Điển Thơ


From: Viễn Lưu
Đàn cơ: Woodland - CA

09/21/2014: Đức Thánh Trần và Thần Nguyễn Trung Trực cho và ban tổ chức lễ khánh thành Tượng Thánh Trần và Võ Sư Đạt Nguyễn thơ:

 

Ngay từ xế chiều ngày 9/21/2014, Bạch Hạc Đồng Tử đã đến báo tin cho vị tiếp điển ở Đàn Cơ tại Woodland, CA. biết để chuẩn bị tối nay đón tiếp Thần Nguyễn Trung Trực và Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Vì biết là có Thần Nguyễn Trung Trực nên vị tiếp điển đã long trọng chuẩn bị bàn tiệc rượu ngon để chào đón Thần. Tới khoảng 8 giờ tối thì hai Ngài tới cho thơ.

 

      Thần Nguyễn Trung Trực:

Lành thay, lành thay, cám ơn XX. Tôi thừa lịnh Đức Thánh Trần xuống cơ bút. Chúc quý vị Đạo Hữu An Khang, Thịnh Vượng.

 

Nguyễn Trời ban được một linh quang

Trung thành làm việc chẳng thở than

Trực ban giáo lý cho muôn loại

Thần giao cách cảm “Hội Nam Bang”.

Từ thuở nhỏ làm quan chẳng mến

Trực quay về thẳng đến luyện công

Thương cho sanh chúng một lòng

Hy sanh cứu nước Trực “Xông Pha” liền

 

Nhân buổi tiệc bạn tiền kiếp đãi

Rượu thơm ngon ta phải uống say

Rửa hận cứu nước phen này

Một lòng vì ĐẠO của “Thầy ba ngôi”


Đàn cơ xong, Thần hồi về bến

Nhượng Thánh Trần quý mến ban ân

Lâu lâu xuống điển một lần

Chuyển lời Huynh Đệ xa gần cạn ly

 

Đức Thánh Trần Hưng Đạo


Đức độ lo tu, khảm ly mục

Thánh thiện càn khôn, cùng quy phục

Trần đời tạm cảnh lo khai báu

Đến lúc già nua thân lại gục

Muốn đắc đạo tại mục soi nó

Quay vào trong coi rõ lục căn

Không nên để nó lăng nhăng

Coi chừng bị nạn hàm răng chẳng còn (cười).

 

Lành thay, hôm nay được mời tiệc rượu đàn cơ. Lão chưa uống mà lòng đã say mềm. Chỉ vì chư vị hữu tình nghĩa đến Lão. Gặp lúc thiên cơ hạn hán, chiến tranh khắp nơi mà bao nhiêu vị Đạo Hữu đã cố tình nghĩ đến nhơn sanh mà lập đền thờ Thánh Tượng của Lão. Chưa uống mà say là vì lòng Lão lúc nào cũng nghĩ đến chư vị Đạo hữu. Tiếc thay chúng ta người phàm kẻ Thánh, hai bên xa cách, nhưng cũng may là Lão có Đệ Tử hiền Trung Trực mách cho biết có xác quý XX đã cho Lão được xuống cơ bút. Lão đa tạ cảm ơn tâm lòng quý báu của chư vị và chúc cho buổi tiệc được hoàn tất tốt đẹp miên mãn.

 

Thánh chỉ trời ban đã lâu nay

Trần gian tạo khổ đã bao ngày

Hưng thịnh nhà Nam ta chắc biết

Đạo Trời quyết lập mới dám say

Hôm nay ta xuống thơ đây

Khuyên trong Đạo Hữu tìm Thầy tu cho

Để ta đỡ chút mối lo

Hẹn ngày tái ngộ đốt lò luyện công

 Luyện cho tới cõi không mới thỏa

Lòng cho tròn như đóa hoa thơm

Luyện Đạo như thể nấu cơm

Lửa than cho đủ thì cơm mới thành. (cười)

                           ***

Đạt chơn đạo cõi thanh tận hưởng

Thân tâm thành mãi hướng Di Đà

Thương yêu Đạo Hữu thiết tha

Chúc trong Huynh Đệ gần xa mến người

Xuống cơ bút tặng người xa xứ

Một quả tim bản xứ Việt Nam

Hẹn ngày tái ngộ Việt Nam

Long Hoa mở hội Thánh Phàm dự khoa.

 

     Điển: Đức Thánh Trần, 09/11/2014 8PM.
Comments