Võ Lâm Việt Nam

 
 
 
 
 

Tân Niên 2010

Hội ngộ cùng 2 sư thúc: Giáo sư Vũ Đức và võ sư Từ Võ Hạnh

 
 
 Hội ngộ cùng 3 sư thúc:
Võ sư Hùng Phong - Trưởng môn Dịch Võ Đạo, võ sư Từ Võ Hạnh - Trưởng môn Bắc Phong Võ Đạo
và Giáo sư Vũ Đức - Trưởng môn Võ Lâm Đạo
  01-10-2010
 
 
 See link below for more pictures:
 
 
 
 
Subpages (2): 2013 2015
Comments