Dien Hanh 013109

 
 

http://picasaweb.google.com/duongsinhthucphap/DienHanh013109#5419999413836842722

(This link contains 26 pictures)

 

 

 TẾT PARADE - 2009
 
           Tham gia buổi  "Diễn Hành Xuân Kỷ Sửu - 2009" tại thành phố
 
     Westminster, California ngày 31 tháng 1 năm 2009
 
     

             http://www.youtube.com/watch?v=Uanw5L9wzcQ

 

 
 
 
 

Comments