Mừng Lễ Thượng Thọ Bác Sĩ Phan Văn Du

 
 
 
This link contains 65 pictures.
 

Đại diện Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới tham dự tiệc Thượng Thọ của Bác sĩ Phan Văn Du ngày 02 tháng 04 năm 2011.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comments