Mission Del Amo Tổng Quát 12/08-08/09

     
  Mission Del Amo
  9702 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
 
  
 
Quan khách và tham dự viên lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp trong ngày khai giảng  
06 tháng 12 năm 2008 tai Mission Del Amo.
 

 Nghị viên Tạ Đức Trí trong ngày khai giảng lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp. 
 
 
                       
 Võ sư Đào Văn Đức, võ sư Phạm Văn Luân, ông Trần Bá Thành, võ sư Kiều Công Lang,
võ sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh, võ sư Lý Hoàng Tùng, , và Tạ Đức Trí .
 
 
 
 SLV  Nguyễn Quang Đạt qua các phương pháp ứng dụng thân để phát lực.
 
 
           
                                                              
 
 
Mission Del Amo 12-29-08
 
 
 
 
 Tả Hữu Khai Cung Tự Xạ Điêu

 
 Lưỡng Thủ Kình Thiên Lý Tam Tiêu
  

 
Điều Lý Tỳ Vị Đơn Cử Thủ

 Một trong những thao tác tập chỏ
 

 

 Kỷ Niệm Đệ Bán Chu Niên - 06/06/09
 
Các võ sư đại diện Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới cùng quan khách chụp hình lưu niệm với lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp.
 
 
 
Sinh Hoạt Tại Bờ Biển Huntington Beach 07-18-09
 

 

 Sức khoẻ Cho Mọi Người 07-19-09

BS Phan Văn Du và Quan Khách

           Một số Võ Sư Trong Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới
 
 
Health & Resource Fair 07-25-09
 
 
 
 
 
                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=_J17hMYrW6s

                        

 
 Đi Bộ Tại Mile Square Park 08-02-09

 

 
 
                      Xin bấm vào các subpages bên dưới để xem hình.
Comments