DSTP_VănNghệThânHữu_8


See link below for 105 pictures - Photo by Dat Nguyen


Dưỡng Sinh Thức Pháp
Văn Nghệ Thân Hữu - Tình Viễn Xứ 8
Westminster 10/17/15Ban NhạcMC: Phm Lanthy

Biên soạn chương trình:     Phạm Duy Hạnh
Keyboard:                         Nguyễn Đài & Phạm Tuấn
Guitar:                             Ngọc Thạch & Trần Toản & Anh Đông
Bass Guitar:                     Phan Diệu
Saxophone:                      Đông Duy
Bongo Drums:                  Rocky Nguyễn
Percussion:                      Mark Anthony
Drums:                           Cao Minh
Flute:                             Ngọc Nôi
Âm thanh:                      Billy Huỳnh
Stage Manager:               Nguyễn Quang Đạt


Chương trình:
1-   Hai vì sao lạc                  Túy Hoa
2-   Mùa thu chết                  Kim Yến
3-   Ai về sông Tương            Mạnh Hùng
4-   Trở về bến mơ                Kim Thoa
5-   Thu Vàng                        Ái Phương
6-   Tình lỡ                            Kim Anh
7-   Tiếc một người                Duy Khang
8-   Hạ trắng                         Huy Hoàng
9-   Lá thư                            Kim Yến
10- Mưa Saigon,mưa Hà Nội   Lâm Dung & Ngọc Quỳnh
11- Em gắng chờ                   Kỳ Hương
12- Màu tím hoa sim              Phi Loan & tiếng sáo Ngọc Nôi
13- Hội Trùng Dương             Lâm Dung & Ngọc Quỳnh & Châu Quyên
                                           Hoàng Tuấn & Duy Khang &Trần Thạch
14- Ánh đèn màu                   Kim Thoa
15- Mùa thu mắt nâu             Bùi Khanh
16- Khúc mùa thu & 
      Im lặng đêm Hà Nội         Huy Hoàng
17- Trăm nhớ ngàn thương     Mạnh Hùng & Ngọc Diệp
18- Giọt nắng bên thềm         Châu Quyên
19- Nỗi niềm                         Thiên Hương
20- LK Nắng Chiều & Hoa soan bên thềm cũ : Thạch Thảo & Kim Phượng & Xuân Thanh

Comments