Đức Trí & Quế Anh 11/14/10

 
 

http://picasaweb.google.com/duongsinhthucphap/TriTa_ThanksParty_111410#

Nghị viên Tạ Đức Trí & Quế Anh cảm tạ các thành viên Dưỡng Sinh Thức Pháp cùng Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã yểm trợ tích cực trong cuộc tái tranh cử vừa qua.

 
 
 
 
 
Comments