Thoáng Bình Yên Trong Cảnh Trí


Thoáng Bình Yên Trong Cnh Trí

 


Trong cuc sng hin ti do áp lực đòi hỏi trong công việc mưu sinh, cũng như nhng khó khăn trong đi sng gia đình (v chồng, con cái) hu hết đã khiến cho đu óc mi ngưi lúc nào cũng trở n căng thẳng, đy lo âu. nếu như không biết ng phó, lâu ngày s dần đi đến chứng bnh trm kha ca xã hi: Stress hay trm cm

 

Để đối phó vi stress, đã biết bao phương pháp đưc khuyến khích thực hin như đi du lịch, xem phim, đi do công vn, vui chơi ti bãi bin, chơi th thao, tp luyn dưỡng sinh, tp thin tu theo duyên thích hp chn lựa.

 

“Thoáng Bình Yên Trong Cảnh Trímà ngưi viết trình y dưới đây cũng mt trong nhng phương pháp ngưi viết đã thực hiện, xem ra cũng kết qu nên xin đưc chia s cùng vi quí đc gi. Phương pháp y đòi hi sự vn dụng ca Ý- thc qua kinh nghim ca các cm th và nhng lưu ảnh trong tàng thức. Xin đng lm lẫn vi nhng cnh sc hinng củaNgũ m ma” xy ra đối vi nhng ngưi hành thin trong phật giáo. 

 

Cảnh tượng của “Ngũ ấm ma” tự động xuất hiện lúc hành giả hành thiền trong một giai đoạn nào đó và nếu không khéo tâm sẽ lạc vào ma cảnh. Điểm khác nhau ở chổ là một bên là “chủ động” và một bên là “bị động” trong tư tưởng.


Để hiểu rõ về cách vận dụng của ý thức chúng ta thử tìm hiểu thêm về ý nghĩa và công dụng của 8 giác quan hay 8 thức mà chúng ta đã được biết đến nh
ư sau:

 

1. Nhãn-Thức. Căn của nhãn-thức mt (th giác)

2. N-Thức. Căn của nhĩ-thức là tai (thính giác)

3. T-Thức. Căn ca t-thức là mũi (khu giác)

4. Thit-Thức. Căn ca thit-thức là lưi (v giác)

5. Thân-Thức. Căn ca thân-thức là thân bao gm c h thn kinh cm giác (xúc giác)

6. Ý-Thc

7. Mt-Na-Thức (Tim-Thức)

8. A-Li-Da Thức (Tàng-Thức)

 

Năm thức đu tiên cho ta s hiu biết qua cm th ca tng quan do kết hp vi ý- thức.  Nếu không ý-thức thì s hiu biết ca 5 thức tc chthun v cm thọ, không s phán đoán, din đt.

 

Thí d như người nhìn cảnh vt mà không ý-thức trong đó thì giống như nhìn mà không nhìn, vì không cái biết trong cái thy nên không th din t đưc cnh vt đang thấy như thế nào khi đưc hỏi đến. Cnh sc y s mt đi trong phút chc hn

 

 

 

 

toàn kc vi cnh sắc ca mt ngưi đ tâm (ý-thức) khi nhìn và đưc Mt-Na-thức lưu trữ trong A-Lại-Da thức.

 

Ý- thức cho ta s hiu biết v sự cm nhn ( cm thọ) ca ngũ quan ( nhãn, nhĩ, t, thit, thân) khi duyên vi cnh trn và th tổng hp nhng hiu biết đó đ cho ta mt kiến thức trn vn hơn.  Ngi ra ý-thức có th cảm th đưc nhng hinng phi vt cht ngi s gii hạn ca 5 giác quan. Chng hn như ý-thức có th tưng tượng ra nhng cnh vt, nhng thế gii mà chúng ta chưa bao gi đưc biết đến trong hin ti.

 

Giống như 5 thức (nn, nhĩ, t, thit và thân thức), “ý-thức cũng cần phải có một ý căn

đ hoạt đng, tuy nhiên ý căn này hoàn toàn kc vi 5 căn ca ngũ quan, không mt căn vt th nhìn thy mà mt căn tâm và căny đưc mang tên là Mt- Na- thức hay Tim-thc ( thức th 7)”.

 

Kh năng ca Mt-Na-thức là có th truy cp tất cả nhng hình nh xa xưa cũng như nhng cm th (cm giác) được ct du tàng trữ trong A-Lại-Da thc hay tàng thức (thức th 8) cho ý-thức hi tưởng li.  Không có Mt-Na-thức thì ý-thức hoàn toàn không th cm biết đưc nhng hin tượng trong thế gii ni tâm.  Do đó

Mt-Na-thức đưc xem như là thức trung gian giữa Ý-thức (thức th 6) và A-Lại-Da-

thức.

 

Mi cm nhn, kinh nghiệm hay hình ảnh do ý-thức tu nhn sẽ đưc Mt-Na-thức ct giữ mt i gi A-Lại-Da- thức. Vì là ng thứcn nó ct giữ tt c kể c nghip qu (thin ác) của con ngưi nh vin suốt bao nhiêu triu kiếp luân hi cho đến khi giác ng tnh Phật thì nó mới biến mất đ tr thành “Đại-Viên Cảnh-Trí

 

Sau khi mạng s lâm chung thì A-Li-Da thức thức cuối cùng tn ti, sau khi 7 thức trưc ngng hot đng, dưới dngTn Trung m”  đ chun btái sinh vào cnh gii tương ứng tu theo nghiệp quả.

 

Đến đây, hy vọng đc giả đã ct ki nim v Ý- thức, Mt -Na thức và A-Lại-Da-

thức. Vì i viết tính cách gii hạn n người viết chcó th tóm lược, trình bày mt cách tổng qt ngn gọn, nếu như quí đc giả mun tìm hiu cn k thêm v ý nghĩa ca 8 thức nêu trên th tìm đc thêm v Duy-Thức hc trên các trang mạng.

 

Tr li đ tài chánh cai viết làm sao tìm đưc mt “Thoáng Bình Yên Trong Cảnh Tríqua s vn dụng của Ý- thức? Bưc đu tiên ca phương pháp chúng ta phải to dng mt hình nh trong cảnh trí, hay i mt cách kc là to mt hình ảnh trong tư ng mà chúng ta ưa thích đ an trú trong đó. Chẳng hn như phong cảnh ca núi rừng, đồi i hay biển cả

 

 

 

Hình ảnh đó chúng ta th ly ra t trong A-Lại-Da thức  hoặc do Ý- thức tưởng tượng to dng. Chng hn như nếu như ta thích cnh chùa (hay mt ngôi nhà thủy t) thì thể tưởng ng ra mt ngôi chùa nơi phong cnh mình ưa thích.  Sau đó cgắng tập trung ghi nh hình nh y trong tâm t cho đến mi khi nghĩ đến thì hình nh đó xuất hin như ý muốn. Tiếp theo nhng hình tượng chính trong ngôi ca, hoặc ta có thể nghĩ đến hình ảnh của chư Phật hoặc chư vị Bồ-tát mà mình đang thờ phượng thì hình ảnh đó cũng xuất hiện ra trước mắt (Phật tại tâm) khi an trú trong đó, hoc cnh vt trang tDo s hn tp mỗi ngày dn dn cnh chùa đưc hình thành ràng trong cảnh trí. cui cùng ta th an trú trong cảnh trí đó lâu hay mau tu theo đnh lực ca mi ngưi.

Mt thí d kc, chúng ta th to dng cho mình hình nh ca mt thạch động hình bát giác nhô ra trên mt váchi cao, phía dưi n phi là vùng bin nh mông xanh biếc vàn dưi trưc mt cũng như bên trái rng cây tùng ch to ln bao la. Trên nền thch động cũng nên mt tm b đoàn đ an to thưng thc cảnh vt chung quanh (đây là cảnh của người viết rất ưa thích).

 

Sau khi ghi nh đưc cảnh sắc đó trong tâm trí do huân tp thì mi khi mi mt, chúng ta thể qn tưởng mình đang an trú trong thch đng đó, trong mt bui sáng ban mai vi bầu tri xanh t. đ tn hưng phong cảnh chung quanh mt cách trn vn n na, chúng ta y s dụng Mt-Na-thức vào A-Lại-Da thức ly tm mt shình ảnh, âm thanh hay cm giác (nóng, ấm, mát, lạnh) do s thâu thp ca các giác quan từ bao đi trong quá kh hay hin tại đ phi hp cho thêm phn thú vị. Chẳng hạn như mun xem tuyết rơi hay hoa rơi thì ch cn chúng ta nghĩ đến thì cảnh tuyết rơi hay hoa rơi sẽ xuất hin trưc mt. Nếu như chúng ta mun có tm nhng loài chim lạ đẹp xuất hin bay quanh hay nhng li cá muôn màu mn sc i lượn trong cảnh bin thì ch cn nghĩ đến chúng thì cảnh vt cũng sẽ xuất hin trưc mt.   đ thhình nh của li rồng trong tàng thức ca chúng ta như thế nào, chúng ta th nghĩ đến nó xem sao?   kế đến chúng ta cũng th quán tưởng đến hình nh ca ta trong cảnh trí đó như thế nào?  Chc chn s mt sự ngc nhiên đy thú v lúc đó sẽ không thy đưc xác tn hiện tại mà chỉ làxin t km phá lấy.

 

 Tương t như hình nh, chúng ta có th nghĩ đến âm thanh (chim t, sóng bin, tiếng

mưa rơi) thì cũng s có được âm thanh trong cảnh trí. Âm thanh o trong cảnh o!

 

 

ng vi Mt-Na thức và A-Lại-Da thức, Ý-thức có th giúp chúng ta to ra bao cnh

ợng trong tư tưởng (cảnh trí) nhng k quan, danh lam thắng cảnh đp tuyt vi. Nương vào đó chúng ta th thực hin nhng chuyến “du hành trong cảnh trí”, đi và đến trong mt sát na, tht quá k diu phải không quý đc gi?  Hoc chúng ta có thhồi tưng v nhng k nim đp, êm đềm trong quá khứ…Khoa Ti Mn hc cũng đã ứng dụng hình thức y đ giúp bnh nhân điu trnhng chng bnh

 

 

 

 

Đọc tới đây người viết tin rằng sẽ có một số độc giả sẽ phản bác cho rằng giáo lý của Phật giáo chú trọng về “Tánh Không”, dứt khoát không chấp hay dựa vào bất cứ

hiện tượng của cảnh giới hay sắc tướng vì tất cả đều là giả tạm, không thật và sẽ tan

biến. Thế thì tại sao còn đưa vào những hình ảnh ảo như đã trình bày trên?
Thưa quí độc giả, như người viết đã trình bày trong phần giới thiệu, đây chỉ là một trong số trăm, ngàn phương pháp nhằm mang lại sự thoải mái hay “thư giãn” cho tinh thần trong những giây phút bị căng thẳng, mệt mỏi, có thể so sánh với việc xem phim ngoài đời, tuyệt nhiên không có liên quan vì đến vấn đề tu tập. Vì phương pháp có liên quan đến sự vận dụng của ý thức, nên người viết phải dùng giáo lý của phật giáo dẫn giải về ý nghĩa của 8 thức để giúp một số độc giả chưa biết, hiểu rõ tường tận hơn. Và biết đâu nhờ đó cũng có thêm một kiến thức mới?

 

Để đối phó với stress bên Phật giáo có những phương pháp thiền rất hữu hiệu giúp cho hành giả an trú trong hơi thở, an trú trong hiện tại…  Tuy nhiên, đối với đại chúng không phải ai ai cũng có cùng một kiến thức, một đức tin nên cũng chính vì đó mà tuỳ duyên tuỳ sở thích để chọn lựa cho mình một phương pháp thích hợp hoặc có tính cách tạm thời, và thử xem có đạt được kết quả hay không? Có thể xem đó như là một thú tiêu khin của tinh thần không hơn không kém.

 

Tóm lại, phương pháp nêu trên có thể giúp cho chúng ta được chút ‘thư giản” những khi tinh thần hay thể xác cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi, tuy nhiên cũng không nên quá dựa vào đó mà trở nên hoang tưởng, sống xa rời thực tế và bị vướng mắc trong ảo tưởng. Giống như thuốc an thần chỉ nên sử dụng khi thật sự cần đến mà thôi!

Luôn cẩn thận, tự chủ và có trách nhiệm trong mọi ý nghĩ và nên sử dụng ý-thức một cách trong sáng và trong chánh đạo. Một ý tưởng xấu sẽ mang là một nghiệp quá xấu! Hy vọng quí đc giả sẽ hiu được điu y. Đó nhng gì mà ngưi viết đã ng dụng đ giúp mình đưc mt thoáng bình yên trong cảnh t, và hy vọng rằng vi phương pháp y cũng sẽ giúp cho quí đc giả có đưc đôi phút thoi mái trong cuc sống.

 

Tài liệu tham khảo: Duy Thức Học của Ngọc-Huệ- Chơn

 

 

Phương Chính Nguyn Quang Đ
Comments