Dưỡng Sinh Thức Pháp Hành Khúc 01-15-11

 

Ban Hợp Ca DSTP đang tập dợt bài “Dưỡng Sinh Thức Pháp Hành Khúc” dưới sự hướng dẫn của chính tác giả Phạm Kim Tước cùng Võ sư Phạm Kim Tuấn.

Xin vào xem link:

http://picasaweb.google.com/duongsinhthucphap/DSTPHanhKhuc011511#

(This link contains 42 pictures).

 

 Phạm Kim Tước

"Nghệ sỹ" Phạm Kim Tước cùng Võ sư Phạm Kim Tuấn đang điều hợp chương trình sinh hoạt.

 

1.  Nghe nhạc xin vào link:

https://docs.google.com/leaf?id=0B7THj85XGYs1MDlhYjc3Y2UtOWQzYS00ZmMwLWI5NGEtOWJjZGYwZWE5ODNm&hl=en&authkey=CIbE3o0M

Trình bày bởi Tác giả Phạm Kim Tước

Xin click vào “Download (1MB)” kế bên “Open”

 

 2. Nghe nhạc đệm Guitar và Piano xin vào link:

https://docs.google.com/a/duongsinhthucphap.org/leaf?id=0Bx6BGQf6vKA0Nzc5ZmJmYjktY2E2Mi00ZTQ0LWI1MjUtNzNiM2JhZjBlNDc2&hl=en&authkey=CNzd1r4N

Dương Hoàng Thiên Ái – Piano

Nguyễn Thạch – Guitar

Xin click vào “Download (1MB)” kế bên “Open”

 

3. Lời nhạc:

Dưỡng Sinh Thức Pháp Hành Khúc

Note: DSTP Version

(Viết bởi Phạm Kim Tước)

Dưỡng Sinh ra đời

Dưỡng Sinh sáng ngời

Nhất tâm trau luyện

Hòa thân tâm vui sống cùng nhau

 

Dưỡng Sinh lên đường

Dưỡng Sinh can trường

Chúng ta một lòng

Luyện Dưỡng Sinh Thức Pháp dài lâu

 

 

ĐK   "Ta cương quyết một lòng

            Đem nhân ái cho đời

            Để mai sau thế hệ luôn ghi nhớ

 

            Đem Thức Pháp giúp người

            Cùng vui sống trên đời

            Lòng tương thân không thiết từ nan"

 

             

Dưỡng Sinh rao truyền

Dưỡng Sinh thề nguyện

Chúng ta một lòng

Cùng tha thiết reo rắc tình thương

 

  

4. Nốt nhạc:

Note: Orginal version

Xin vào xem link:

https://docs.google.com/a/duongsinhthucphap.org/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx6BGQf6vKA0ZmUxOTIzZmYtZGI3Mi00MjhjLWI5ZTItMTEzNWRiMzRhMjVj&hl=en 

Comments