Nghiệp Quả Nước Nam
Nghiệp Quả Nước Nam

 

Luật nhân qu luôn vn hành trong v trụ bt kể thi gian và không gian.  Lut nhân qu th ví như thiên la đa võng” không tha bt cứ một ai, từ mt nhân, mt tp th cho đến một đt nưc.  Ngày o còn tạo nghiệp thì mai sau phải gánh trả, có vay t trả bi vì đó lut công bằng ca trời đt. Thi gian trả nghip th xy ra trong mt khoảnh khc cho đến bao thế k, tt cả đu phu thuc vào yếu t nhân duyên.

 

Để một ki nim v nghiệp qu?  Xin mi quí độc giả vào xem Wikipedia

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3_b%C3%A1o):

 

Theo Phật giáo

 

Cái Qu hay Nghiệp vn kết qu cái nn hay duyên ca con ngưi to ra trong kiếp trưc hoc kiếp y. Ri cái Quy li làm nn cho cái Qu khác sẽ báo ng v sau. Nhơn và Qu cứ tiếp tc tương ng như vy mãi như bóng vi hình, i i là cuộc trả vay, vay trả ca cõi ln hồi.

 

Nhân qu hay nghiệp o vn có hai th: Bit nghiệp và Cộng nghiệp.

 

Biệt nghip: qu báo riêng tng ngưi, ai to nhân gì thì nhn qu nấy. Biệt nghiệp lại ứng qu hai cách: Ðnh nghiệp và Bt định nghiệp.

 

Cộng nghiệp: qu báo chung cho nhiu ngưi phi chịu. Như nhiu kẻ đng phm một ác nhân, khi đn ti, phi chịu chung mt ác quả.

 

Đối vi thời gian, sự báo ng ba cách:

 

Báo ng ngày trong kiếp to nhân, gi đương kiếp nhân quả. Báo ng theo cái nhân kiếp trước, gi tin kiếp nhân qu.

Báo ng kiếp sau đó cái nhân hiện ti, gi hậu kiếp nhân quả.

 

Qu o lut thưng phạt công bình ca vũ trụ, không ai to ra cũng không b ai làm hư hoi. “

 

Qua i viết này ngưi viết chđ cp đến cng nghiệp ca một quc gia trên khía cạnh  tâm linh, một câu chuyn liên quan đến mt minh qn  li lc đời Trần đã vai trò nh đo quan trọng trong chiến tranh Nguyên ng-Đại Việt ln 2 và ln 3, mt thiền pht giáo cũng vT ca thin phái Trúc Lâm Yên T mà hu như ai ai cũng biết đến đó vua Trần Nn Tông, pp danh Đu Đà Giác Hoàng Điu Ng và

đưc nhân gian nhắc đến vdanh xưngPhật Hoàng ”.


Sau đây mt câu chuyn tâm linh có liên quan đến Pht Hoàng Trn Nhân Tông nơi Trúc Lâm Yên T vi li nhn nh v nghip qu đất nưc do huynh Minh Thiện, mt hành giả mt tông, đã duyên tiếp xúc vào năm 2013 và thut li.  Ngưi viết xin

đưc chuyn đt đến quí đc giả thông đip ca Ngài. Tin hay không tiny vào duyên và sự suy nghĩ ca mi người.

 

 Tc đây mt thin nói vi tôi rằng: Con nên đi đến Trúc Lâm Yên Tử và con sẽ biết chuyn ca con”.  Thật rai cũng thường đi công c ra Bc nhưng chưa duyên ghé thăm Trúc m Yên Tử, cho i gn đây vào năm 2013 thì v chng i mi có dịp đến Trúc Lâm Yên Tử, và đến khi đó tôi mi có gii mã cho chính nhân tôi vnhân qu ca đt nưc – mt câu hỏi mà tôi đã thắc mc bao năm tri.

 

…Sau khi di qua mt chặng đường dc đng và cao, tôi cùng vi pi đn đã đến mộ ca Phật Hoàng Trn Nhân Tông vào bui chiu vi mưa rơi lt pht.   Vì Quế Hoa lúc đó i mt và tri cũng đang mưa nên chúng tôi tm dng chân nơi mt quán nho nh đ mt cái n bán nhang cho tp phương bá tánh mua cúng.  Ch qn là mt cụ bà ln tuổi nhưng vi khuôn mt rt đẹp và phúc hu, trong tâm t tôi nghĩ thm không lẽ bà đây một trong nhng cung tần phi n trong tin kiếp ca vua nhà

Trn i sinh trong kiếp này đ gìn giử ngôi m ca Pht Hoàng?  Khi y mệt nên Quế Hoa đã i vi tôi cứ tiếp tc đi còn Quế Hoa li đây vi bà.

 

(Ghi c: ChQuế Hoa cũng là người đã nn duyên đặc bit đưc tiếp xúc vi linh ảnh ca mt số phi tn cung n đời vua Trần Nhân Tông trưc kia, cũng như đưc nghe nhng tâm s ưu bun qua nhng hn thơ ray rức trong mt chuyn viếng thăm Trúc Lâm Yên T v sau.  Đ biết thêm câu chuyn này, quí đc giả th vào xem i Hn Thng Yên Tử” đã đưc đăng trên Vito trưc kia qua link: https://vietbao.com/a233809/hon-thieng-yen-tu-phuong-chinh-nguyen-quang-dat )

 

Sau đó tôi tiếp tc đi lên đến chùa Mt Mái.


Ca Mt Mái ng trên một sưn i nh cách chùa Hoa Yên về phían trái khoảng

500m, nm nép mình n sườn i vị trí cao giữa ng tri, mt nửa chùa n sâu trong hang núi, na còn li phô ra bên ngi chỉ có mt phn i.”

 

Trong chùa có mt núm đá, nước cứ nh dần tng git mt.  Không biết đã từ bao gi?

 

Nơi đây th ợng Pht Hoàng cùng các Tổ ca thin phái Trúc Lâm và cũng i đức Pht Hoàng đc sách, son kinh, tu thin trưc kia.

 

(Ghi c: quí đc giả thể vào xem link http://www.h nhtrinhtamlinh.com/chua-mot- mai-doc o-tạ i-yen-tu/ đbiết thêm chi tiết.)

 

Trong lúc thp nhang đnh lễ Phật Hoàng thì người tôi bỗng xây xẩm, choáng voáng, khi nhìn lên tôi thấy linhnh mt ngưi đàn ông có tm thưc mc áo nâu kiu ngưi Bắc và quấn kn nâu trên đầu. Linh cm đã cho tôi biết rằng đó chính đức Phật Hoàng Trn Nhân ng.  Tôi đã ngi dậy đảnh lễ Ngài và kể từ lúc đó Ngài đã đến vi tôi liên tc trong suốt hai ngày, lúc thức cũng như lúc ng. Ngài đã nói vi tôi rt nhiu v chuyn đạo cũng như chuyn đất nưc. Tôi đã hi Ngài mt câu hỏi mà i vn luôn ưu tư thắc mc liên quan đến vic nhân qu ca đt nưc.

 

- Thưa Ngài, theo như sử sách thì Ngài đã g công chúa Huyn Tn cho Quc vương

Chiêm Tnh thi đó là Chế n đ đi ly hai châu Ô, Lý, và trong cuộc Nam tiến sau

đó thì chính Ngài đã ngưi đưa ra kế sách y cho dân tc Vit. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi đất nước gặp tai ương thì con thường nghe một số người than trách rằng: “Cuộc Nam tiến xưa kia đã thm sát n tc Chiêm Thành thời by giờ và phi vì đó mà dân tc Vit đã phải gánh ly nghp qu trong suốt bao thế kỷ qua?”.   Theo con nghĩ, Ngài cũng như các vT đu là nhng ngưi giác ng, minh triết đã hiu đưc nhân qu ca sự viêcy mà tại sao phi làm như vy?

 

Ngài đã trả li rằng:

 

- Khi con v, con y nói li vi nhóm tâm linh ca con sau này nếu ai nghe đưc thì n trao truyn lai cho hu bi để đng trách tin nn.

 

Con biết, ngày xưa đt nưc Vit Nam mình đng bằng Bc b khong 4, 5 triu dân ch không nhiu, còn quân Mông cổ khi chúng đi thì c không mc được, và bọn chúng đã sang xâm chiếm Vit Nam 3 ln.  Nếu như dân ta kng kiên cưng chống ngoại xâm thì có lẽ dân tc mình không còn tn tại trên thế gii.

 

Con nhìn đi, dòng sống Vit cho đến ngày hôm nay vn chảy trong 95 triu người (khoảng 90 triu ngưi trong nưc cùng  khoảng 5 triu ngưi ti hi ngoại) và dòng sống đó vn trường tn.  Quyết đnh đó đã giử cho dòng sng Vit chảy mãi và cùng

lúc phi chp nhận cho mt cái giá phi trả khi Nam tiến đó là nghip qu ca đt nưc v sau.   m b cõi v phương Nam thì chúng ta mi bảo v đưc giống nòi.


Cho cái g phải trả của cuc Nam tiến khi xưa, thì các con hãy cùng vi ta phi tu đi, vì nếu như không thì sẽ không bao giờ gii đưc cái nghip y cho đt nưc.  Con hãy đem thông đip này i vi bạn bè ca con cùng tt c rằng: Chúng ta phi tu tâm

dưỡng tánh thì chúng ta mi có th gii đưc nghip ca chúng ta cũng như nghiệp ca đt nưc.”

 

- Thưa Ngài, điuy cũng đã khiến cho con nghĩ đến trong cuộc Nam tiến xưa kia đã

xy ra bao thm ha cho ngưi Chiêm Thành lúc by gi?

 

- Con biết, đây cũng là điu mà ta đã hối hận nhiu nhất vì đã không kim soát đưc đám lon qn nhng hành vi như vy!  Ch hai nưc giao hảo căn bản là dựa trên hoà hiếu và từ bi, nhưng trong hoàn cảnh các binh đoàn đi xuống phương Nam có vũ khí trong tay và là độc thân xa gia đình, xa triều đình thì những việc tội ác đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát và tạo nghiệp.

 

- Con xin cám ơn Ngài.

 

----

 

Trong cuc chiến mi sự quyết đnh đưa đến thành bi đu có mt cái g phải tr. Cá ln nuốt cá bé, k mnh hiếp k yếu, nước ln chèn ép và xâm chiếm nưc nh đ đnh tớng lãnh th, tha mn tham vọng bá quyền..tất c đã và đang xy ra trong từng sát na ca thế giany.  Lut nhân qu không b qua cho bt cứ mt hành đng o dù nh cho tới lớn, vi quan nim đúng hay sai.  Nht là sát nghip t mt mạng ngưi cho đến cả mt n tc có phm t tr!  Oan oan ơng báo, oán nghip chp chùng, luân hồi vay tr!

 

Tc mi nguy của đt nưc, tin nhân cng ta nht là nhng bc minh triết thời bấy giờ đã đi đến mt quyết đnh vô cùng khó khăn đành chp nhn nghip qu mai sau trong cuộc Nam tiến cho s tn vong ca n tộc.

 

Thu hiu đưc điu này l chúng ta s d cm thông và không còn oán trách tin nhân bi nhng gì trong quá kh mà hãy cùng nhau đương đu vi nghip qu ca đấnưc trong hin tại, và tiếp tc gìn giử đất nưc tc ngoại xâm cho s tn vong ca n tộc. Dp nội thù (vit gian bán nưc), chống ngoi xâm hoàn thành nghĩa v vi đất nưc cùng lúc phát tâm tinh tn trên con đường nn đo và chánh đo.

 

Xin mượn li nhn nh ca Điu Ng Giác Hoàng Trn Nhân ng thay cho li cui:

 

Cho cái g phi trả (nghiệp) của cuộc Nam tiến khi xưa, thì các con y cùng vi ta phải tu đi, nếu như kng thì sẽ không bao giờ gii đưc cái nghip y cho đt nưc.”

 

Mùa Thu 2016


Phương Chính Nguyn Quang Đt

Comments