Văn Nghệ Thân Hữu Kỳ III

 
  
 

Link contains 97 pictures - Photo by Dat Nguyen

https://plus.google.com/u/0/photos/113555589023809463192/albums/5887338823304815985#photos/113555589023809463192/albums/5887338823304815985

Link contains 49 pictures - Photo by Hoang Pham

 

Văn Nghệ Thân Hữu Kỳ III – “Tác Phẩm & Tác Giả”

06/01/13

 
 

 

 

Ban nhạc:

 

Võ Công Trực:                     Bass guitar

 

Nguyễn Ngọc Thạch:           Drum

 

Nguyễn Minh Đức:              Lead guitar

Nguyễn Đài:                        Keyboard

Minh Tây :                           Lead guitar

 

MC: Phạm Trần Lanthy

Tác phẩm                                                   Tác giả                              Trình bày                                   

1. Tiếng Hát Học Trò                                      Nguyễn Hiền                        Pham Kim Chuơng

2. Dấu Tình Sầu                                             Ngô Thụy Miên                    Tuyết Minh

 

3. Lệ Đá                                                        Trần Trịnh                           Jimmy Cường

 

4. Một mình                                                   Lam Phương                      Kim Phượng

 

5. Xin Hãy Rời Xa                                          Vũ Tuần Đức                       Thái Chí

 

6. Mùa Thu Chết                                            Phạm Duy                          Chu Vĩnh Tường

 

7. Dạ Khúc Cho Tình Nhân                             Lê Uyên-Phương                Thiên Hương

 

8. Bây Giờ Tháng Mấy                                  Từ Công Phụng                   Nguyễn Trọng Hoàng

 

9. Về Lại Phố Xưa                                        Phú Quang                          Châu Quyên

 

10. Vì Đó Là Em                                           Diệu Hương                        Rocky

 

11. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa          Tô Vũ                                  Mạnh Bằng

 

12. Lời Gọi Chân Mây                                  Lê-Uyên-Phương                 Thiên Hương&Phạm Đình Ngà

 

 

 

 

Comments