DSTP-Văn Nghệ Thân Hữu Kỳ 7

See link below for 157 pictures - Photo by Dat Nguyen
Văn Nghệ Thân Hữu Kỳ 7 - 052315 @ Mission Del Amo - Westminster CA 92683

Âm thanh : Nguyễn Đài
Ánh sáng:  Crystal Nguyễn
MC : Phạm Lanthy
Biên soạn chương trình: Phạm Duy Hạnh
Hình ảnh : Nguyễn Quang Đạt


Ban nhạc:
 Lead guitar : Nguyễn Ngọc Thạch
 Keyboard : Lâm Dung, Cao Minh, Nguyễn Đài
 Percussion : Mark Anthony
 
 

1-    Ban nhạc : Tôi muốn & Yêu người yêu đời  

      Kỳ Hương - Lâm Dung-Ngọc Thạch 

2-   Bùi Khanh : 1954-1975  (PD)   

3-   Kim Yến : Đêm Đại Dương (NHA)    

4-   Tam ca: Thái-Thạch-Hoàng : Nương Chiều  (PD)  

5-   Túy Hoa : Kiếp nghèo (Lam Phương) 


6-   Kim Thoa : Về mái nhà xưa (N.V.Đông 

7-   Tam ca: Kỳ Hương- Duy Tân-Tháng sáu : Xóm Đêm   

8-   Lâm Dung : Cánh hoa duyên kiếp (ĐC-TL)  


9-   Huy Hoàng : Gửi người em gái  (Đoàn Chuẩn)   

10- Ái Phương : Bến nước tình quê (Mạnh Phát)  

11- Mạnh Hùng & Ngọc Diệp : Tình yêu cho em (NQ-LV:Nhật Ngân) 

12- Châu Quyên : Nói với tôi một lời (Diệu Hương) 

13- Song ca Thạch Thảo & Kim Phượng : Phố Buồn  

14- Kim Thoa : Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng)  

15- Kim Yến : Lời Rêu (Phú Quang)  

16- Tam ca Châu Quyên-Tuyết Minh-Xuân Thanh : Mưa  

17- Mạnh Bằng : Tình tự mùa xuân  (TCP)  

18- Huy Hoàng : Trên ngọn tình sầu (DTL & TCP)   

19- Tam ca : Thái-Thạch-Hoàng : Thương nhau ngày mưa   Comments