10-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tonct.html>
Rượu vang đỏ, Súc cù là giúp chống bệnh tim (Lan Hương * (20-09-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_78pct.html> THỰC PHẨM VÀ SỨC KHOẺ (Lan Hương * (31-08-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tpvsk.html> Ăn Cá TUNA có an toàn không? (Lan Hương * (18-08-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_atuna.html> Thử nghiệm "body scan" nguy hiểm (Lan Hương * (18-08-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thmri.html>

Tìm hiểu thêm về Rong Xoắn Ốc (Hoàng Hải Vân - (trích báo Thanhnien on line) * (11-08-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rxoc.html>


Brocoli giúp chống ung thư bọng đái (Alison McCrook * (04-08-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_broco.html>

Thắc Mắc về Bí quyết sống khoẻ và Canh Dưỡng Sinh (TRẦN ANH KIỆT (Sydney, Australia) * (01-08-2005) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gdtm2.html> Tin Y Khoa Thế Giới (Lan Hương * (22-07-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tyktg.html> Nuôi Dưỡng Da (Lan Hương * (19-07-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_cndda.html> Bạn đau đầu cách nào? (Lan Hương * (19-07-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_3lnhd.html> Nhiều di dân tại Mỹ vẫn dùng thuốc cổ truyền (Tuyết Vân * (06-07-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thctr.html> Thông báo về Canh Dưỡng Sinh * (2-7-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tbcds.html> Táo đỏ chứa nhiều dược liệu chống Oxít hoá (Antioxidant). (Lan Hương sưu tầm * (06-06-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taodo.html> Viagra có thể làm mù mắt? (Lan Hương sưu tầm * (28-05-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_momat.html> PHẤT THỦ LIỆU PHÁP (BS Trần Đỗ Quốc Bảo * (29-04-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_pthlp.html> PHẤT THỦ LIỆU PHÁP - BÀI TẬP THỂ DỤC ĐA NĂNG (Bs PHẠM XUÂN PHỤNG * (29-04-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bttdn.html> SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI ĐI BỘ (BS Trần Đỗ Quốc Bảo * (29-04-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_skndb.html> Ngủ thế nào là đủ (Ý Vân * (10-04-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_ngu01.html> Thuốc men tại Hoa kỳ Lan Hương sưu tầm (28-03-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tmthk.html> Xác nhận được hợp chất trong trà xanh chống bệnh Ung Thư (15-03-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_txanh.html> Cà Phê có thể ngăn ngừa bệnh Ung Thư Gan * (17-02-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caphe.html> Cà Rốt có thể giảm nguy cơ về bệnh Ung Thư * (09-02-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_carot.html> Bạn có là một trái bom nổ chậm không? - /Are you a Ticking Bomb? -(Laura Yorke - Thiên Thanh phỏng dịch * 21-01-05) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_benht.html> Bạn biết gì về Cảm (Common Cold) và Cúm (Influenza) (Thu Hương * 11-11-04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bgvcc.html> Thuốc trị cholesterol không nên dùng với bưởi * 02-11-04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_buoi.html> Ăn cá nhiều có hại không? (Thiên Thanh sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_fish.html>  Dịch vụ y tế và các nhóm thiểu số (Theo BS. Nguyễn Ý-Đức) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_ytvts.html> Bài học làm bếp (Theo BS. Nguyễn Ý-Đức) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_vsinh.html>  MỘT NỮ KHOA HỌC GIA ĐÃ TỰ CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĂN UỐNG (Trần Anh Kiệt sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_cbuth.html>  CÀ CHUA, MỘT LOẠI THỰC VẬT HỮU ÍCH (Trần Anh Kiệt sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_cachu.html>  Môn thuốc dược thảo mới trị bệnh Ung Thư và bồi bổ máu (Ms. Thuy-Hoang) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_boibo.html>  Tìm hiểu về trái Chuối" (Quý Ta sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_chuoi.html>  Nhất Áp, Nhị Ðường, Tam "Cô", Tứ Béo <http://www.vnfa.com/yk/un_4benh.html>  Cholesterol! Mi là ai? <http://www.vnfa.com/yk/un_chole.html> Bệnh Tiểu Ðường <http://www.vnfa.com/yk/un_daidg.html>  Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/yk/un_ungth.html>  Thuốc Lá <http://www.vnfa.com/yk/un_thuoc.html>  Aloe Vera chữa bách bệnh <http://www.vnfa.com/yk/un_aloe.html>  Nguyên nhân tử vong tại Hoa Kỳ <http://www.vnfa.com/th/un_chet.html

Đậu Nành Và Khả Năng Phòng Chống Bịnh Tật <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk49.html> (Trần Anh Kiệt * 27-05-2008)


Bệnh tưởng và thuốc men <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk48.html> (Trần Bình Nam * 22-04-2008)


Ích lợi của Lương thực và ngũ cốc <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk47.html> (Trà Mi, phóng viên đài RFA * 18-04-2008)


Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk46.html> (Russ Maslen/Thượng CH * 08-04-2008)


Khám phá mới về ung thư ngực <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk45.html> (Phóng Viên AFP * 06-03-2008)


Tại sao Mùa Đông là "mùa cảm cúm"? <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk44.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk44.html> (Viện Y Tế Hoa Kỳ * 06-03-2008)


Nghe nhạc giúp bệnh nhân đột quị mau bình phục <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk42.html> (Reuters Health * 28-02-2008)


Làm công việc nặng nhọc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk43.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk43.html> (Reuters Health * 28-02-2008)


Cá Nhiễm Sán Lá <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk37.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk37.html> (Trần Văn Triêm/Montreal-Canada * 25-02-2008)


Nghiện Rượu <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk38.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk38.html> (BS Nguyễn Ý-Đức * 25-02-2008)


Cao huyết áp <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk39.html> (Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng * 25-02-2008)


Những toa thuốc "TRƯỜNG SINH BẤT LÃO" Mà ta có thể tự tay điều chế <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk40.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk40.html> (Ca Tam * 25-02-2008)


Năm mới hãy quyết tâm ngừa ung thư: Bỏ thuốc lá, ăn uống điều độ, tập thể dục <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk41.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk41.html> (Ông Làng nhà * 25-02-2008)

Món ăn giúp giải ruợu <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk36.html> (Hải Hà * 25-02-2008) Thuốc Thần Cho Bệnh "Gout" <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk35.html> (PHẠM HOÀNG CHƯƠNG * 15-02-2008) Máy Bay, Vài Điều Nên Biết <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk34.html> (BS Nguyễn Ý-Đức * 30-11-07) Lợi Hại của Chất Béo <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk33.html> (BS Nguyễn Ý-Đức * 13-11-07) Tuổi Già Lãng Tai <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk31.html> (Bs. Vũ Qúi Đài * 06-11-07) Tại Sao Cần Uống Nước? <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk32.html> (BS Nguyễn Ý-Đức * 06-11-07)

CHẤT CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨM <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk30.html> (BS Trịnh Cường/ DS TN. Đàm Giang * 27-10-07)


Trái Kiwi <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk29.html> (Ds Trần-Việt-Hưng/DS Mai Tâm * 27-10-07)


CHẤT CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨM <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk30.html> (BS Trịnh Cường/ DS TN. Đàm Giang * 27-10-07)


Vài điều về trái chuối <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk28.html> (CHU TẤT TIẾN * 20-10-07)


Trái chuối : vị thuốc rẻ tiền và nhiều công dụng <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk27.html> (Lương y Võ Hà * 20-10-07)


Bí Quyết Sống Lâu. <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk26.html> (Danh Y lão thành Tề quốc Lực * 16-10-07)


Ăn để ngừa stress <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk25.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk25.html> (Trích Báo Sức Khoẻ và Ðời Sống * 15-10-07)


Những sai lầm khi trị mụn <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk24.html> (Trích Báo Ðẹp * 15-10-07)


Mẹ ăn vặt khi mang thai, con dễ béo phì <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk23.html> (Trích Báo Sức Khoẻ và Ðời Sống* 15-10-07)


Thịt kho tàu tốt cho trẻ em <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk22.html> (Trích Báo Ðẹp * 15-10-07)


Truyền thuyết về tác dụng chữa bệnh của cấy quất <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk21.html> (Lan Hương sưu tầm * 15-10-07)


8 lý do để uống cà phê <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk20.html> (Thanh Lan sưu tầm * 15-10-07)


Phụ nữ nếu có huyết áp cao cần lưu ý bệnh tiểu đường <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk19.html> (Nguyễn Minh * 15-10-07)


Xông hơi: giải cảm, giải độc, hạ huyết áp <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk18.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk18.html> (Lương y Võ Hà * 15-10-07)


Các biến chứng và khả năng chữa trị bệnh tiểu đường <http://www.vnfa.com/aot/ot_bcbtd.html> (Trà Mi/BS. Hằng Châu * 12-10-07)


Y khoa thường thức <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk17.html> (Bác sĩ Vùng Vịnh * 23-08-07)


Ung Thư Bạch Cầu <http://www.vnfa.com/aot/ot_utbhc.html> (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 26-09-07)


Ngộ Độc Với Chì <http://www.vnfa.com/aot/ot_chilg.html> (Bác sĩ Nguyễn Ý Đức * 14-09-07)


Trái Bưởi <http://www.vnfa.com/aot/ot_tbuoi.html> (Bác sĩ Nguyễn Ý Đức * 12-09-07)


Tự Chữa bệnh Sạn mật <http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html> (Bs. Lai Chiu Nan/(CanhThep) * 12-09-07)


Canh chua bạc hà: Lợi hại khó lường! <http://www.vnfa.com/aot/ot_bgout.html> (BS Lương Lễ Hoàng/CanhThep * 11-09-07)


Tin Y khoa hiện đại <http://www.vnfa.com/aot/ot_yk02.html> (Báo VUNGVINH * 06-09-07)


Đánh răng, chuyện nhỏ nhưng không dễ <http://www.vnfa.com/aot/ot_drang.html> (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 06-09-07)


Cập Nhật về Bệnh Lao <http://www.vnfa.com/aot/ot_lphoi.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 11-06-07)


Bí Quyết Sống Lâu. <http://www.vnfa.com/aot/ot_bqvsl.html> (Bs. Tề Quốc Lực * 07-06-07)


Chuột Rút <http://www.vnfa.com/aot/ot_bcrut.html> (BS. Nguyễn Ý-Đức * 01-06-07)


Dinh Dưỡng Với Bệnh Của Răng <http://www.vnfa.com/aot/ot_bscbn.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 20-05-07)


Bác Sĩ Jerome Groopman "mổ xẻ" các bác sĩ <http://www.vnfa.com/aot/ot_bscbn.html> (Nancy Shute/Trần Bình dịch * 19-05-07)


Hai Mắt Là Ngọc <http://www.vnfa.com/aot/ot_2cmat.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 18-05-07)


Thực Phẩm Bổ Dưỡng Trí Não <http://www.vnfa.com/aot/ot_tacoc.html> (Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức * 12-05-2007 *)


Tin thời sự y khoa <http://www.vnfa.com/aot/ot_tinyk.html> (Lan Hương sưu tầm * 04-05-2007 *)


Ăn Thịt Gà Mỹ <http://www.vnfa.com/aot/ot_tgamy.html> (Mai Thanh Truyết * 23-05-07)


Tìm Hiểu Về Trà <http://www.vnfa.com/aot/ot_thvtr.html> (Katy Nguyễn sưu tầm * 21-05-07)


Mẹo vặt y khoa (1) <http://www.vnfa.com/aot/ot_mvyk1.html> (Lan Hương sưu tầm * 21-05-07)


Từ Thuốc Bắc, Thuốc Nam,Thuốc Dân Tộc, ... Đến Dược Thảo <http://www.vnfa.com/aot/ot_thuoc.html>  <http://www.vnfa.com/aot/ot_thuoc.html> (Mai Thanh Truyết * 16-05-07)


Sức khỏe là vàng <http://www.vnfa.com/aot/ot_skhlv.html> (Lan Hương sưu tảm * 15-05-07)


Xoài - vua của loài quả <http://www.vnfa.com/aot/ot_xoai.html> (Nguồn:CanhThep * 01-05-2007 *)


Đau chân - làm sao chữa khỏi đây? <http://www.vnfa.com/aot/ot_dchan.html> (Yến Tuyết * 14-04-2007 *)


Dầu ăn: thứ nào tốt thứ nào xấu <http://www.vnfa.com/aot/0703_115.html> (Dr. Maoshing Ni - Lan Hương sưu tầm * 16-03-2007 *)


Những lý do quan trọng cho sức khoẻ khi uống trà xanh <http://www.vnfa.com/aot/ot_txanh.html> (Lan Hương sưu tầm * 06-03-2007 *)

Một Số Đũa Gỗ Nhập Từ TQ Mang Mầm Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/aot/ot_duatc.html> (Anh Duong * 30-10-06)


Vỏ Trứng Gà <http://www.vnfa.com/aot/ot_tiatg.html> (28-10-06)


Dưa Hấu <http://www.vnfa.com/aot/ot_tiadh.html> (28-10-06)


Trứng Gà Trứng Vịt <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gavit.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 19-10-06)


Yếu Tố Xã Hội với Sức Khỏe <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_xhvsk.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 31-08-06)


Hạt Đậu: <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hatda.html> (Bs. Nguyễn Ý Đức * 01-06-06)


Sạn Mật <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bsmat.html> (Lan Hương viết theo tài liệu báo Mayo Clinic (tháng 5/2006) * 26-05-06)


Tìm hiểu thêm về Cholesterol <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtvc.html> (Lan Hương viết theo tài liệu báo TIME (tháng 5/2006) * 25-05-06)


BỆNH CAO ÁP HUYẾT (Hypertension) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caoap.html> (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)


Viêm Gan và Ung Thư Gan <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_vvutg.html> (BS. Nguyễn Đức Liên * 20-05-06)


TÁO BÓN (Constipation) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taobo.html> (BS. Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)


Bí quyết sống khỏe

Tác giả: Trần anh Kiệt
10 Phương Pháp Để Kiện Thân và Sống Trường Thọ(10/9/04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq01.html> Đạt Ma Dịch Cân Kinh(10/9/04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq02.html> Bí quyết sống lâu và sống khỏe <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq13.html> Phương Pháp Thanh Lọc Độc Tố Trong Cơ Thể Bằng Nước Rau Trái <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq09.html> Rau Má Và Bệnh Thấp Khớp <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rauma.html> Bồi Dưỡng Sức Khỏe Bằng Năm Loại Nước Trái Cây và Rau Cải <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_r5qua.html> Bồi Bổ Sức Khỏe Bằng Đậu Đen <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq08.html> Phương Thuốc Hai Vị Chữa Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq06.html> Thanh Lọc Gan Bằng Nước Gạo Lứt <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq05.html> Nha Đam Hay Lô Hội - Cây Thuốc Tuyệt Diệu Chữa Nhiều Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bq07.html> Trả Lời Thắc Mắc (nhật tu 23/9/04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tmac1.html>
Yến Mạch + Rong Xoắn ốc + Phấn Hoa + GOBO + Nơi Bán Sách
Tìm Hiểu Về Rong Xoắn Ốc (SPIRULINA PLATENSIS)(14/9/04) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_rong.html>

TRANG CANH DƯỠNG SINH

Thông Cáo
về CANH DƯỠNG SINH (nhật tu 7-10-03) <http://www.vnfa.com/cds/un_thcao.html>  CDS - Chữa bệnh Thận (18-12-03) <http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html>  CDS - KHẮC PHỤC BỆNH LẪN CỦA NGƯỜI GIÀ
(nt. 19-12-2003) <http://www.vnfa.com/cds/un_cds25.html>  PB3. Herbal Life-Extension Formula by Dr. Tateishi Kazu (English version of CDS) <http://www.vnfa.com/cds/un_cds10.html>  1.- Canh Dưỡng Sinh là gì <http://www.vnfa.com/cds/un_cds1.html>  2.- CDS cải tử hoàn sinh cho 25,000 bệnh nhân <http://www.vnfa.com/cds/un_cds2.html>  3.- Tìm hiểu bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/cds/un_cds3.html>  4.- Phương pháp nấu CDS <http://www.vnfa.com/cds/un_cds4.html>  5.- Các chứng bệnh và thời gian trị liệu <http://www.vnfa.com/cds/un_cds5.html>  6.- Cách trị liệu y khoa hiện đại <http://www.vnfa.com/cds/un_cds6.html>  PB1. Tìm hiểu về các vật liệu trong Canh Duỡng Sinh <http://www.vnfa.com/cds/un_cdspb.html>  PB2. Bạn Ðọc Thắc Mắc về CDS (3-11-03) <http://www.vnfa.com/cds/un_cdshd.html
Các trang bạn về tài liệu chữa bịnh & Y dược:

bullet    Trang nhà "Y dược ngày nay" <http://www.yduocngaynay.com/2-Y%20Hoc%20Thuong%20Thuc.html
bullet    Trang nhà "Sức khỏe và đời sống" <http://www.suckhoedoisong.vn/>
bullet    "Đời sống và dược thảo" tại <http://www.cosophathoctinhquangcanada.org/suckhoevaduocthao.html> trang nhà "Cơ sở Phật Học Tịnh Quang - Canada <http://www.cosophathoctinhquangcanada.org/suckhoevaduocthao.html> "
bullet    Dược thảo tại trang nhà Đại Phật Đảnh <http://www.trihuenhuhai.com/congthucnauchay/mautu.asp?PageIndex=1&tacgia=&mautu=&TheLoai=25>
bullet    Dược thảo tại trang nhà CRI online <http://vietnamese.cri.cn/166/more/173/more173.htm>
bullet    Trang tiếng anh (English) curezone.com <http://curezone.com/dis/
bullet    Trang Y khoa tại www.vnfa.com <http://www.vnfa.com/fr_ktyk.html>
____________________________________________________________________________________________________________________
 

Phương Thuốc Hai Vị Chữa Bệnh Ung Thư

(Nguyên bản Việt ngữ trích trong Lá Thư Vô Vi
của Hội Vô Vi Thiền Định, Hoa Kỳ)


Phương thuốc này chủ trị các bịnh ung thư. Căn cứ những kết quả đã dùng, thấy đã chữa lành những bịnh ung thư lở loét nơi dạ dày, ruột, gan, dạ con, tử cung, vú, não v.v...Đặc biệt bịnh ung thư nơi ruột và dạ dày chỉ uống từ 4 hay 5 giờ sau là thấy hiệu quả khác thường.

Phương thuốc này không kể trẻ, già, trai, gái đều uống được cả. Sau khi uống thuốc nếu thấy đại tiểu tiện có máu, mủ bài tiết ra, đó là dấu hiệu tốt (đối với người bị bịnh nặng). Còn đối với người bị bịnh nhẹ sẽ không thấy có máu mủ bài tiết ra ngoài. Nhưng sẽ thấy trong người khỏe hẳn ra. Có thể uống thuốc này từ 3 tới 4 tháng mới lành triệt để.

Tương truyền rằng phương thuốc này là của một tội nhân bên Tàu, vì sợ chết rồi thất truyền nên đã cống hiến cho công chúng trước ngày ra chịu tội tử hình 3 ngày.

Thang Thuốc gồm có :


Chữ Trung Hoa Tên Thuốc Cân Lượng
Bán Chi Liên (xổ tiêu) 1 lạng
Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo (trị ung lở) 2 lạng

Cách uống

Một thang thuốc uống hai lần :
  • Nước đầu (uống buổi sáng), Dùng 4 chén nước nấu còn lại 2 chén. Nấu bằng siêu đất hay nồi bằng nhôm đều được cả, không có kỵ.

    Nước thứ nhì, uống buổi chiều, cũng dùng 4 chén nước nấu còn lại hai chén.

Chú ý:

  • Có thể nấu lần thứ ba với nhiều nước để uống trong ngày thay trà.
  • Lúc bình thường mỗi tháng uống một lần rất hay. Vì thuốc này đối với độc nóng của lục phủ ngũ tạng và các chứng trĩ, áp huyết cao, ho, nóng vân vân đều rất hiệu nghiệm.
  • Bán chi Liên mát, không độc, là thứ cỏ làm bài tiết các chất dơ bẩn. Sau khi uống thuốc, không được uống những thứ nước khai vị như bia và rượu chát...
  • Nếu chứng bịnh nham (ung thư) khai hoa, nghĩa là mặt ngoài thấy lở loét thì có thể dùng Tiêu Thảo Lạc mới mọc lớn giã nát xoa lên chỗ đau và lấy nhựa dùng nước nấu thay trà.
  • Thang thuốc này hãy uống đến thấy có hiệu quả mới thôi và đã chữa lành bịnh vô số. Muốn hết bịnh cũng như bữa ăn cơm đã dọn sẵn đồ ăn, nhưng không chịu vào bàn ăn thì không bao giờ no vậy. Người nào đã lành bịnh nên truyền bá phương thuốc này đến kẻ khác thì công đức không nhỏ.

  • Nên để nguội sẽ uống, uống trước bữa ăn 1 giờ và sau bữa ăn 2 giờ, nghĩa là lúc bụng còn đói, thì có hiệu quả nhanh chóng hơn.
  • Phụ nữ có thai không nên uống.

Phụ chú của người viết :


Theo tài liệu, khi nấu thuốc lần thứ nhất, chúng ta chỉ đổ vào siêu có 4 chén nước. Nhưng theo kinh nghiệm. vì số lượng thuốc cọng chung lại tới 3 lạng cũng khá nhiều, nên nó rút hết nước vào trong cây thuốc. Người viết đề nghị khi nấu lần đầu tiên nên đổ vào 6 chén nước sắc còn lại 2 chén, thay vì 4 chén sắc còn lại 2 chén như tài liệu đã hướng dẫn. Nấu lần thứ nhì chỉ cần đổ 4 chén nước mà thôi.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________