Dưỡng Sinh Thức Pháp Mừng Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập

See link below for more pictures:

https://photos.app.goo.gl/9GyjeZcRlBqOFUfF3

Video clip với hình ảnh sinh hoạt trong 9 năm của DSTP do DSTP Đặng Thiện thực hiện:

https://www.youtube.com/watch?v=Fs4RO186n7s

H1: Photo by Tuan Du


Lão sư Lê Hữu Quế tặng plaque lưu niệm


Anh chị em nghệ sĩ trong Nhóm Không Gian Xưa


Comments