Đệ Bán Chu Niên 06/06/09

 (This link contains 105 pictures)
 
 
 
 
 
Hình lưu niệm "Đệ Bán Chu Niên 06-06-08"
 
 
Các võ sư đại diện Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới và quan khách cùng chụp hình lưu niệm với lớp DSTP
 
 
Các võ sư tham dự: VS Nguyễn Công Chánh, VS Kiều Công Lang, GS Hà Huyền Thanh, VS Lý Hoàng Tùng, VS Diệp Kim Lan, BS Phan Văn Du, VS Nguyễn Tự Lập và VS Bắc Phong Từ Võ Hạnh (hàng sau).

Nghị viên Tạ Đức Trí, chị Liêu Hoàng Thanh (Quản lý điều hành  MDA) và SLV Nguyễn Quang Đạt cùng trao bằng "Cảm Tạ" HLV Phan Nguyên đã đóng góp rất nhiều tâm sức phát triển lớp DSTP tại trung tâm Mission Del Amo.
  
 

 
Võ sư Lý Hoàng Tùng -Chủ Tịch THPTVTTG trao bằng Huấn Luyện Viên - Sơ Cấp của lớp DSTP cho HLV Liêu Hoàng Thanh 
 
 
 
 Giáo sư Hà Huyền Thanh trao bằng Huấn Luyện Viên - Sơ Cấp của lớp DSTP cho HLV Hoàng Đình Kim
 
 
  sư Kiều Công Lang trao bằng Huấn Luyện Viên - Sơ Cấp của lớp DSTP cho HLV Nguyễn Văn Mẫn
 
 

Võ sư Nguyễn Công Chánh trao bằng Huấn Luyện Viên - Sơ Cấp của lớp DSTP cho HLV Tô Mỹ Huệ


Nữ võ sư Diệp Kim Lan  trao bằng Huấn Luyện Viên - Sơ Cấp của lớp DSTP cho HLV Nguyễn Văn Đệ

 


 
 
Đại diện Hội Đồng  thành phố Westminster, Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí  trao bằng "Tưởng Lục" cho các HLV - DSTP 
 
 
 
   Đại diện Hội Đồng  thành phố Westminster, Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí  cùng VS Bắc Phong Từ Võ Hạnh đã vinh danh và trao bằng "Tưởng Lục" của thành phố cho Dr Phan Văn Du 
 
 
 
Dr Phan Văn Du trao tặng Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí  sách Đông Y Trị Liệu do chính ông biên soạn
 
 
 
 
 
 
 
Giáo sư Hà Huyền Thanh đại diện Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã trao bằng Tuyên Dương cho HLV Nguyễn Quang Đạt đã đóng góp một chương trình luyện tập dưỡng sinh mới vào sinh hoạt của Tổng Hội Võ Thuật.
 
Comments