Summerset

 
 
 
Happy First Anniversary
01/05/08  -  01/05/09
 

Lớp Thể Dục Dưỡng  Sinh & Bát Đoạn Cẩm (Fri - Sun)  

 

 Nghị viên Tạ Đức Trí và các tham dự viên của Summerset Exercise Group đang lắng nghe lời phát biểu cuả ban tổ chức.
 
 
Ban tổ chức "Summerset Thể Dục Dưỡng Sinh" cảm tạ các HLV và các Thiện nguyện viên
 

                                                                                                

Ông Vũ Điện, đại diện Summerset  Exercise Group, trao tấm Plaque Lưu Niệm cho HLV Nguyễn Quang Đạt 
 
 
                                                      
 
                                    Cám ơn Huấn Luyện Viên Phan Nguyên đã đóng                      Cám ơn Huấn Luyện Viên Trần Trọng Tư, 84 tuổi, vẫn nhiệt
                                góp công sức huấn luyện Summerset Exercise Class                 tình góp sức hướng dẩn lớp.                      
 
                                          
 
                 Cám ơn bà Trần Nguyệt đã hết lòng vận động thành lập                   Cám ơn ông Nguyễn Công Hiến đã không quản ngại khó nhọc
                 Summerset Excersice Class tại Summerset,  cũng như các việc    để chăm lo máy nhạc và thức uống cho các tham dự viên mỗi
                 hành chánh và tổ chức các chương trình sinh hoạt tại SMS.              sáng sớm, chụp hình sinh hoạt và thực hiện DVD lưu niệm cho lớp.
            
              

                               

                     Cám ơn bà Phạm Ngọc Tuyết, chuyên gia ẩm thực, đã cho         Cám ơn bà Vũ Thu-Vân, chuyên gia ẩm thực tại SMS, đã cho
                các tham dự viên những buổi ăn sáng thật ngon vào mổi tháng.     các tham dự viên những món ăn Huế thật ngon trong các buổi tiệc.
 

                             

                  Cám ơn ông Nguyễn Tri Phương, người đã chăm lo cho lớp            Cám ơn bà Jerry May, Manager Summerset Mobile Home,
                  học thật thoáng mát, sạch và tiện nghi.                                               đã giúp phương tiện cho mọi ngưòi có nơi tập luyện thật tốt đẹp.
 

                             

                        Ban "Múa Lân" của Summerset Excersie Group.                                              Chúc mừng "Đệ Nhất Chu Niên"
 
 
 
             Đã hoàn tất chương trình huấn luyện một năm tại Summerset,
                  Ban HLV lớpThể Dục Dưỡng Sinh & Bát Đoạn Cẩm (Fri-Sun)    
                      xin kính chúc "Nhóm Thể Dục Dưỡng Sinh Summerset"
       
được thật nhiều sức khoẻ và luôn thăng tiến trên con đuờng học hỏi và luyện tập.
 
 
Nguyễn Quang Đạt, Phan Nguyên, Trần Trọng Nam 
 
 
 
Comments